Tsjerke oan it Dok

Protestantse Kerk in Nederland

3 December, 09.30
Ochtenddienst
10 December, 09.30
Eucharistieviering
17 December, 09.30
Ochtenddienst
24 December, 09.30
Ochtenddienst
24 December, 21.00
Kerstnachtdienst
25 December, 09.30
Kerstdienst
31 December, 09.30
Ochtenddienst