Deze week in kerkelijk Fryslân

BETASorteren op plaatsnaam volgt binnenkort. Voorlopig kunt u het filter gebruiken om een plaatsnaam te vinden.

Kerkdiensten filteren

Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld)Broeksterwâld

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

AndreastsjerkeGaryp

21 April, 10.30
Ochtenddienst

B/M/W.Burum

21 April, 11.00
Ochtenddienst

dienst in de Open Hofkerk

Baptisten gemeente Zuid-west FrieslandKoudum

21 April, 10.00
Ochtenddienst

Schoolgezinsdienst met als Thema Welkom op het Feest!

De dienst wordt verzorgd door de leerkrachten en kinderen van basisschool de Klimbeam in Koudum

BenedictuskerkDamwâld

21 April, 09.30
Ochtenddienst

BethelDrachten

21 April, 09.00
OchtenddienstAvondmaal
21 April, 11.30
Ochtenddienst

BethelkerkLeeuwarden

21 April, 09.30
Ochtenddienst

BonifatiuskerkDamwâld

21 April, 14.00
Ochtenddienst

Broekster tsjerkeJoure

21 April, 09.30
OchtenddienstAvondmaal

NCGKSurhuisterveen

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDamwâld

21 April, 09.15
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDe Westereen

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDokkum

21 April, 10.00

10 uursdienst m.m.v. Salvation

21 April, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDrachten

21 April, 10.00
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

Christelijk-gereformeerdDrogeham

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00

Nederlandse Christelijke Gereformeerde KerkHarlingen

21 April, 10.00
Ochtenddienst

ook online te volgen via https://dehavenharlingen.nl/live-uitzending/

ChristengemeenteBuitenpost

21 April, 10.00
Ochtenddienst

City Life Church LeeuwardenLeeuwarden

21 April, 10.00

Hoe deel je je geloof met anderen?

De Alde WiteDronryp

21 April, 10.30
Ochtenddienst

m.m.v. gospelkoor Onze Opdracht (Dwingeloo); musical Spoor van Liefde

De FlambouSurhuisterveen

21 April, 10.00
Ochtenddienst

De FonteinDrachten

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o.Opeinde

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.30

De Hege StinsEastermar

21 April, 09.30
Ochtenddienst

De Hege StinsStiens

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Evangelisatie dienst met Guido de Bruin

De HoekstienNijemirdum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

De KarmelWoudsend

21 April, 09.30
Ochtenddienst

De Lege Geaën SibrandabuorrenSibrandabuorren

21 April, 10.00

gezinsdienst, koffie vóór de dienst

De MorgensterLeeuwarden

21 April, 10.00
Ochtenddienst
21 April, 16.30

De OerdrachtJoure

21 April, 09.30
Ochtenddienst

De OntmoetingDamwâld

21 April, 09.30
Ochtenddienst

De PaedwizerFrieschepalen

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
21 April, 19.30
Avonddienst

Gebedsdienst, gezamenlijk met en bij vGKN

De SchakelLeeuwarden

21 April, 09.30
Ochtenddienst

de VoorhofFraneker

21 April, 09.30
Ochtenddienst

DoarpstsjerkeSurhuizum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Belijdenisdienst

DoopsgezindLeeuwarden

21 April, 10.00
Ochtenddienst

Doopsgezinde GemeenteJoure

21 April, 10.00
Ochtenddienst

Dorpskerk SumarSumar

21 April, 09.30

Eben HaezerVledderveen (Dr.)

21 April, 10.00
21 April, 19.00

Enjoy Life ChurchDokkum

21 April, 10.00
Ochtenddienst

Sterke mensen maken met het Woord van God.

