dinsdag 24 mei


Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

woensdag 25 mei


Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 19.30 u., Dhr. J. Helfferich;
Stiens
Zorginstelling, Skilhiem, 15.30 u., zr. T. Tholen-Haagsma;

donderdag 26 mei, , 09.30 u., ds. Ben van Tonder, Thema: hemelvaart;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. M.C. Mook Sneek.;
Aldeboarn
*, Doelhôftsjerke, 9.30 u., * *;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. W.J. van Dijk;
Balk
PKN, Paadwizer, 9.30 u., * *;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, St. Martenskerk (Dorpskerk), 09.30 u., ds. A.B. Elbert;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 10.00 u., * *;
Bolsward
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., Ds. B. Bootsma - Gerritsma;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. C.E. Dahmen;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN Boornbergum, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld, Thema: Hemelvaart;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. J. Bos;
Buitenpost
Evangelisch, Christengemeente , 10.00 u., . .;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., G.A. Heek;
Protestantse gemeente, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Ds.G Timmer;
Burgum
PKN, Kruiskerk, 10.00 u., ds. H.J. de Groot, Thema: Hemelvaartsdag;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., mw. F. Wesseling-Schilstra uit De Tike;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds H.K. Sok;
Protestantse gemeente, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., diensten Strandheem, Thema: Hemelvaart;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. Melánia Hadnagy;
Dokkum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. S. de Vries;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds.G. van Zanden;
PKN, Grote Kerk, 09.30 u., ds. G. den Dikken ;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Nicolette Vlaming;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. W. Andel, Thema: Gez. dienst met Parrega/Tjerkwerd te Exmorra;
Feanwâlden
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. S. Ypma;
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., dhr. H.Borghuis;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ludwine Andel - van Hoeven;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Ds. J.J. de Lange;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 10.00 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: Hemelvaartsdag - Dienst in Nicolaaskerk te Hijum;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Harlingen
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst, Thema: Hemelvaartsdag, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk, 09.30 u., ds T.G. van der Linden, Thema: Hemelvaart, Nicolaaskerk Midlum;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
PKN, Trinitas, 09.30 u., Bindert de Jong, Thema: Hemelvaart;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. M.C. Mook;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds.H.F. de Vries;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
It Heidenskip
PKN, Protestante Gemeente It Heidenskip, 09.30 u., Ds. A. Vriend;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. R. Walinga, Leeuwarden;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Kollumerzwaag
PKN, Prot. Gem. Grutte tsjerke, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Joke Van Voorst;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. S.S. Braaksma;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Dhr. G. Riemersma, Dokkum, Thema: Hemelvaartsdag;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 10.00 u., pastoor L.R. van der Wal, Thema: Hemelsvaart;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., Kurioskerk;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Mulderij; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. Aleida Blanken;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. J. Klimstra;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., dhr. S. de Jong;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. van Buuren, Thema: Hemelvaartsdag, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds A.J. Fraanje;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds. Tjerk Bosscher, Thema: Gezamenlijke dienst in GKV "Immanuël";
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. Douma- van der Molen (Leek), Thema: Hemelvaartsdag;
Offingawier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., dhr. J. Esselink;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Dhr E vHalsema;
Oosternijkerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds. B.G. Keizer;
Oosterwolde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. P.W. Hulshof;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. H.W. van Egmond;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. N. Pronk, Thema: Hemelvaartsdag;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., P. Knijff;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.00 u., Dhr. J. Helfferich;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. G. van Wieren, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 19.30 u., ds. J. Abbink;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 10.00 u., Pastoor Peter van der Weide, M.m.v: Hartebrugkoor uit Leiden;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Ds Evert Jan Hefting;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 10.00 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Zie Delfstrahuizen;
Sloten
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.L.W .Verbaas Tijnje;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma, Thema: Hemelvaartsdag;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. S. Muurling;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. M. Hage Grou;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 10.00 u., Albert-Jan Dorst;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden;
Tijnje/Terwispel
PKN, Terwispel, 09.30 u., de heer P Luhoff;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds W. Feenstra;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds A. Bouwman;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, It Keningsfjild, St. Piter, Ureterp, 09.30 u., dhr J L Talma;
Vlieland
PKN, PKN, 09.00 u., mw J.M.B. v.d. Plaat, Thema: Hemelvaartsdag;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., ds. M. Koppe;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr L.J. Blees, Thema: Hemelvaartsdag, Gez Dienst;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., Kerkenraad en parochie Wijtgaard;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., J. G. Van den Boogaard;
Wolvega
PKN, Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds. P. de Vries, Thema: Hemelvaarstdag;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., Ambtsdragers, Thema: Hemelvaartsdag;
Ysbrechtum
PKN, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. Aukje Westra;
Zurich
PKN, PKN - Zurich, 09.30 u., mevr. M. Kroes, Sexbierum;

