woensdag 25 september


Stiens
Zorginstelling, Skilhiem, 15.30 u., mw. T. de Vries;
Wâlterswâld
Hersteld Hervormd, Hersteld Hervormd, 19.30 u., Ds. M. van Reenen Opening Winterwerk;
Hervormd, Hervormd, 19.30 u., Ds. K. H. Bogerd;

vrijdag 27 september


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., G.A. Heek;

zaterdag 28 september


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen, Thema: Vespers en Communie;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Ruben Ridderhof;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Sybe de Vos , Thema: “Nitsaviem”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., Mgr. R.v.d. Hout, Thema: installatie pastoor B. van der Wal, M.m.v: Johannes- Franciscuskoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. J. Westein;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., ds. Kees de Vreugd, C.V.I.;

zondag 29 september


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. B.G. Keizer Oostrum.; Terptsjerke, 19.00 u., ds. P. Rozeboom Aldeboarn., M.m.v: Raad van Kerken.;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 19.30 u., ds. P. Rozeboom, Thema: Vrouwenspecial;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds W. Veltman, H.A. ;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. P. Langhout;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 10.00 u., ds. T. Hibma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Werelddiaconaat, H.A. ;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Ds. J. van Olffen, M.m.v: Bildts mannenkoor;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., * *;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., W.L. de Graaff; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. G. Bruinsma;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. S.Maliepaard -Heilig Avondmaal-;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., René Ruitenberg;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. G. Groeneveld, Thema: Meartalige Tsjinst;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Mevr. A.v.d. Wijk-Dantuma; vGKN, 13.45 u., J.J. Douma- vd Molen;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. S. Leene;
Britsum
PKN, Johanneskerk Britsum, 09.30 u., ds R. Veenboer; Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. R. Veenboer in de Johannestsjerke te Britsum; Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 19.00 u., liturgiegroep, vesper in de Johannestsjerke te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., Stud. J van Limburg; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. H.H. Meerveld;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.G. Arensman; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds. A Elverdink;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., Ds. J. Plug;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G.van Helden en ds. R.van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., ds G. Postma;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. B. v.d. Boon;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. H.J. de Groot, M.m.v: ensemble o.l.v. Ep Willems; Kruiskerk, 19.00 u., ds. R. Praamsma;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. J. den Besten uit Hattem;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds J. de Kok;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. de Gier, Dokkum;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds R. Jansen;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Piet Hollander;
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds.K vd Kamp;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., mw. H de Kok-Mellema;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., ds. J. van Doorn; Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.R.Wolters.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 10.00 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. G. Heek;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Charles Campbell; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is trouw, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., Ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J. Jongsma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; De Herberg, 9.30 u., * *; Grote of St. Martinuskerk, 9.30 u., ds. J.P. Oosterhoff; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., * *;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., ds L. Schaafsma;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Johan van Duijne; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Ds. H. de Graaf; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. H. de Graaf;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Praisedienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 14.00 u., ds. J.H. Tempelman;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 19.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., prop. F Pierik;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds. J.N. Jurjens, Thema: Doopdienst, M.m.v: Regenboogkoor ; Grote Kerk, 11.00 u., ds. H. Pol; Menorah, 09.30 u., ds. P.L. Smilde; Oase, 09.30 u., ds. A.H. Boschma;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Doopdienst; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Doopdienst; Bethel, 19.30 u., Otto de Bruijne, Thema: Thema-avond;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. I. Postma, ;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds. J. Jongsma, Thema: Startzondag; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J. Jongsma, Thema: Startzondag;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 10.30 u., L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. M. Goudriaan; Hervormd, 14.00 u., ds. M. Goudriaan;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E. Buitenhuis, Thema: startzondag; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. L.J. Joosse;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., D.s.J.Glas, H.A. ;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. mevr. Y. Slik;
Earnewâld
*, Prot. gem., Ebenhaëzer kerk, , 09.30 u., Renate v. Martini, Thema: Agneskerk;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. R Reitsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. M.T.P.M. Oomens Burum;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. L. Adema;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. H.J.Th. Velema; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.J.Th. Velema;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 11.00 u., ds. J.G. Arensman;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. H. Houwink; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harry Pieter de Graaf, Leeuwarden;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, Thema: startdienst/landelijke kerkproeverij, M.m.v: Willeke de Vries-Greidanus (zangeres en gitarist van Eaglefield;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., ds T.P. Nap;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 13.45 u., ds. T.Nap;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., ds . L Westra Lollum, Thema: dienst in Gaast;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R.E. Nummerdor;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., A.B. Dijkstra;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Geen dienst, Thema: Gezamenlijke Kerk,School en Gezinsdienst in vGKN Harkema;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr. Frans van Herwijnen uit Haulerwijk;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. R.E. Millenaar;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. H. Offereins;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. F. Visser - van Enkhuizen;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds. C. Glashouwer (dienst in Grote Kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Jan Hendrik Meinema;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuterkerk/Kinderkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel, Lofprijs/aanbiddingsdienst;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar , H.A. ;
Heerenveen
