donderdag 11 augustus


Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 13 augustus


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 17.00 u., Pastoor A. Bultsma, Thema: Vespers;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Bert Engelfriet, Thema: "Va''etchannan En ik smeekte";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Sneek
*, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Ferdinand van Neerbos, Thema: Waëtchanan - En ik smeekte ;

zondag 14 augustus


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., da. C. Nicolay, Thema: in de kerk van Arum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. G. Martens, Bontebok.;
Aldeboarn
*, Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. C. Bark-Bakker;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. W.J. van Dijk;
Bakkeveen
PKN, Duindiensten Bakkeveen, 10.00 u., dhr.Arjen vd Vaart, M.m.v: blaasensemble Brassband Opsterland;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., * *;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, St. Martenskerk (Dorpskerk), 09.30 u., Ds. J. Goorhuis;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. J. van Dijken;
Blije/Holwerd
*, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., . leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. A.A.J. de Boer;
Boelenslaan
*, Voortgezette Gereformeerden, 10.00 u., Br.M.Claus;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Timon Kitsz;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Stephan Vuyk;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Mevr. A. van der Honing;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
*, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. D. Kisjes, M.m.v: dienst in Kortehemmen; Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. J. Bos; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. J. Bos; Petrusgemeente, 09.30 u., Ds. H.Jonkman;
Buitenpost
Evangelisch, Christengemeente , 10.00 u., Frank Peters;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. R. Telgenhof;
Protestantse gemeente, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burgum
*, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., ds. M.J. Koppe uit Dokkum;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds R. Tuitman;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds G. Rol;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Bakker, Feanwalden;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Sijtsma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. B. Reinders;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Gerlof Bosma ook via Live stream;
Protestantse gemeente, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., gospelgroep Revival;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Dokkum
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Kandidaat W. de Hek; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Kandidaat W. de Hek;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is trouw, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. J. Zeldenrust;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Drachten
*, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Andrew van Ingen; Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Ds. C. van Krimpen; Gereformeerde gemeente, 19.00 u., Ds. C. van Krimpen;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Ds. Jonkman; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. Jonkman;
Christengemeente, Apostolisch Platform Come Alive!, 10.00 u., Predikant (nog) niet bekend ., Thema: Kom naar de Leerweg 3, al wie een wonder nodig heeft, of een doorbraak.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds T.K. van Eerden; De Fontein, 14.00 u., ds. J.H. Tempelman; Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik;
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., ds. G.J. de Haan; Oase, 09.30 u., drs. T.R.A. Simonides; Zuiderkerk, 10.00 u., ds J.K. Bolt;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Zomer@Bethel 2022; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Zomer@Bethel 2022;
Drachtstercompagnie
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., Ds. A. Elverdink, Eastemar;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., prof. dr. H.J. Selderhuis; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., prof. dr. H.J. Selderhuis;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Leesdienst .; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. P. Groen;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Drs-J-KERKHOF_DE-VRies;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 19.30 u., ds.K.H. Bogerd;
Earnewâld
*, PKN Earnewâld Eben Haëzer Kerk , 09.30 u., Mevr. J. Bloem;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. H. Dijkstra, Thema: Gez. dienst met Parrega/Tjerkwerd in Tjerkwerd;
Feanwâlden
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. D. Lof;
Franeker
Evangelisch-charismatisch, Levend Woord Gemeente , 10.00 u., Greet van der Werf;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. S. Ypma;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. T. van Ommen; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., André van der Meer, Franeker;
Frieschepalen
*, Voortgezette Gereformeerden, 11.00 u., pastor B.Smedes;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A. van Nierop;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Hantum
*, Prot. Gemeente Hantum c.a., 11.00 u., ds. H. Vlasman;
Harkema
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., Zr. F. Wesseling, M.m.v: Gezamenlijke dienst in PKN kerk;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. Gert Elzen; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk, 09.30 u., ds. R.J. de Vries;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., Dhr G. de Haan; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Luut Lise;
Heeg
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Da. M.C.Lourens. Emmen.;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda, H.A. ;
Holwerd
*, Willibrorduskerk, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Hurdegaryp
*, Prot Gem Hurdegaryp, 10.00 u., Omrop Fryslan Tsjerke fan de moanne;
IJlst
*, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
It Heidenskip
*, Protestante Gemeente It Heidenskip, 09.30 u., drs. A. Althuis;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. S. Verkerk, Montfoort;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., ds. C. Ferrari-van Schuppen;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., dhr. E. v. Halsema;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. B.G. Keizer;
Kollumerzwaag
*, Prot. Gem. Grutte tsjerke, 09.30 u., dhr. E. Fokkema;
Koudum
*, V.E.G.-gemeente Op Stap, 09.45 u., Jan Wyger Aarts, M.m.v: Zangdienst Tine vander Werk;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Lauwersoog
*, Witte tent, achter Jachthaven Noordergat, 19.30 u., * *; Witte tent, achter Jachthaven Noordergat, 9.30 u., * *;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. Christine Schlette;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Ontdek je SHAPE; Hoe maak ik het verschil vanuit mijn SHAPE (1); Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Ruchama Joël;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., .....; De Morgenster, 16.30 u., ds. S.S. Braaksma;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. J. Krijgsman; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. J. Krijgsman; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ev. J. Krijgsman;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt. Jeroen Herben;
Pinkster, Familiekerk Ruach, 10.00 u., P. Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. C.G. Kant, Nijkerk; De Schakel, 09.30 u., ds. D. de Boer; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.-J. Stegeman, H.A. ; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. A. Terlouw Dronryp;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. B. van Brug, Oudeschoot;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Peter Elzinga; Oase, 09.30 u., A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., A.H. Boschma;
Lemmer
*, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. Aleida Blanken;
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Tadema; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.J. Tadema;
Lioessens
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds L. Adema;
Lytsewierrum
*, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., ds. W. va. Andel;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., mevr.ds.G.L.Keijzer uit IJsselmuiden;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., ds. Joke van Voorst - Gezamenlijk in Molkwerum;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., leesdienst, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds. J.N. Jurjens;
Nijega/Opeinde
*, Geref. kerk, 09.30 u., ds. vd Wiel;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 11.00 u., mevr. A. Adema;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. S. de Boer uit Emmeloord;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Noordwolde
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr. H. Wiersma (Scharnegoutum);
Offingawier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., ds. J. Majoor;
Oosternijkerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds P. Dijkstra;
Oosterwolde
*, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Ds. E.P. van der Veen;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.M Dijkstra;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 19.30 u., Ds. R. Bosman-Romkema, Thema: Zomeravonddienst / Hermestsjerke;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., C. Akkerboom-Hondema;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. S. van der Meulen;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. Edna Zwerver;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., mevr.. A. Adema;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M.T.P.M. Oomens, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
*, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. D. Schreurs, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 11.00 u., ds. H.F. de Vries;
Rinsumageast
*, PG Claercamp, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema;
Ryptsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., drs. J.L. de Haan; PKN, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre;
Sandfirden
PKN, Sandfirden, 19.30 u., J. Hania-van der Kooi;
Sexbierum/Pietersbierum
*, Prot. Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. F.F. Omta, H.A. ;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. W Hordijk, Lemmer;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., J.M. Peschar;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. R. Meijer; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., Leesdienst .; VBG De Bron Sneek, 10.00 u., Max Rusch;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. Fedde Welbedacht;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., da. E.P. Muilwijk-Huis;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Steggerda
*, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., Ds. G. van der Dool;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds. J. Verwaal;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. G. den Dikken - Drachten;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., Br B. Jongsma; CGKV, 14.00 u., D. Steensma;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. Hans de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G.M. Arends-Alkema;
Terkaple
PKN, PKN, 11.00 u., da. Christien Ferrari-van Schuppen;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. L van der Ven;
Tijnje/Terwispel
PKN, Terwispel, 09.30 u., Ds. F. W. Verbaas;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., * *; Hervormde gemeente, 13.45 u., Ds. F. Pierik;
PKN, de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Gez. dienst, kand. B. Coster;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds.mevr.Arends-Alkema, dnst. te Suawoude;
Tzum
*, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., A.T. de Gorter, Harlingen;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol, M.m.v: dhr. K. van Hijum;
Ureterp
*, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. N. Dijksterhuis ;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. Dineke van Oort, Hoogeveen;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Wâlterswâld
*, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Vacant *; Hervormd, 09.15 u., Prop. J. K. Abbink; Hervormd, 14.00 u., Prop. J. K. Abbink;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., J.M. Peschar;
Wijnjewoude
*, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Dhr. F. Verkade, Amsterdam; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Ds. M. van Heijningen, Alblasserdam;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Wjelsryp
*, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. F. de Hoop;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds. mevr. Y. Slik;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. J. Kamerling;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. G. Muilwijk;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., ds. R. Bosman-Romkema, H.A. ;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;
Ysbrechtum
*, PKN Ysbrechtum, 09.30 u., ds. Aukje Westra;

