zaterdag 18 juli


Ljouwert
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Stammen/Reizen van”;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;

zondag 19 juli


Alde- en Nijeberkeap
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Koops;
Aldebiltsyl
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. B. van Weeghel;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. A.E. Folbert-vd Heijden, Ternaard, Thema: kerk Oudwoude;
Appelskea
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. den Hollander;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Ds. R. Nieuwkoop;
Blauhûs
Rooms-katholyk, St. Vitusparochie, 09.30 u., Liturgiecommissie .;
Boalsert
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J.P. Boomsma, Thema: Gez. Vakantiedienst;
Broeksterwâld
Kristlik-grifformeard, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. J.P. Boiten; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. J.P. Boiten; Petrusgemeente, 09.30 u., Ds.K.T. de Jonge; Petrusgemeente, 14.00 u., Ds.K.T. de Jonge;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Burgum
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. W.M.M. Moonen uit Suwâld;
Bûtenpost
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Damwâld
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds. A.A. Egas;
De Gordyk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., da. C.Aalbersberg;
De Harkema
Frije Evangelyske gemeente, Kerk Harkema, 09.30 u., zr. Froukje Wesseling-Schilstra, Thema: dienst met PKN in de PKN kerk;
De Jouwer
Menist, Doopsgezind , 09.30 u., * *;
De Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.A van Herk; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.D Dekker; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. W. Hordijk;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Aart Langevoort via livestream;
De Wilp/Sigerswâld
PKN, Plantsoenkerk, 09.30 u., ds. M. Klomp;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., koffiemorgen met verhalen; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst-Heilig avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Br. S. v/d Wal;
Kristengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is goed, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Dolsterhuzen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Drachten
Frije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.30 u., Jopie & Pien; Bethel, 10.00 u., Bart van Nes, M.m.v: Livedienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Fontein, 09.30 u., Br. S. van Dijk, Leesdienst; De Fontein, 19.30 u., ds. H. Venema; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., E.H. Donker, online dienst via kerkdienstgemist.nl;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds.H.J.C.C.J. Wilschut;
Driezum
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., ds. D.J. Budding; Hervormd, 14.00 u., ds. D.J. Budding;
Droegeham
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., M.H. de Boer, Thema: ivm coronavirus, alleen via kerkdienst gemist te volgen;
Kristlik-grifformeard, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, Thema: Wijk 1+3; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen, Thema: Wijk 2+4;
PKN, Jacob Tsjerke, 10.00 u., Mw.Andrea-Plantinga;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. Jac. L. de Haan, M.m.v: www.kerkomroep.nl;
Drylts
Evangelysk, Welcome Home Church, 10.00 u., Iesje de Vlugt;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. E.A. van Gulik;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., ds. W.H. van Boeijen;
Flylân
PKN, PKN, 10.00 u., ds K.v.d.Plas, Eelde;
Frjentsjer
Frije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. D. Wolbers, M.m.v: Radio Eenhoorn;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Harns
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Online meditatie br N. Laros via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, Thema: Online meditatie br N. Laros via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: Online meditatie br N. Laros via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwyk/Waskemar
Evangelysk, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr Peter. Weigand;
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Ineke van den Beukel (vanuit de Bining); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. Edgar Kramer (vanuit de Kruiskerk);
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Himmelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Ds.W. Kok. Emmeloord.;
Holwert
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Holwert-Blije
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Hurdegaryp
Soarchynstelling , Bennemastate, 15.30 u., ds. J.F. Kroon;
It Hearrenfean
Nederlânsk-grifformeard , Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. R. van Lente;
Kollumersweach
Baptiste , De Thuishaven, 09.30 u., ds. W. Greven;
Ljouwert
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 09.30 u., Gerard Wijngaarden; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 11.30 u., Gerard Wijngaarden;
Evangelyske gemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Frije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Jan Pool - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl, Thema: Betekenisvol leven ;
Frije Evangelyske gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Riemersma, Dokkum;
Grifformearde gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst - Videodienst; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst - Videodienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Morgenster, 09.30 u., ds. J.J. Verwey; De Morgenster, 17.00 u., ds J.J. Verwey via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Menist, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. T.G. van der Linden, Harlingen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds,B. Elbert, Beetsterzwaag;
Soarchynstelling , Parkhoven, 11.15 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Molkwar
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Pastor A. Adema;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. B.G. Keizer, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke in Wierum, H.A. ;
Nijlân
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. H. Plantinga;
Noardburgum
Grifformearde tsjerke frijmakke, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds.T. Groenveld Drachten;
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 10.00 u., mw. G. van der Galiën; Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Oerterp
Grifformearde tsjerke frijmakke, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. J.B.K. de Vries; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. E. de Braak;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. de Buck, Heerenveen;
Offenwier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., ds. J. Majoor;
Peazens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. G.J. de Jong-ter Steege in Antonius kerk;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., dhr J L Talma;
Rottefalle
Menist, Doopsgezind, 09.30 u., Wilma Tiemersma-Veenstra;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. H. Klein Ikkink uit Drachten in Dorpskerk;
Sânfurd
PKN, Sandfirden, 19.30 u., ds. J.D.Th. Wassenaar;
Skraard
PKN, Prot.Gemeente S-SCHRAARD-LW, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Sleat
PKN, PKN, 10.30 u., ds. O.C. Kerssen;
Snits
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastor Lucas Foekema;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.W. Ester;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
St. Jansgea
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Mw. W Marskamp, Dronten;
Starum
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Surhústerfean
Menist, Doopsgezind, 10.45 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. L. v.d. Ven;
Twizel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Geen dienst; Rehobothkerk, 14.00 u., Geen dienst;
Grifformearde tsjerke frijmakke, De Regenboog, 11.00 u., M.H. de Boer;
Twizelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Gez. dienst. Ds. J. Arensman;
Wâlterswâld
Grifformeard, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker;
Herfoarme, Hervormd, 09.15 u., Ds. J. P. Ouwehand; Hervormd, 14.00 u., Ds. J. P. Ouwehand;
Wikel
PKN, PKN, 09.00 u., Ds. J. Hannessen;
Winsum
Herfoarme, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., Mw. C. Akkerboom;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., mw N. Berntzen;
Wiuwert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Wiuwert, 11.00 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma;
Wolvegea
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., Mevr. Ds. P.J. van den Briel, Thema: Kerkdienst Gemist;
Wytmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., dhr. H. Giliam;

Friese diensten

zondag 19 juli


St. Anne
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Jaep van der Wal, Thema: dienst via www.kerkomroep;

Bijzondere diensten

zondag 19 juli


De Tynje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., * *, Thema: Tuindienst te Oldeboorn (online te volgen);

Diensten buiten Friesland

zondag 19 juli


Burdaard
PKN, Tsjerke op 'e Terp, 09.30 u., ds P. Dijkstra;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., dr. J.A. van den Berg;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Herfoarme, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. G. de Greef; Eben Haezer, 19.00 u., Kand. W.H. Hoorn;