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. P.L. Voorberg; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J.R. Douma;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. W.J. van der Linde;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., pastor B. van Brug; Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck; Trinitas, 19.00 u., ds P.J. de Buck, Thema: Zangdienst, M.m.v: het koor "Looft den Heer";
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., pastor Reijer Pasterkamp, plaatselijke voorganger;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., mw. ds. W.J. Keuning, M.m.v: Regio dienst;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. B. de Boer;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 13.45 u., ds. H.F. de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. A. Elverdink;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. A. Reitsma, Wezep;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Theo de Jong ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., pastor L. Versluis;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Pastor B. Posthumus;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. I. Baron;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. W. Verboom - Harderwijk, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. van Buuren;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Wouter Weistra;
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Br. K. Remmerts;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman; Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman, H.A. ; Gereformeerd, 14.00 u., geloofshelden;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., majoor F. van de Werf.;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., ds P Strietman;
Koudum
PKN, Martinikerk, 11.00 u., Pastor R. Pasterkamp;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus; Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., Peter Dronkers; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Intern, Thema: Zendingszondag;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. K. Roosma;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jacob Jan Oostra, Thema: Het geheim van Nehemia; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; De Morgenster, 16.30 u., ds. A.C. van der Wekken;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ev. S. de Visser;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., R. Antwi;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A.J.J. van Vliet, Thema: Heilig Avondmaal; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre, Thema: Startzondag; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest en ds. J.J. Stegeman, Thema: Startzondag; Pelikaankerk, 09.30 u., Drs.J.L.de Haan St. Anna Parochie;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Arjen Lont, Thema: Bazuinen, de Koning komt;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. G. Riemersma;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. D. de Boer, Leeuwarden;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. G. Wessels, Stiens; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Tadema; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.J.H. van Daalen; Protestantse Gemeente, 09.30 u., past. werker Theo v.d. Louw;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. G. Timmer;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., ds.J.D. Kraan Burgum;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds.F.Haverschmidt, Bitgum;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., J.P. Boomsma;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., Ds G. van Wieren, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, H.A. ;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M.JL. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, Thema: Zendingsdienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds.J. H. Tempelman Drachten Nijega; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds H. J. Tj. Velema gez met CGK in Feanwalden;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., ds. A.C. Meesters, Thema: Kiespijn, M.m.v: gospelgroep In His Name;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. A. van Harten - Tip (Smilde);
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J.N. Dijkshoorn;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren, H.A. ;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.E. Heres; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., ds. G. de Fijter;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Ds. A. Wiebenga;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., DS. M.J. Koppe;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Mw. G. Doekes-van Slooten;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Warnar W.;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. W. Bloemendaal;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. W.G. Jansen-Baltink, Grootegast, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. J.Y.van der Wal, dienst in It Anker;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. P. Dijkstra;
Ried/Schingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp, Thema: Dienst in Boer;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Rottevalle
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. R. Akse;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. A. Terlouw uit Dronrijp;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., Michiel van Blanken;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., * *;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. A.J. Jonker, H.A. ;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., ds.G.J. Krol;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 10.30 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Erik van Duyl;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers, H.A. ; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. H. Bos, H.A. ;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Piet Bakker;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. G.J. Noorman van st. Friedensstimme;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. S. Cnossen;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. A. Bouman;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 11.00 u., ds. H Strubbe, Thema: Bevestiging ambtsdragers;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. E.P. Muilwijk-Huis - St. Annaparochie;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. A. Krijgsheld Ureterp; CGKV, 14.00 u., D.J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br P. Witteveen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Mevr. Froukje Wesseling-Schilstra, De Tike;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon, H.A. ;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: Terwispel;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten, Thema: Heilig Avondmaal.; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten, Thema: Dankzegging Heilig Avondmaal.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., T. Groenveld; De Regenboog, 14.00 u., L.G. Boonstra;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., da. I. van der Pol, Woudsend;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. T.K. van Eerden; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., mw. L. de Vries;
Wâlterswâld
Hersteld Hervormd, Hersteld Hervormd, 09.00 u., Ds. P. den Ouden Katwijk aan Zee; Hersteld Hervormd, 16.15 u., Ds. P. den Ouden Katwijk aan Zee;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., J.J. Douma- vd Molen;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., Ds. G.J. Krol;
Wijnjewoude
*, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds. G.J. Otter; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., ds. H. Poot;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., Ds. H de Jong;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., kand. De Gorter;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Ysbrechtum
*, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. E.J. Hefting, Thema: startzondag - een goed verhaal;

