Evangelische Gemeente de Rank

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Dokkum

Tsjerkestreaming

*

Tsjinsten

10:00 uur

Adres

Kontaktpersoan: K. Feddema
Tel: 0512471802
E-mail: k.feddema1@gmail.com
Adres: Op de Keppels 1
Postkoade: 9101 DG Dokkum
Plak: Dokkum

Website: www.evgderank.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.