zaterdag 23 januari


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jan Willem van den Bosch;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Bo Kom";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zondag 24 januari


Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., Ds. P. den Hollander;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. W. Baas;
Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., dhr. J.J. Wagenaar in de Hoekstien te Britsum, Thema: De dienst wordt live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Ritske Tulner via livestream ;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds A de Vries, Thema: te volgen via onze website;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: Jezus is de redder, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Prof. H.G.L. Peels;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., T. Groenveld; De Fontein, 14.00 u., ds. H. Venema; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Online;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., ds-P-Beintema, H.A. ;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., mw. L. de Vries;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. W. Andel;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. J. de Jong;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. J. Majoor;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. H. v.d. Bosch, M.m.v: Viering Heilig Avondmaal, H.A. ;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. R.E. Millenaar;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld, Thema: Alleen online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken, M.m.v: Alleen online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Evensong/avondgebed, Thema: Evensong/avondgebed, M.m.v: Evensong/avondgebed;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Anne Nijburg;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel viering Heilig Avondmaal;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Bram van Dijke;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Leeuwarden
*, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jacob Jan Oostra, Thema: Met open oren stil zijn; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Braaksma via You tube van gkvmorgensterl ; De Morgenster, 17.00 u., br. R. Bergsma via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Hans Agteres;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Mw. P.A. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden; De Schakel, 09.30 u., ds. L. Geijlvoet, Thema: Heilig Avondmaal; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J. v.d. Herik, Drachten, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.D.de Boer Leeuwarden;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 09.30 u., Joël Boertjens - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., Geen dienst;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., J.K.M. Gerling; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., M.ds. Krooneman; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Aleida Blanken;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. G.H. Visser;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. J. Goorhuis;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds G. van Wieren, Thema: voorbereiding H.A., M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds W. Veltman;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., -;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., geen dienst;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.G.J.Capellen; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. B J van de Kamp, Harderwijk;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Pastor Susan Boukema/ds. Gijs Muilwijk;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger-Koetsier, Thema: Heilig Avondmaal;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Geen dienst; Rehobothkerk, 14.00 u., Geen dienst;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. Oberink; Hervormde gemeente, 13.45 u., Ds. G. Oberink;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Online dienst. Ds. R.A. Wouda;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. H. Zeilstra; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds A van Endhoven;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. L. H. Oosten; Hervormd, 14.00 u., Prop. E. C. de Waard;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr. M. van Heijningen; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. J. den Admirant Hoogeveen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

Friese diensten

zondag 24 januari


Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Drs. TRA Simonides, Birdaard;

Bijzondere diensten

zondag 24 januari


Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds.P.Hulshoff, Thema: oecemenische dienst;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. S. Hofstra, Thema: Online viering;

Diensten buiten Friesland

zondag 24 januari


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. C. Hoek;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, H.A. ;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. G. de Greef; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. D.J. Diepenbroek;