Pastoor L. van Ulden ofm

Informatie

Gemeente(s)

Geen

Kerkgenootschap(pen)

Geen

Adresgegevens

Tel: 0515-412626
Adres: Singel 64
Postcode: 8601 AL
Plaats: Sneek

Website: sintmartinussneek.nl