St. Catharinakerk Aalsum

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Dokkum

Tsjerkestreaming

PKN

Foargonger(s)

ds. J.P. Oosterhoff

Tsjinsten

9.30 uur

Adres

Adres: Mockamawei 4
Postkoade: 9121 CB
Plak: Dokkum

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.