Grote of St. Martinuskerk

Ynformaasje

Lokaasje

Friesland
Dokkum

Tsjerkestreaming

PKN

Tsjinsten

9.30 uur

Adres

Adres: Op de Fetze 1a
Postkoade: 9101 LE
Plak: Dokkum

Kloppet dizze ynformaasje net? Klik hjir.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.