Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk

24 December, 21.30