ds. J.W. Wind

KapelgemeenteDrachten

17 December, 15.30
Sing in / Zangdienst

Tsjerke oan 'e IeBurdaard

24 December, 09.30
Ochtenddienst