ds. H. Vlasman

Rinsumageast

18 August, 09.30
Ochtenddienst
1 September, 09.30
Ochtenddienst
15 September, 10.00
Ochtenddienst

Ontmoetingsdienst Mei inoar yn de Beijer