dinsdag 05 juli


Drachten
*, Gereformeerde gemeente, 19.30 u., S.W. Janse;

zaterdag 09 juli


Blauhûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Boalsert
Rooms-katholyk, H. Franciscus, 17.00 u., Kees van Kordelaar, Thema: Vespers;
Ljouwert
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Shukat Verordening";
Rooms-katholyk, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Snits
*, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Bert Engelfriet, Thema: Choekat-Verordening;

zondag 10 juli


Achlum/Hitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Bos, Thema: in de kerk van Arum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. S. van''t Kruis Akkrum.;
Alde- en Nijebiltdyk/Nij Altena
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. den Dikken , Thema: viering Heilig Avondmaal;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 10.00 u., Drs. J. Doornebal;
Aldeboarn
*, Doelhôftsjerke, 10.00 u., ds. Ben van Tonder, Thema: alternatieve dienst;
Aldegea (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma;
Aldskoat
PKN, Sionskerk, 09.30 u., Bindert de Jong;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. C.M. Akkerboom-Hondema, Harlingen, Thema: kerk Oudwoude;
Bakkefean
PKN, It Keningsfjild, De Mande, Bakkeveen, 09.30 u., Kapitein J. Herben, M.m.v: Leger des Heils Leeuwarden;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., * *;
Beetstersweach/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. M. Veen - Franeker;
Bitgummole
PKN, Bitgummole, 09.30 u., Ds. A. Terlouw;
Blije
*, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. W. L. de Jong;
Blije/Holwert
*, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. E.R. de Braak; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. A.A.J. de Boer;
Boalsert
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Lourens du Plessis;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Mevr. A. van der Honing;
Rooms-katholyk, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Cantus deo;
Boarnburgum-Koartehimmen
*, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. A.G.M. Klomp-Hogeterp, M.m.v: dienst in Kortehemmen; Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Tj. de Reus; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds. Binne van der Boon;
Boelensloane
*, Voortgezette Gereformeerden, 10.00 u., ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren;
Boerum
PKN, B/M/W., 10.00 u., ds. R. Wollenberg;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., drs. J.L. de Haan;
Burgum
*, Vrije Baptistengemeente Burgum, 14.00 u., Eredienst; Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., dhr. F. van Herwijnen uit Haulerwijk;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G.G.J. Schoonman, Thema: Foarikker - zondagskind;
Bûtenpost
Evangelysk, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., ds. B. Wijnalda - Spoelman;
Protestantse gemeente, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G. van Helden;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., da. W.Keuning;
De Jouwer
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. M. Zeldenrust, Almere;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds. M.W. Jans;
De Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds. J. Harteman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.F. Pierik;
de Pein
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.E. Heres; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
De Pomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A Elverdink, H.A. ;
De Tynje/Terwispel
PKN, Tijnje, 09.30 u., ds. J. Goorhuis;
De Westereen
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 11.00 u., ds. D.J. Steensma; Christelijk-gereformeerd, 17.00 u., ds. J. Nutma;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., drs.Ritske Tulner;
Protestantse gemeente, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., dhr,G.Wiersma;
De Wilp/Sigerswâld
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Dhr JJ Hoefnagel;
Dokkum
Frije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Kristengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: Jezus leeft, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds G. Rol; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries;
Dolsterhuzen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 11.00 u., Ds. P. Hulshof;
Drachten
*, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Harm Renkema; Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Ds. E.J. Boudewijn; Gereformeerde gemeente, 19.00 u., Ds. E.J. Boudewijn;
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Slotgezinsdienst; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Slotgezinsdienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 09.30 u., ds. E.T. van de Kamp; De Fontein, 14.00 u., ds K.J. Bijleveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. K.J. Bijleveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 16.30 u., Ds. P.K. van de Kamp;
Herfoarme, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik;
Kristengemeente, Apostolisch Platform Come Alive!, 10.00 u., Brian Long, Thema: Kom naar de Leerweg 3, al wie een wonder nodig heeft, of een doorbraak.;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., da. J. Valk;
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., da. A.E. Reichman-Scheffer; Oase, 09.30 u., ds. M. Klomp; Zuiderkerk, 10.00 u., ds. A. van Setten-Ruhrwiem ;
Drachtsterkompenije
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., Theun Vd Velde, Buitenpost, Thema: Zegendienst Groep 8;
Driezum
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., ds. K.H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. H. Venema;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
PKN, Jacob Tsjerke, 11.00 u., Ds-Borger-Koetsier;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. M.C. Mook;
Drylts
*, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Evangelysk, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Eanjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Earnewâld
*, PKN Earnewâld Eben Haëzer Kerk , 09.30 u., ds. J. van der Meer;
Easterbierrum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds J v Dijken;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., da. D. Scholtens;
Easternijtsjerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Easterwâlde
*, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. J.S. Kortleve;
Feanwâlden
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., ds. J. Kraan; Swettetsjerke, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Flylân
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. Corry Nicolay uit Heerenveen;
Frjentsjer
Evangelisch-charismatisch, Levend Woord Gemeente , 10.00 u., Leen van Slooten;
Frije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. D. Verbeek; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jan Posthumus, Franeker;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., mw ds E. Zwerver;
Froubuorren
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Fryske Peallen
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., pastor B.Smedes;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Paedwizer, 09.30 u., J.D. van ''t Zand; De Paedwizer, 19.30 u., J.D. van ''t Zand;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich - Overstapdienst, Thema: Sta op, kom in beweging!;
