Vrije Evangelische Gemeente

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Franeker

Foargonger(s)

ds D.N. van Houten

Tsjinsten

elke zondag 9.30 uur

Adres

Kontaktpersoan: A. Mulder.Questroo
Tel: 0517394663
E-mail: abmulder.questroo@kpnplanet.nl
Adres: Noord 41
Postkoade: 8801 KT
Plak: Franeker

Website: www.vegfraneker.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.