Ds. Guda Borger

Informatie

Gemeente(s)

Doarpstsjerke

Kerkgenootschap(pen)

PKN