Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk

3 December, 10.00
OchtenddienstAvondmaal
10 December, 10.00
Ochtenddienst
17 December, 10.00
Ochtenddienst
24 December, 19.30
Kerstnachtdienst
25 December, 10.00
Kerstdienst
31 December, 10.00
Ochtenddienst