Deze week in kerkelijk Fryslân

BETASorteren op plaatsnaam volgt binnenkort. Voorlopig kunt u het filter gebruiken om een plaatsnaam te vinden.

Kerkdiensten filteren

Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld)Broeksterwâld

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal
2 June, 14.30
Middagdienst

AndreastsjerkeGaryp

2 June, 09.30
OchtenddienstFriesAvondmaal

Ankertsjerke Oudega SWFOudega Súdwest-Fryslân

2 June, 09.30
Gezinsdienst

Kerk - School - Gezinsdienst samen met Gaastmeer

AnnatsjerkeWinsum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

B/M/W.Burum

2 June, 09.30

openluchtdienst op de Goudberg.

BennemastateHurdegaryp

2 June, 15.30
MiddagdienstAvondmaal

BethelDrachten

2 June, 09.00
Ochtenddienst

Opdragen van kinderen

2 June, 11.30
Ochtenddienst

Opdragen van kinder

BethelkerkLeeuwarden

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

BitgumBitgum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

BonifatiuskerkDamwâld

2 June, 14.00
Middagdienst

Broekster tsjerkeJoure

2 June, 09.30
OchtenddienstFries

Sjonge op Fersyk mei Janke Feenstra

NCGKSurhuisterveen

2 June, 09.30
2 June, 14.00

Christelijk-gereformeerdDamwâld

2 June, 09.15
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDe Westereen

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 09.30
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDokkum

2 June, 10.00

Zendingsdienst m.m.v. zendingswerker Ab Mol

2 June, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDrachten

2 June, 09.15
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDrogeham

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 14.00

Christelijk-gereformeerdSiegerswoude

2 June, 09.30
2 June, 14.30

Nederlandse Christelijke Gereformeerde KerkHarlingen

2 June, 10.00
Ochtenddienst

ook online te volgen via https://dehavenharlingen.nl/live-uitzending/

ChristengemeenteBuitenpost

2 June, 10.00
Ochtenddienst

https://www.youtube.com/@CGBuitenpost

City Life Church LeeuwardenLeeuwarden

2 June, 10.00

Geworteld in geloof!

De Alde WiteDronryp

2 June, 09.30
Ochtenddienst

De DoarpstsjerkeNij Beets

2 June, 09.30
Ochtenddienst

jongerendienst en bevestiging nieuwe ambtsdragers

De FonteinDrachten

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o.Opeinde

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 14.30
Middagdienst

De Hege StinsStiens

2 June, 19.30
Avonddienst

Joh. de Heer zangdienst.

De HerbergDokkum

2 June, 09.30

De IkkerBurgum

2 June, 10.30
Ochtenddienst

All4One Dienst

De KarmelWoudsend

2 June, 09.30
Ochtenddienst

De Lege Geaën SibrandabuorrenSibrandabuorren

2 June, 10.00
OchtenddienstAvondmaal

Gezinsdienst, H.A. , koffie na

De MorgensterLeeuwarden

2 June, 10.00
Ochtenddienst
2 June, 16.30

De OerdrachtJoure

2 June, 09.30
Ochtenddienst

De PaedwizerFrieschepalen

2 June, 09.30
Ochtenddienst

preeklezing

2 June, 14.00
Ochtenddienst

De SchakelLeeuwarden

2 June, 09.30
Ochtenddienst

de VoorhofFraneker

2 June, 09.30
Ochtenddienst

DoelhoftsjerkeAldeboarn

2 June, 09.30
Ochtenddienst

DoopsgezindBerltsum

2 June, 10.00
OchtenddienstFries

DoopsgezindHolwert

2 June, 10.00

Friese Doopsgezinde Buitendag op Fredeshiem bij Steenwijk

Doopsgezinde GemeenteJoure

2 June, 10.00
Ochtenddienst

Dorpskerk SumarSumar

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Eben HaezerVledderveen (Dr.)

2 June, 10.00
Ochtenddienst
2 June, 19.00

Evangelische Gemeente de RankDokkum

28 May, 20.00
Avonddienst

Bijbelstudie: Christen zijn in deze tijd.Vierde deel.

2 June, 10.00
OchtenddienstAvondmaal

FiladelfiagemeenteDe Westereen

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Genovevakerk JelsumJelsum

2 June, 09.30
OchtenddienstFries

Gereformeerd-vrijgemaaktBuitenpost

2 June, 10.00
Ochtenddienst

in raadzaal gemeentehuis

Gereformeerde GemeenteLeeuwarden

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 12.00
2 June, 16.00
Middagdienst

Gereformeerde Kerk Driesum caWâlterswâld

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

Gereformeerde PKN KerkWarten

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Gertrudiskerk Prot. gem. WorkumWorkum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Heilig Avondmaal

GideonkerkSt.-Annaparochie

2 June, 10.00
Ochtenddienst

2.0 dienst in 't Beerdhuus in St. -Jacobiparochie

GK Leeuwarden e.o. - wijk van GK KornhornLeeuwarden

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

NGK De LevensbronUreterp

2 June, 09.00
Ochtenddienst

Viering HA

2 June, 14.00
Middagdienst

GloriehuisBolsward

2 June, 10.30
Ochtenddienst

Grote KerkDrachten

2 June, 10.45
OchtenddienstFries

Grote Kerk Harlingen

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Grote KerkLeeuwarden

2 June, 10.00
2 June, 19.00
Avonddienst

Cantatedienst

Grutte TsjerkeTernaard

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

HervormdDriezum

2 June, 09.15
2 June, 14.00

HervormdWâlterswâld

2 June, 09.15
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

Hervormde gemeenteTwijzelerheide

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 13.45
Middagdienst

HoekstienWitmarsum

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

It LjochtbeakenOudega Smallingerland

2 June, 11.00
Ochtenddienst

Openluchtdienst, adres De Tsjollen 4 Oudega (Sm)

