Levend Woord Centrum

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Franeker

Tsjerkestreaming

Evangelysk

Foargonger(s)

Anne van Veen

Adres

Adres: Ampèrestraat 13
Plak: Franeker

Website: www.levendwoord.nl

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.