Koudum

Baptisten gemeente Zuid-west Friesland

21 April, 10.00
Ochtenddienst

Schoolgezinsdienst met als Thema Welkom op het Feest!

De dienst wordt verzorgd door de leerkrachten en kinderen van basisschool de Klimbeam in Koudum

28 April, 10.00

In het kader van de extra bijzondere diensten, nu een ‘Ouderendienst’ in het Baken, op

28 april as. Waren er al Kinderdiensten en Jongerendiensten, nu dan voor de eerste keer een dienst toegespitst op de beleving van onze ouderen.

Dat heeft in de eerste plaats te maken met de keuze van de liederen, maar ook zullen een aantal ietsje ‘ouderen’ een bijdrage verzorgen in deze dienst.

Ook is er een korte overdenking en alles staat in het teken van “Troost” Ieder mens maakt wel dingen mee. Waar put jij troost uit? We luisteren, we bespreken het en we denken hierover na.

Een ouderen dienst dus maar zeker geschikt voor alle leeftijden. Iedereen van harte welkom!!

V.E.Gemeente - Op Stap

21 April, 09.30
Ochtenddienst

Zangdienst Zr. Ann de Groes

28 April, 09.30
Ochtenddienst

Zangdienst Zr. Tine van der Werk