JacobikerkWommels

2 June, 10.15
OchtenddienstAvondmaal

JohanneskerkOppenhuizen

2 June, 09.30
Ochtenddienst

K.C. Het AnkerMakkum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Plusminusdienst

KapelgemeenteDrachten

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Kerkelijk Centrum De BiningHaulerwijk

2 June, 10.00
Ochtenddienst

Net-even-anders-dienst

KoepelkerkBerltsum

2 June, 09.30
OchtenddienstFries

KruiskerkBuitenpost

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Ontmoetingsdienst

KruiskerkBurgum

2 June, 19.00
Avonddienst

Zangdienst

Lebuïnuskerk (Molkwerum)Molkwerum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Gezamenlijke dienst in Molkwerum

MaranathaFraneker

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

MaranathaNijetrijne

2 June, 09.30
Ochtenddienst

MarcuskerkJirnsum

30 May, 09.30
Eucharistieviering

Maria TenhemelopnemingWytgaard

2 June, 09.30
Eucharistieviering

Familiezondag

Mariakerk Foudgum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

MartinikerkBolsward

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

MartinikerkEasterein

2 June, 09.30
Sing in / Zangdienst

M.m.v. Qlassy

MartinikerkFraneker

2 June, 10.00
OchtenddienstAvondmaal

MartinikerkKoudum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

MartinikerkSneek

2 June, 09.30
Ochtenddienst

MeinardskerkMinnertsga

2 June, 09.30
OchtenddienstFries

MFA De DobbeEanjum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Nederlandse Christelijke Gereformeerde KerkSneek

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal
2 June, 17.00
MiddagdienstAvondmaal

NehemiaDokkum

2 June, 10.00
OchtenddienstAvondmaal

NGK Blije e.o., de PaadwizerBlije/Holwert

2 June, 09.30
Ochtenddienst
2 June, 14.00
Middagdienst

NicolaaskerkStavoren

2 June, 09.30
Ochtenddienst

OaseDrachten

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

m.m.v. Oase-Combo

OaseLeeuwarden-Huizum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Obadja-KapelZorgvlied

2 June, 10.00
Ochtenddienst

OntmoetingskerkGorredijk

2 June, 11.00
Ochtenddienst

overstapdienst /koffie voor de dienst

PaadwizerBalk

2 June, 09.30
Ochtenddienst

PelikaankerkLeeuwarden

2 June, 09.30
Ochtenddienst

PetrusgemeenteBroeksterwâld

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

PG ClaercampRinsumageast

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

PGIJIJlst

2 June, 09.30
Ochtenddienst

PKNExmorra

2 June, 10.00

Gezamenlijke dienst met Parrega in Exmorra

PKNNijland

2 June, 09.30
Ochtenddienst

PKNSloten

2 June, 10.45
OchtenddienstAvondmaal

PKNSuwâld

2 June, 09.30

Leesdienst

PKN - TirnsTirns

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Feestelijke dienst vanwege het 25-jarig jubileum van het orgel

PKNTytsjerk

2 June, 11.00

Tentdienst

PKNVlieland

2 June, 10.00

PKNWestergeast

2 June, 09.30
Ochtenddienst

i.s.m. Inspiratiegroep

PKNWijckel

2 June, 09.00
OchtenddienstAvondmaal

Prot Gem HurdegarypHurdegaryp

2 June, 09.30
OchtenddienstFries

Prot. Gem. KollumerzwaagKollumersweach

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Prot. gem. Marrum/WesternijtsjerkMarrum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Afscheid oudste kinderen Godehardusbern

Prot. Gemeente Sexbierum- PietersbierumSexbierum

2 June, 10.00
Ochtenddienst

Kerk School en Gezinsdienst. Plein IKC De Skeakel

Protestantse GemeenteBoornbergum

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Protestantse gemeenteHarkema

2 June, 10.30
Ochtenddienst

Jeugd-/Gezinsdienst met overstap groep 8

Protestantse Gemeente MenaamMenaam

2 June, 09.30
Ochtenddienst

koffie drinken na de dienst

2 June, 19.00
Ochtenddienst

Zomervesper

Protestantse Gemeente TzumTzum

2 June, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

Sint Piter kerkGrou

2 June, 09.30
Ochtenddienst

SkilhiemStiens

29 May, 15.30
Middagdienst

mw. T. Tholen

St. DominicuskerkLeeuwarden

1 June, 19.00
Eucharistieviering

Eucharistieviering en Lof

St. JozefkerkHeeg

2 June, 11.00
Ochtenddienst

St. MartinustsjerkeWirdum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

koffiedrinken na de dienst

St. VitusStiens

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Mienskip Feanwalden

2 June, 11.00
Ochtenddienst

't SintrumHolwert

2 June, 09.30

Talma HiemBalk

2 June, 10.30
Ochtenddienst

TerptsjerkeAkkrum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Thomas tsjerkeHidaard

2 June, 09.00
OchtenddienstAvondmaal

Triskentijd in DrachtenDrachten

2 June, 11.30
Ochtenddienst

Waarom kwaad als God bestaat.

Tsjerke op 'e terpIe

2 June, 09.30

Heilig Avondmaal

V.E.Gemeente - Op StapKoudum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Marieke Leenstra

VBG de FonteinSneek

2 June, 10.00
Ochtenddienst

Voortgezette GereformeerdenBoornbergum

2 June, 09.30
Ochtenddienst

Viering Heilig Avondmaal

2 June, 13.45
Middagdienst

Vrije Evangelische gemeenteLeeuwarden

2 June, 09.30

m.m.v. The Young Christian Singers

ZuiderkerkDrachten

2 June, 10.00
OchtenddienstAvondmaal