Hantum
Protestantse gemeente, Prot. Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. J. van Buuren;
Harns
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds.L.Fabriek (Dokkum); Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds T.K. van Eerden, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk, 09.30 u., ds T.G. van der Linden;
Haulerwyk/Waskemar
*, Dorpsbos, 15.00 u., * *; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Jan Hendrik Meinema;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., F Folkerts;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Arie Piet;
Heech
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: Boerderijviering;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., Da. S Leene;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Ds. A. Cluistra - Boschloo Makkum.;
Holwert
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Hurdegaryp
*, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., mw. A. vd Kooi, Thema: Overstapdienst;
It Hearrenfean
PKN, Trinitas, 09.30 u., Dorette van Houten;
It Heidenskip
*, Protestante Gemeente It Heidenskip, 10.15 u., ds. M. Mook;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos, H.A. ;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. G.J. van den Top;
Kollumersweach
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Marinus Veldman;
Koudum
*, V.E.G.-gemeente Op Stap, 09.45 u., Jan Wyger Aarts, M.m.v: Zangdienst Rineke;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M. Wildeman Balk;
Lauwerseach
*, Witte tent, achter Jachthaven Noordergat, 09.30 u., * *;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Peter Grim;
Evangelyske gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Het geheim van geloofshelden; Het geheim van Mozes;
Frije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Simon van der Kooij;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. L. v.d. Ven, Aldeboarn;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst .;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 09.30 u., kand. P. Zuidema, Leek; De Morgenster, 19.00 u., ds. H. Carlier;
Kristlik-grifformeard, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt. Jeroen Herben;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. G.J. Heeringa, Dronten; De Schakel, 09.30 u., ds. J.M. Baaij, H.A. ; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.-J. Stegeman, H.A. ; Pelikaankerk, 09.30 u., Mv.N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden;
Rooms-katholyk, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Ljouwert/Huzum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Inge de Rouwe; Oase, 09.30 u., A.H. Boschma;
Ljussens
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Menorahcommissie, Thema: all inclusive campingdienst;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., ds.mw. E.C. Rooseboom;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Molkwar
PKN, Lebuïnuskerk, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., dhr. E. van Halsema;
Nijega/Opeinde
*, Geref. kerk, 09.30 u., dhr. Reijer Pasterkamp;
Nijetrine
Evangelysk, Maranatha, 09.30 u., dhr. H. Agteres uit Wilsum, H.A. ;
Nijlân
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal; PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal en Ds.J. Finnema dienst in Oosthem; PKN, 09.30 u., Ds.J. Finnema dienst in Oosthem;
Noardburgum
Baptiste , Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Kees Velker;
Noardwâlde
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr. Claus (Harkema);
Oerterp
*, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. P. Poortinga; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Peazens-Moddergat
*, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. G. Riemersma, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 11.00 u., ds. L. Adema;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Rinsumageast
*, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Seisbierrum/Pitersbierrum
*, Prot. Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. J. van Dijken, Thema: dienst in Oosterbierum;
Sigerswâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Snits
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., Ds. J.D. van ''t Zand; Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Hilbert Lodewijk; VBG De Bron Sneek, 10.00 u., Jorrit Arntzen;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. Fedde Welbedacht;
St. Anne
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., ds. D. Lof;
St. Jabik
PKN, PKN, 09.30 u., * *;
St. Jansgea
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. K de Graaf, Nijensleek;
Starum
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Verwaal, M.m.v: United;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. Sita Hofstra - Leek, Thema: Overstap - Openluchtdienst, M.m.v: Fanfare De Lofstem;
Surhústerfean
CGKV, CGKV, 09.30 u., Albert-Jan Dorst; CGKV, 14.00 u., Albert-Jan Dorst;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Surhuzum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. G. Timmer, Kollum;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon, H.A. ;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., Ds Peter Ros; PKN, 09.30 u., Ds. Peter Ros;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Toppenhuzen-Twellingea
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. N. Pronk, Thema: Overstapdienst;
Tsjom
*, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., ds. de Haan;
Twizelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. D. Vos; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. M. Krooneman;
PKN, de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds. G.J. van Wieren;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.Pit, Rijperkerk;
Wâldsein
PKN, De Karmel , 09.30 u., mw. E. Kuiper-Groeneveld;
Wâlterswâld
*, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Grifformeard, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Dhr. R Bouw ; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., ds. J.F. Mol;
Wergea
Rooms-katholyk, Martinuskerk, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Wikel
PKN, PKN, 19.30 u., dhr. Jan de Boer;
Winsum
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., Ds. G. Wessels;
PKN, Annatsjerke, 09.30 u., ds Klaas van Marrum;
Wiuwert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Wiuwert, 10.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Wjelsryp
*, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Wolvegea
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., dhr. J. Wiersma en mevr. T. v. Opstal, Thema: Brugdienst;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Wurdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Wynjewâld
*, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma, H.A. ; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Dhr L.J. Blees; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Ds. J. Snaterse, Hoogeveen;
Wytmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., Ds. J.C. Dondorp, H.A. ;
Ysbrechtum
*, PKN Ysbrechtum, 09.30 u., ds. B. Haanstra;