FerbiningstsjerkeDe Westereen

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Doopdienst m.m.v the meetingband

FiladelfiagemeenteDe Westereen

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Frysk Oekumenysk Wurkferbân DongeradielAnna Tsjerke Hantumhuzen

21 April, 09.30
OchtenddienstFries

Fryske tsjinst yn gearwurking mei PKN Hantum

GasthuiskerkBolsward

21 April, 09.30

Gereformeerd-vrijgemaaktBuitenpost

21 April, 10.00
OchtenddienstAvondmaal

in raadzaal gemeentehuis

Gereformeerde GemeenteLeeuwarden

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 12.00
21 April, 16.00
Middagdienst

Gereformeerde Kerk Driesum caWâlterswâld

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

Slotdienst jeugdwerk

Gereformeerde kerkLjussens

21 April, 11.00
Ochtenddienst

Gereformeerde kerkOpende

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Diaconie dienst

Gereformeerde kerkVisvliet

21 April, 11.00
Ochtenddienst

GideonkerkSt.-Annaparochie

21 April, 10.00

vleugeldienst

GK Leeuwarden e.o. - wijk van GK KornhornLeeuwarden

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

NGK De LevensbronUreterp

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

GloriehuisBolsward

21 April, 10.30

Familiedienst

Grote KerkDrachten

21 April, 10.30
Ochtenddienst

Grote Kerk Harlingen

21 April, 09.45
Ochtenddienst

Grote KerkLeeuwarden

21 April, 10.00
OchtenddienstAvondmaal
21 April, 19.00
Avonddienst

Avondgebed

Grutte TsjerkeTernaard

21 April, 09.30
Ochtenddienst

HervormdDriezum

21 April, 09.15
21 April, 14.00

HervormdWâlterswâld

21 April, 09.15
Ochtenddienst
21 April, 14.00
Middagdienst

HoekstienWitmarsum

21 April, 10.45
Ochtenddienst

Foerpaadtsjinst mei ds. A. van der Honing en ds. L.H. Westra

IchtuskerkWolvega

21 April, 09.30
Ochtenddienst

It Keningsfjild, St. Piter, UreterpUreterp

21 April, 09.30
Ochtenddienst

m.m.v. zangkwartet Haulerwijk

It LjochtbeakenOudega Smallingerland

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Dienst verzorgd door It Kwartettekoar

J. de DoperkerkJutrijp/Hommerts

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Jacob TsjerkeDrogeham

21 April, 09.30
Ochtenddienst

JacobikerkWommels

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Johannes de DoperkerkHilaard

21 April, 11.00
Ochtenddienst

K.C. Het AnkerMakkum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

KapelgemeenteDrachten

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Kerkelijk Centrum De BiningHaulerwijk

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Gezamenlijk

21 April, 19.00
Avonddienst

LPA dienst

Lebuïnuskerk (Molkwerum)Molkwerum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Dienst is in Molkwerum

MaranathaNijetrijne

21 April, 09.30
Ochtenddienst

MarcuskerkJirnsum

18 April, 09.30
Eucharistieviering

MariakerkBuitenpost

21 April, 09.30
Ochtenddienst

MartinikerkBolsward

21 April, 09.30
OchtenddienstFries

De voorganger is ds. Douwe Visser

MartinikerkEasterein

21 April, 09.30

MartinikerkFraneker

21 April, 10.00

MartinikerkSneek

21 April, 09.30
Ochtenddienst

MeinardskerkMinnertsga

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Messiaanse Gem. RehobothLeeuwarden

20 April, 10.30
Ochtenddienst

Metsora "Melaatse"

MFC 'It Stedhûs'Berltsum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

MichaëlkerkEanjum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Nederlandse Christelijke Gereformeerde KerkSneek

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Belijdenisdienst

21 April, 17.00
MiddagdienstAvondmaal

NehemiaDokkum

21 April, 10.00
Ochtenddienst

NGK Blije e.o., de PaadwizerBlije/Holwert

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 14.00

NGK Drachten - de ArkeDrachten

21 April, 10.00
Ochtenddienst
21 April, 16.30
Middagdienst

NicolaaskerkStavoren

21 April, 09.30
Ochtenddienst

OaseDrachten

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 19.30

Praise & Prayer mmv Hadassa

OaseLeeuwarden-Huizum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Obadja-KapelZorgvlied

21 April, 10.00
Ochtenddienst

OntmoetingskerkGorredijk

21 April, 09.30
Ochtenddienst

OntmoetingskerkMarum (Gr.)

