zr. Nicolien Bergsma

Informatie

Gemeente(s)

Kerk Harkema

Kerkgenootschap(pen)

Vrije Evangelische gemeente