PKN

Protestantse Kerk in Nederland

30 June, 11.00
OchtenddienstAvondmaal

Gezamenlijke dienst met Parrega/Tjerkwerd in Parrega

7 July, 11.00

Gezamenlijke tentdienst met en in Parrega m.m.v. muziekkorps

14 July, 09.30
Ochtenddienst

Gezamenlijke dienst met Parrega in Exmorra

21 July, 09.30
Ochtenddienst

Gezamenlijke dienst met Parrega/Tjerkwerd in Tjerkwerd

28 July, 09.30

Gezamenlijke dienst met Parrega/Tjerkwerd in Allingawier

4 August, 10.00
Ochtenddienst

Gezamenlijke campingdienst met Parrega/Tjerkwerd op Camping Heeres

11 August, 09.30
Ochtenddienst

Gezamenlijke dienst met Parrega/Tjerkwerd in Dedgum

18 August, 14.00
Ochtenddienst

Gezamenlijke tentdienst met Parrega/Tjerkwerd in Exmorra