Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel

Informatie

Locatie

Friesland
Hantumhuizen

Kerkstroming

PKN

Diensten

Anna Tsjerke Hantumhuzen

Adresgegevens

Contactpersoon: Fedde Breeuwsma
Tel: 0519 196132
E-mail: F.breeuwsma@knid.nl
Adres: Meidoorn 16
Postcode: 9103 SH, Dokkum
Plaats: Hantumhuizen

Klopt deze informatie niet? Klik hier.

Vul het formulier hieronder volledig en klik op de knop 'Verstuur' om uw bericht te versturen.