zaterdag 28 mei


Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jeroen Kwint, Thema: “Bechoekotai” Volg.;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Gerard Wijtsma, Thema: Bechokotai-In Mijn besluit;

zondag 29 mei, , 09.30 u., dhr J. Noor Wieringerwerf;
Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. Roepers, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., dhr. M. Schippers, Zalk.;
Aldeboarn
*, Doelhôftsjerke, 09.30 u., dhr. J. Noor, Wieringerwerf;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., da. J. Douma-v.d. Molen;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., * *;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. D.M. Hasper;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., dhr. F. Hartmann;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Ds. A. Terlouw;
Blauwhuis
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 09.30 u., da. A.E. Reichman-Scheffer;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.J. Verweij; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds B. Visser;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Ben Hobrink;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Tom Korf;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Hindrik van Dijken;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. Alfons van Vliet; Martinikerk, 09.30 u., Ds. mevr. A van der Honing;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds P.A. Crom;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN Boornbergum, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; vGKN Boornbergum, 13.45 u., ds. A.A.J. de Boer;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. J. Hoefnagel; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. J. Hoefnagel; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. B. Reinders;
Buitenpost
Evangelisch, Christengemeente , 10.00 u., Frank Peters;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., G.A. Heek;
Protestantse gemeente, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam, H.A. ;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., drs. J.L. de Haan;
Burgum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds R. Tuitman;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptistengemeente Burgum, 14.00 u., Eredienst;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., dhr. J. van der Meer uit Drachten;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., Smids, dhr. G. M.;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.R.Kok; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.R.Kok;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. de Gier, Dokkum;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 11.00 u., A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 17.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br. Jeh. Regnerus;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Jan van der Weg ook via live sream; Filadelfiagemeente, 09.30 u., Jan van der Weg ook via live sream;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., kand A Matz Groningen;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Mevr.M.Brouwer.;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is liefde, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds G. Rol; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. W. Cnossen;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Johan van Duijne;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 16.30 u., Kandidaat P. Zuidema;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Student A.E. Brijder; Gereformeerde gemeente, 19.00 u., Student A.E. Brijder;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds G. v.d. Berg;
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., ev. A. van Setten; Oase, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen; Zuiderkerk, 10.00 u., ds. P.L. Smilde; Zuiderkerk, 19.30 u., Ds. A.H. Boschma, Thema: Evensong, M.m.v: Ere zij God;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Oscar Lohuis; Bethel, 11.30 u., Oscar Lohuis;
Drachten-Ureterp
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds J. Oosterbroek;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., M.H. de Boer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds J.H. Soepenberg;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., Ds. Joh. Bakker;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J. Trouwborst, Thema: Gez. dienst met Parrega te Hieslum;
Feanwâlden
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. P. de Boer;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. C.W. Neef;
Franeker
Evangelisch-charismatisch, Levend Woord Gemeente , 19.30 u., Sijmen en Greet;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. S. Ypma;
Vrije Bapt. Gemeente, Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Luuk Oosterhuis, Sexbierum;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Paedwizer, 09.30 u., ds. J.D. van ''t Zand; De Paedwizer, 14.00 u., ds. J.D. van ''t Zand;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., mevr. F.Wesseling;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., W. Hordijk / gastpredikant uit ''s Gravendeel;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.J. de Lange;
Goingarijp
PKN, PKN, 09.30 u., pastor J. Knol;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., drs. T.A. Dorrepaal;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. H.F. de Vries;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. A.P. Oosting (Oudega: gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. G. van Helden;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. R.E. Millenaar;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. E.J. Hempenius, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Fred Kram;
Evangelisch, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., Dhr Frans van Herwijnen;
Heeg
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J.A. Ebbers;
PKN, Trinitas, 09.30 u., Pieterjan de Buck;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr. H. Kamphuis. Emmeloord;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. J.M. Baaij, Thema: Hofkerk;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Theo en Jinke de Jong (Good News ZA);
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra, H.A. ;
It Heidenskip
PKN, Protestante Gemeente It Heidenskip, 09.30 u., J. Hania-van der Kooi;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. de Jong, Scharnegoutum;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds. D. W. Deuzeman, Heerenveen;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., Ds.G Timmer; Oosterkerk, 09.30 u., Ds. G. Heek;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds L. Adema;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gerrit Lolkema;
PKN, Prot. Gem. Grutte tsjerke, 09.30 u., DS. M.J. Koppe;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Pastor B. Fluit;
