G.J. v.d. Lagemaat

Informatie

Gemeente(s)

Geen

Kerkgenootschap(pen)

Geen

Adresgegevens

Tel: 0512356464
E-mail: ds.vdlagemaat@gmail.com
Adres: Uleflecht 1
Postcode: 9244ES
Plaats: Beetsterzwaag