Protestante Gemeente It Heidenskip

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
It Heidenskip

Tsjerkestreaming

*

Foargonger(s)

Ds. A. Vriend

Tsjinsten

wekelijks

Adres

Kontaktpersoan: Scriba Protestantse Gemeente It Heidenskip
E-mail: scribapgheidenskip@outlook.com
Adres: Brânburren 18
Postkoade: 8724 LH
Plak: It Heidenskip

Website: www.pgheidenskip.fr

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.