Friese diensten

zondag 10 juli


De Gaastmar
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. H. Postma;
Ferwert
*, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
Jutryp/De Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., dhr. H. Giliam;

Bijzondere diensten

zaterdag 09 juli


Boalsert
PKN, Gasthuiskerk, 20.00 u., .;

zondag 10 juli, , 09.30 u., ds. Ben van Tonder;
Aldemardum
PKN, De Fontein, 11.00 u., de heer E. Groeneveld;
Boalsert
PKN, Gasthuiskerk, 10.00 u., ds. Alfons van Vliet;
Dantumawâld
Herfoarme, Benedictuskerk, 09.30 u., dhr. J. Cuperus, Damwoude;
De Harkema
*, Protestantse gemeente, 11.00 u., ds. A.Elverdink, M.m.v: Jeugddienst;
De Lege Geaën Gau
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Lemmer
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., dhr. Jeroen Knol, M.m.v: gospelkoor Tehilla;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Mvr.M.Brouwer.;
It Hearrenfean
Nederlânsk-grifformeard , Goede Herder kerk, 09.30 u., Ds. B. Hofland;
Jobbegea/Skuorregea/Hoarnstersweach
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D.M. Hasper en ds. P.W. Hulshof, M.m.v: De Vrije Fries;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Kollumersweach
*, Prot. Gem. Grutte tsjerke, 09.30 u., dhr. P. Knijff;
Ljouwert
PKN, Grote Kerk, 17.00 u., * *, Thema: Choral Evensong;
Ryptsjerk
PKN, PKN, 10.00 u., Sjammasj, Thema: Lopen op het Water, M.m.v: Gospelkoor Sjammasj;
Warkum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., da. E.P. Muilwijk-Huis;

Diensten buiten Friesland

zondag 10 juli


Easterein
PKN, Martinikerk, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Ferwert
*, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
Hallenberg, Sauwerland (Dútslân)
*, Kerk Heiligenhaus(strasse), 18.30 u., * *;
Marrum
*, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. C.J. van den Beukel ;
Medebach (Hochsauerlandpark)
Evangelysk, Evangelische Kirche, 12.00 u., * *;
Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 19.00 u., * *;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. H.C. Marchand; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Pastor Ageeth de Vries;
Snits
Rooms-katholyk, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Visvliet
*, Gereformeerde kerk, 11.00 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 10.00 u., ds. W. v. Vlastuin; Eben Haezer, 19.00 u., Kand. M.S. Roos;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. H. Knegt;