21 April, 09.30

Wisseling ambtsdragers.

"Ontmoetingskerk" MounestrjitteUreterp

21 April, 10.00
Ochtenddienst

YCC dienst

OosterkerkDe Wilp

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PaadwizerBalk

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PelikaankerkLeeuwarden

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PetrusgemeenteBroeksterwâld

21 April, 09.30
21 April, 14.00

PG ClaercampRinsumageast

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PG de TjongervalleiOudehorne

21 April, 09.30
Ochtenddienst

in OH

PGIJIJlst

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PKN Achlum-HitzumAchlum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

in de kerk van Hitzum

PKNExmorra

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Gezamenlijke dienst met Parrega in Hieslum

PKNGaastmeer

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PKNNijland

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PKNRyptsjerk

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PKNSt. Jacobiparochie

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PKNSuwâld

21 April, 09.30
Ochtenddienst

PKNTytsjerk

21 April, 09.30

PKNVlieland

21 April, 10.00

PKNWestergeast

21 April, 09.30
OchtenddienstFries

PKNWijckel

21 April, 09.00
Ochtenddienst

Prot Gem HurdegarypHurdegaryp

21 April, 09.30
Jeugddienst

Jeugddienst "Ga je mee? " Leonie en Henk

Prot. Gem. KollumerzwaagKollumersweach

21 April, 09.30
Ochtenddienst

All for One afsluiting winterwerk

Prot. Gem. RottevalleRottevalle

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Prot. Gemeente Hantum c.a.Hantum

21 April, 09.30
OchtenddienstFries

Tsjinst yn gearwurking mei Frysk Oekumenysk Wurkferbân Frysland yn de Sint Annatsjerke yn Hantumhuzen.

Mei meiwurking fan sjonggroep Hope, Faith & Love û.l.f. Karina Tjepkema

Protestantse gemeenteHarkema

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Protestantse Gemeente Tsjerke oan it DokLemmer

21 April, 09.30
Ochtenddienst

medewerking koorgroep

Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-FolsgareOosthem

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Kerk Oosthem: De Grote Drie: Geloof, Hoop en Liefde; Themaviering door Majim; Koffiedrinken na de dienst;

SandfirdenSandfirden

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Sint-CeciliakerkEasternijtsjerk

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Hegebeintum

SionskerkOudeschoot

21 April, 09.30

St. BonifatiuskerkLeeuwarden

21 April, 11.00
Eucharistieviering

Eerste H. Communie m.m..v. het Kinderkoor

't SintrumHolwert

21 April, 09.30
Ochtenddienst

TerptsjerkeAkkrum

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 19.00
Avonddienst

Deze dienst wordt gehouden in zorgcentrum Leppehiem.

TrinitasHeerenveen

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Tsjerke oan 'e IeBurdaard

21 April, 09.30
Ochtenddienst

V.E.Gemeente - Op StapKoudum

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Zangdienst Zr. Ann de Groes

VBG de FonteinSneek

21 April, 10.00
Ochtenddienst

Voortgezette GereformeerdenBoelenslaan

21 April, 11.00
OchtenddienstAvondmaal

Heilig Avondmaal

Voortgezette GereformeerdenBoornbergum

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 11.30
Ochtenddienst

Anders dan Anders dienst

Voortgezette GereformeerdenFrieschepalen

21 April, 09.30
Ochtenddienst
21 April, 19.30
Sing in / Zangdienst

Kingdome Come dienst

Voortgezette GereformeerdenNoordwolde

21 April, 09.30
Gezinsdienst

Kerk-, school-, gezinsdienst

Vrije Baptisten Gemeente ElimOudeschoot

21 April, 10.30
Ochtenddienst

Gemeentedag, Jubbega ([email protected])

Vrije Evangelische Gemeente "De Brug"Joure

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Met medewerking van Gospelduo 2Surrender

ZuiderkerkDrachten

21 April, 10.00
Ochtenddienst