donderdag 13 mei


Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds Corry Nicolay;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., dhr. H. Giliam in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds W. v. Benthem;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.30 u., Ds. G. A. Heek, Thema: Hemelvaartsdag;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Nutma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., . leesdienst; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong, Hemelvaartdienst;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., ds-G-Postma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, Thema: Hemelvaartsdag;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Kerkenraad;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: Hemelvaart;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker, Thema: Kijk vooruit;
Harlingen
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst, Thema: Hemelvaart, M.m.v: Online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., br. R. Walinga, Leeuwarden;
Leeuwarden
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Braaksma via You Tube/kerkdienstgemist.nl van gkvmorgenster ;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser, Thema: Hemelvaartsdag;
PKN, Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.J. Stegeman, Thema: Hemelvaartsdag;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 10.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst, Thema: Hemelsvaart, M.m.v: streaming;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., Pastor Ageeth de Vries;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.G. Mulder;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. G. Riemersma, Thema: Hemelvaartsdag, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., geen dienst;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 10.00 u., Ds. D. van der Zwaag;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger-Koetsier, Thema: Hemelvaartsdag;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Twijzelerheide
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds. G. Timmer;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds A van Endhoven, Thema: Hemelvaart;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dhr. J. C. A. vd Berge;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds. H.Wouda;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber;

zaterdag 15 mei


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Bemidbar In de woestijn”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal, M.m.v: streaming;

zondag 16 mei


Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., Pastor Hieke Plantinga ;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Piet Bakker;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Jarno van Dijk;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. D. Schreurs in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. H.H. Klomp; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. H.H. Klomp;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. W. Veltman, Ee;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Marius Koppe via livestream;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, M.m.v: Online;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Pastor Ageeth de Vries;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. D. van der Zwaag;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T.K. v. Eerden, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., dhr-J-Smit;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. P.L. Smilde;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. H.Houwink;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. S. Alblas, Ballum (Ameland);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. I.Landman;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. Ritske Tulner;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. E.J. Hempenius, Thema: Online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken, M.m.v: Online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Fred Kram;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel; Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 14.00 u., ds. P. Hulshof, Jubbega in de Kruiskerk;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. T. Reichman-Scheffer;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. A. Reitsma, Wezep;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Pastor B. Fluit;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 14.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Pinksteren";
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Martin Koornstra, Thema: Koninklijk!; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Braaksma via You Tube/kerkdienstgemist.nl van gkvmorgenster ; De Morgenster, 17.00 u., ds H. Carlier via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Dhr. W.J. Fijnvandraat, Leeuwarden; De Schakel, 09.30 u., ds. S.A.F. Hofstra; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.J. Bakker, Stiens;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. J.D.Th. Wassenaar;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Hoekman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.A.J. Mensink;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds.H.F. de Vries, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Matthias Deleu;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., M.H. van de Graaf;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. J. Helfferich ;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., geen dienst;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., ds J. van Doorn;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.M.J.van Keulen;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., Kandidaat S. Kok;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger-Koetsier;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., J.J. Douma- vd Molen;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds W. v.d. Wind; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. M. Krooneman;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Ds. Wybe Feenstra;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds.H.Steinvoort / Cothen;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. A. van der Sloot; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., mw ds R.Klein Kranenburgh, Amersfoort Veenkerk;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Dhr. G.H. Visser; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. P. Vermeer; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr. M. van Heijningen; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds F. Pierik Drachten;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., dhr. E. v. Halsema;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

Friese diensten

zondag 16 mei


Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., Dingena Hasper út Jubbegea, M.m.v: Fam Visser út Garyp;

Bijzondere diensten

donderdag 13 mei


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., da. C. Nicolay, Thema: in de kerk van Hitzum;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. A. Bouman, Leeuwarden;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. J. v.d. Schoot;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Joke Van Voorst;
Leeuwarden
PKN, Pelikaankerk, 10.00 u., Prinsentuindienst;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Goorhuis, Thema: Hemelvaartsdag, Online viering;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds H. Engelsma, Gez dienst in Geref kerk , Thema: Hemelvaartsdag;

zondag 16 mei


Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., * *, Thema: Online viering door gemeenteleden;

Diensten buiten Friesland

donderdag 13 mei


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;

zondag 16 mei


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. C. Hoek; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., ds. G. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., ds. G. Meuleman;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. L. v.d. Ven;