Friese diensten

zondag 29 september


Damwâld
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Dhr. G.H. Visser;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Dhr. H.T. Smedes Garyp, Thema: lêstsjinst ;
Goingarijp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. P. Fortuin;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. P. Beintema;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. H Wiersma;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. L. v.d. Ven;

Bijzondere diensten

vrijdag 27 september


Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 19.30 u., o.a. Josh Redfort en Dr. Shirley Arnold, Thema: Opening Conferentie weekend "Breakthrough";

zaterdag 28 september

Gloriehuis, 10.00 u., o.a. Josh Redfort en Dr. Shirley Arnold; Gloriehuis, 13.30 u., o.a. Josh Redfort en Dr. Shirley Arnold;

zondag 29 september


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom, Thema: Schoolkerkdienst;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal, Thema: Startzondag;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Eigen voorgangers;
Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., o.a. Josh Redfort en dr. Shirlye Arnold; Gloriehuis, 19.00 u., o.a. Josh Redfort en Dr. Shirley Arnold;
Britsum
PKN, Johanneskerk Britsum, 19.00 u., Liturgiegroep, Thema: Vesper;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 14.00 u., Gospelband Passion for Christ, Thema: God is kleuren;
Drachten
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Piet Brongers, M.m.v: mmv Baukje vd Meer, gitaar;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., mw. S.A. Grit, Thema: Startzondag;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 10.00 u., Kerkenraden, Thema: Startzondag met Parrega/Tjerkwerd in ''t Honk Exmorra;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Gezamenlijke themadienst in De Skeakel te Oudega, Thema: "Mazzeltof", M.m.v: Muziekgezelschap Samoosara;
Heerenveen
*, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Ds. Harold ten Cate, Thema: Kerkproeverij;
Leeuwarden
PKN, De Fontein, 19.00 u., geen predikant, Thema: O Happy Day, M.m.v: Black Gospelkoor Grace en Glory met Talitha Nawijn;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 19.00 u., ds. H.M. Jansen, Thema: Johannes de Heer-Zangdienst, M.m.v: Interkerkelijk Mannenkoor Drachten;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., Thema: m.m.v. Online;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 10.00 u., gospelgroep , Signalen Sneek, M.m.v: tentdienst flaeyelterrein;
Reduzum
Hervormd, Reduzum Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 15.00 u., Carla da Silva, Thema: Het Jiddische lied., M.m.v: Duo Malka;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 19.30 u., geen vaste voorganger;
Sibrandabuorren
PKN, De Lege Geaën Sibrandabuorren, 09.30 u., ds. J. Majoor;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., ds. J.W. Nieboer, Thema: Geestdriftdienst;
Twijzel
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., ds G Wijnstok;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: K. van Hijum;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., P. Wattel, Thema: bevestiging ambtsdragers;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;

Diensten buiten Friesland

zondag 29 september


Assen
Voortgezette Gereformeerden, Oase-gemeente, 10.00 u., br. J. Kolthof;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. H.Dekker;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., ds A. Landman;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 11.00 u., ds. M. Klomp; Ontmoetingskerk, 19.00 u., ds. M. Koppe;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., ds. J.W. Nieboer, Thema: Geestdriftdienst;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. D. Visser/Sint Jacobiparochie;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. J. van der Veen;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. G.M. Bosker; Eben Haezer, 19.00 u., Kand. G.M. Bosker;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. A. Metselaar;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.H.Lodewijk;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. H. Poot;