Friese diensten

zondag 14 augustus


Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds W. Feenstra;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ruurd Walinga;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., ds. S. Hiemstra;
Ingelum
*, PKN Ingelum, 09.30 u., da.Y. Hiemstra, Grins;
Marsum
*, PKN Marsum, 09.30 u., Ds W.Tinga;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., Ruurd Walinga;

Bijzondere diensten

zondag 14 augustus


Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Mevr.M.Brouwer.;
Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., voorganger Elim, Thema: dienst bij baptisten gemeente Elim;
Noordwolde
*, Voortgezette Gereformeerden, 19.00 u., Spokeplasdienst;

Diensten buiten Friesland

zondag 14 augustus


Burdaard
PKN, Tsjerke op 'e Terp, 09.30 u., mw. N. Berntsen-Rademaker;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Nicolette Vlaming;
Ferwert
*, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Hallenberg, Sauwerland (Duitsland)
*, Kerk Heiligenhaus(strasse), 18.30 u., * *;
Marrum
*, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. J. Paans - Spoelstra;
Medebach (Hochsauerlandpark)
Evangelisch, Evangelische Kirche, 12.00 u., * *;
Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 19.00 u., . .;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.K.H. Bogerd; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Ds J. van der Veen;
Sneek
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Visvliet
*, Gereformeerde kerk, 11.00 u., da. H.C. Mulderij;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. IJ.R. Bijl;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., ds. J. kooistra;