dinsdag 19 november


Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 19.00 u., pastoor B. van der Wal;

donderdag 21 november


Drachten
PKN, De Wiken, 15.30 u., ds. A.H. Boschma;
Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor B. van der Wal;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 19.00 u., pastoor B. van der Wal;

vrijdag 22 november


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. M.T.P.M.Oomens;

zaterdag 23 november


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 17.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Cantrix;
Drachten
*, Rispinge, 19.00 u., ds. L. de Ruiter;
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jaap Bönker;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: Dizze fiering is folslein yn it Frysk;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Chayee Sara”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor B. van der Wal, Thema: Christus Koning, M.m.v: Cantores;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. R. Bruinsma ;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Kees Duijzer;

zondag 24 november


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. A. Wiebenga Sneek., M.m.v: de Cantorij.; Terptsjerke, 19.00 u., ds. R. Wollenberg.;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. D.J. Deuzeman, Thema: Gedachteniszondag;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., dhr. J. Koops;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 10.00 u., ds. T. Hibma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Gedachtenis;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. M.Sijtsma-van Oeveren;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Klaas Boersma, Thema: BS. O.T.profeten;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., Ds. W. Warnar; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dames-en Herenkoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds. J.G. Arensman; vGKN, 13.45 u., ds. A. Wolters;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum, herdenkingsdienst;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.30 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. R.W.J. Soeters; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. D. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Huitema; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Henk Poot;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., P.K. van den Kamp;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G.van Helden en ds. R.van Dam, Thema: Afsluiting kerkelijk jaar;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Ds.G Timmer;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., mw. M. Folbert-van der Heijden;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds. H.J. de Groot, Thema: Laatste zondag van het kerkelijk jaar, M.m.v: Leendert van der Zeep en Bernard Bos; Kruiskerk, 09.30 u., ds J.D. Kraan, Thema: Laatste zondag van het kerkelijk jaar, M.m.v: Kwartet Henny Venema; Kruiskerk, 19.00 u., ds U. Tjallingii;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ietsje de Boer, Thema: Gedachtenis viering;
Hervormd, De Ikker, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal Westerein, 09.30 u., ds. J. Majoor, M.m.v: lytse krêft;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. A. Rekker-v.d. Werff;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., mr. Pieter van Rest;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Anne Willem Hoekstra, Thema: Aktie Schoenendoos "Jij dacht aan mij";
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.J.Meinsma.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. E. de Braak;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Arie Engberts;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. P.L. Voorberg; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J. Jongsma;
PKN, De Fontein, 9.30 u., * *; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., * *;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. M. Dol;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Drachten
*, Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H. van der Wal, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H. van der Wal;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. K. Roosma, H.A. ;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Jeannette van der Veen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., P.J. de Raaf; Jeruzalemkerk, 15.00 u., P.J. de Raaf;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. H. J. H. Pap;
PKN, De Arke, 09.30 u., jongerenwerker: mevr. Rudie Koetje; De Schakel, 09.30 u., E.J.Terpstra Urk; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken ; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. P.L. Smilde;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: (Tiener)Doopdienst ; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: (Tiener)Doopdienst ; Bethel, 19.30 u., Wilhelm Cnossen, Thema: Radical - Jongerendienst;
Zorginstelling, Warrenhove, 14.30 u., ds. L. de Ruiter;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., pastor A.I.S. de Vries, Thema: gedachtenisdienst;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds P.L. Voorberg; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J. Jongsma;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., L. Blees; Gereformeerd, 14.00 u., ds. A. Bouman;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.H. Soepenberg; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds H. de Vries;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., G van der Meer mw. Pastor; Martinikerk, 17.00 u., D.E. Hofstra ds. mw.;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. C.W. Neef Kollum;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor G. Brouwer-Bakker;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D. J. Steensma, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D. J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. G. Laan;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., dhr. J. van der Meer;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma, Thema: Herdenkingsdienst, M.m.v: ds. M. Veen en pastor A.M. Dijkstra;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. R. Schoorstra; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jan van der Weg, Heerenveen;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: Gedachtenisdienst, M.m.v: uitzending Radio Eenhoorn;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., A. van der Sloot; de Paedwizer, 14.00 u., leesdienst;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 19.00 u., geen;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 11.00 u., ds. M.C. Mook, Thema: dienst in Gaast laatste zondag kerkelijk jaar;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ludwine Andel - van Hoeven;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., mw. S. Koole-de Boer;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich en mw. R. v.d. Wal-van Akker, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. A.P. Oosting (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich), Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Harkema
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr. Frans van Herwijnen uit Haulerwijk, Laatste zondag kerkelijk jaar;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. R.E. Millenaar;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., lees dienst;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bruinenberg; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Bruinenberg;
Evangelisch, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr T. v.d. Vliet;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. F.H. Folkerts; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. J uit de Bosch;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 11.00 u., ds. C.J. van den Beukel en mw. R.C. de Vries-Martini Gedenken van overledenen in de Kruiskerk;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
*, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., R.Tulner;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. J. Kramer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. R.M. Meijer ;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., pastor B. van Brug; Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Zondag Voleinding;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., pastor Reijer Pasterkamp, plaatselijke voorganger;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., Mw. A Hoekstra-Rondaan;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P.R. Beintema;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
Evangelisch, Welcome Home Church, 09.30 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., br. S. Verkerk, Montfoort;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Theo de Jong , Thema: laatste zondag kerkelijk jaar;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., Ds Peter Ros; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., ds. C. Ferrari-van Schuppen;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. R.F. Mauritz - Lelystad; Maartenskerk, 17.00 u., ds. J. Glas, Thema: Vesperdienst; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander, Thema: Laatse zondag kerkelijk jaar;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gerrit Lolkema;
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., ds. J. Foppen;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., J Glas;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Pastor Hieke Plantinga ;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., ds. H. Nobbe; Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., ds. Marjan van Hal; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse, M.m.v: ds Tjitske Hiemstra;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Ik kies voor de Stad; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Jaraima ;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. J.J. Verwey, Thema: Eeuwigheidszondag; De Morgenster, 16.30 u., ds. A.C. van der Wekken;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt. Jeroen Herben, Thema: Eeuwigheidszondag;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A.J.J. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., ds. D. de Boer, Leeuwarden; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest, ds. J.J. Stegeman en mw. M. Beeke; Grote Kerk, 12.00 u., ds. C.G. Waringa, Joure, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 11.00 u., Ds.P. Dijkstra, Grou, M.m.v: Laatste zondag kerkelijk jaar.;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor B. van der Wal, Thema: Christus Koning, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Arnoud Drop, Thema: Bewogen liefde; Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: De doop, verwelkomende liefde;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. G. Riemersma, Eeuwigheidszondag;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. C.A. de Hertog;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Hoekman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.F.J.K. van Santen; Protestantse Gemeente, 09.30 u., past. werker Theo v.d. Louw, Thema: Voleindingszondag;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. J. van der Meer;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo; K.C. Het Anker, 19.00 u., ?, Thema: Pluseienst;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen, Thema: eeuwigheidszondag;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Pastor A. Adema;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. B.G. Keizer, Thema: einde kerkelijk jaar, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, Thema: Herdenking overledenen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds D.J . Steensma (gez. dienst met CGK in Feanwalden);
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. P. Wiekeraad (Uelsen); vGKN, 19.00 u., Dhr. H. Wiersma (Scharnegoutum);
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. H.W. van Egmond; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., pastor H.G. Koops-Brals, Thema: Eeuwigheidszondag;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H.J. Delwig;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. W. Bloemendaal, Thema: Zondag Voleinding;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. R. van Akker, dienst in Antonius kerk;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., Liturgiecommissie .;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 14.00 u., ds. A Elverdink;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Reduzum
Hervormd, Reduzum Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Elverdink Einde kerk.jaar;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., dhr. Ruwan van der Vaart, Thema: Laatste Zondag Kerkelijk Jaar;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. L. Weima;
Schettens
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., Ds. E.K. Zwerver, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. A.J. Jonker, M.m.v: gospelgroep" Forte", uit Makkum;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sloten
PKN, PKN, 11.00 u., Dhr. Daniel Maarsen van den Brink, Thema: Eeuwigheidzondag;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Fekke Bandstra uit Molkwerum;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers, Thema: afsluiting kerkelijk jaar;
PKN, Oosterkerk, 10.00 u., ds. F. Welbedacht en ds. J.W. Nieboer;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. R. Vlot;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. T. Tholen;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., ds. Gijs Muilwijk, Thema: Eeuwigheidzondag;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., mw. ds T.K. Kwint, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra, Thema: Eeuwigheidszondag;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. A. Krijgsheld Ureterp; CGKV, 14.00 u., P.L. Voorberg;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra, Thema: Gedachtenisdienst;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Dhr. S. v.d. Meulen, Kollumerzwaag, Thema: Laatste zondag van het kerkelijk jaar;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., da. Christien Ferrari-van Schuppen;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds.A ten Napel, Joure ; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten, Thema: Voorbereiding H.A.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., I. Poortinga; De Regenboog, 14.00 u., Jt. Janssen;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., J Glas;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Prop. H.A. Kramer; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. G. Timmer;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da. C. Nicolay;
Tytsjerk
PKN, PKN, 11.00 u., ds. Binne van der Boon;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., br. A. de Wit; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hersteld Hervormd, Hersteld Hervormd, 11.15 u., P.J.T. van den Herik Staphorst; Hersteld Hervormd, 16.15 u., P.J.T. van den Herik Staphorst;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. E. C. de Waard; Hervormd, 14.00 u., Prop. E. C. de Waard;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. A. Bouman; Gereformeerde Kerk, 19.30 u., ds. A. Bouman, Thema: ''s avonds Dienst van gedenken ;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., ds.G. Oberink; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Dhr J.C.A. van den Berge Sebaldeburen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw A.P. Donker-Kremer;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. G.L. de Haan, St. Annaparochie;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., P. Wattel, Thema: laatste zondag van het kerkelijk jaar;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers, Thema: laatste zondag Kerkelijk Jaar;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 13.30 u., Ds. E.K. Zwerver;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Wyns
PKN, Vituskerk, 11.00 u., ds. I. Verburg;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., Liturgiegroep;
Ysbrechtum
*, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;
Zweins
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp, Thema: Herdenken overledenen, M.m.v: Gelegenheidskoortje;

