Prot. Gemeente SCHETTENS-SLW

Informatie

Locatie

Friesland
Schettens

Kerkstroming

PKN

Adresgegevens

Adres: van Osingaweg
Postcode: 8744 EW
Plaats: Schettens

Website: www.pknssl.nl

Klopt deze informatie niet? Klik hier.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.