Oosthem

10 March, 09.30

Bidstond in Laurentiuskerk Folsgare, samen met Prot.gemeente Nijland; Organist Barteld Post; Koffiedrinken na de dienst.

17 March, 09.30

Dienst in Johanneskerk, Oosthem

24 March, 09.30

Dienst in Gertrudiskerk, Abbega; Organist Gerk Venema

28 March, 19.30

Witte Donderdag in Johanneskerk, Oosthem; Organist Kees Funke

29 March, 19.30

Crucifixion (uitvoering met zang en muziek, onder leiding van Marco Rijpma) Johanneskerk, Oosthem

30 March, 19.30

Stille Zaterdag in 't Anker, Oosthem;

31 March, 10.00

Paasdienst Johanneskerk Oosthem m.m.v. korps Hâld Moed; Vooraf om 09:00 uur Paasontbijt in It Himsterhûs, Oosthem;