Friese diensten

zondag 24 november


Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., ds. T.T. Osinga, Thema: betinkings snein;
Itens
*, Martinitsjerke, 10.00 u., Drs W.Abma, M.m.v: Kwartettekoar;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., ds. Hinke Post-Knol, Thema: Fryske Fesper mei Peter van der Zwaag(oargel), Aafke Reinders(dwersfluit) en Martha de Boer (lêzingen);
Rottevalle
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br. P. Witteveen;

Bijzondere diensten

zondag 24 november


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. G.H. Visser, Thema: in de kerk van Achlum;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., eigen voorgangers Balk;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., da. H. Post, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 10.00 u., A.J. van der Wiel;
Burgum
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Ytsma uit Noardburgum;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Westereen
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Drachten
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ger Booy, M.m.v: Willem Lindeman, fluit;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 14.00 u., T. Groenveld;
Drogeham
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds M.t.P.M.Oomens;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga/ mw. A. Stork;
Earnewâld
*, Prot. gem., Ebenhaëzer kerk, , 09.30 u., Roger Dragstra, Thema: Agneskerk Herdenkingsdienst;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 09.45 u., mw. Fr. Wesseling-Schilstra;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: Zondag voleinding;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R.E. Nummerdor;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds, E.Fokkema, Thema: Gedenkdienst overledenen;
Harlingen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden en ds. L.W. Nijendijk (dienst in Grote Kerk), Thema: Voleindingszondag;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. R. B. Workel;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.W. Hulshof;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. A. Riepma;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., PTD team met Sander de Vries, Thema: "Ga Toch Vissen BIjt Jij? ";
Leeuwarden
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., J. van der Wal;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 19.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, Thema: Gedachtenisdienst;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
Noardburgum
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v. Buuren;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren, M.m.v: ds. H. Vlasman;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Martens;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren, Thema: Laatste zondag van het kerkelijk jaar;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg; Hervormde kerk, 09.30 u., H.J. van der Wal;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., da. D. Hasper, M.m.v: en P Hulshof, laatste zondag kerkelijk jaar;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema, Thema: Gedachteniszondag;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Westergeest, Voleindingszondag;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., drs. A. Groothedde, Thema: Israëlmiddag;
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus, Thema: Geestdriftdienst;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar in Terwispel;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Mook;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: Mw. T. Greidanus;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., drs. T.A. Huttenga, Thema: eeuwigheidszondag;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., mw. S. Aardema;
Wijckel
PKN, PKN, 09.15 u., dhr. D. Maarsen van den Brink;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga, Thema: Gedachtenisdienst;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 23 november


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 24 november


Assen
Voortgezette Gereformeerden, Oase-gemeente, 10.00 u., zr. M.J. Anneveldt;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. Wim Smit;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: Zondag voleinding;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Pastoraalteam .;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., ds. D Visser;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., drs. T.A. Huttenga, Thema: eeuwigheidszondag;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. H. de Greef; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. H. de Greef;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. L. v.d. Ven;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.M.J.Koppe;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., dhr. A. Marinus;