Volle Evangelie, V.E.G.-gemeente Op Stap, 09.45 u., Jan Wyger Aarts, M.m.v: Zangdienst Marieke;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., ds. Erik van Duyl; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Timo Teitsma;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds.. Christine Schlette;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Familiewaarden; Bouwen aan duurzame relaties; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Margreet Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. B. Schaaij; De Morgenster, 16.30 u., ds. H. Zeilstra;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt. Jeroen Herben, Thema: Opdrachtdienst;
Pinkster, Familiekerk Ruach, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Mw. ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum; De Schakel, 09.30 u., ds. A. Buizer; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.-J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Mv. J. Elzinga, Groningen;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Martin Dol;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., Nelleke Berntsen; Oase, 09.30 u., A.H. Boschma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Hoekman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.J. Hoekman; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. Aleida Blanken, H.A. ;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., pastor mevr.A.Adema, Joure;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk, 09.30 u., dhr. J. Rollema;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds. H.J. de Groot;
Nijega/Opeinde
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Pastor B. Smedes;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. P. Luhoff uit Sneek, H.A. ;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. H. Plantinga-Folkertsma Workum;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Jaap Dijkstra, Thema: ;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., da R. v.d. Hucht;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Eigen leden, M.m.v: United in Christ;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds W Andel;
Oosternijkerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel;
Oosterwolde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. J.S. Kortleve, M.m.v: Ancora;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.M Dijkstra; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. N. Pronk;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Drs. J. Doornebal;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. Y. Slik;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. H. Post-Knol, Dronrijp, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. G. van Wieren;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Ds Evert Jan Hefting;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds.D.J.T.Hoogenboom; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds.D.J.T.Hoogenboom;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Mw. W Marskamp, Dronten;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., dhr. E. A. Knoeff;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H.J. Siegers; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. H. Bos;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., * *;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG De Bron Sneek, 10.00 u., Jorrit Arntzen; VBG de Fontein, 10.00 u., br. T. Bergstra, Thema: Trans World Radio;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. A. Bouman;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. G.P. den Hollander;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., mw C. Tigchelaar;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. I. Verburg - Oldehove;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., C.C. den Hertog; CGKV, 14.00 u., C.C. den Hertog;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. Hans de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 11.00 u., Dhr. L. Blees, Wijnjewoude;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., A Elverdink;
Tijnje/Terwispel
PKN, Tijnje, 09.30 u., Ds. F. W. Verbaas;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. J.W. Wind; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. M. Krooneman;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D.G.Postuma, Burgum;
Tzum
PKN, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. T. K. van Eerden; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. v.d. Veen;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. Julia van Rijn, Leiden;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., mw. M. Gort-Terpstra;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., Dhr. W. Feddema;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. E. Boogert; Hervormd, 14.00 u., Prop. E. Boogert;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., Dhr. E.A. Knoeff;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr L.J. Blees; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. W.L. Dekker, Kampen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 11.00 u., ds. P.W. Hulshof;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Dhr. L. v.d. Ven;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. P. Beintema, Leeuwarden;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. G. Groeneveld;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Wolvega
PKN, Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds J. Kooistra;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. L Muilwijk - Huis;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., Ds. A. van der Honing;
Ysbrechtum
PKN, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. A. Wiebenga;

Friese diensten

zondag 29 mei


Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds W. Feenstra;
Itens
*, Martinitsjerke, 10.00 u., Ellert Jongstra, Thema: Underweis, M.m.v: Itenser Sjongers;
Sibrandabuorren
PKN, De Lege Geaën Sibrandabuorren, 09.30 u., Mevr. H. Dijkstra, Koudum;

Bijzondere diensten

donderdag 26 mei


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T. Hibma, Thema: in de kerk van Arum;
Britsum
PKN, De Hoekstien Britsum, 09.30 u., Ds. R. Veenboer uit Leeuwarden;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Bakker, Feanwalden;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. C. Schaafsma;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: Hemelvaart;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Mw. T. Bergsma, Balk (Harich: gezamenlijke Hemelvaartsdienst met Oudega-Kolderwolde);
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., B van der Boon, Thema: Park Vijversburg Tytsjerk;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Leeuwarden
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser;
PKN, Pelikaankerk, 10.00 u., Ds. P'' Dijkstra, Grou;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. A.H. Boschma, Thema: Hemelvaartsdag;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk, 09.30 u., ds. Michiel de Zeeuw - Gezamenlijk in Warns;
Oudega (S)
PKN, Sint-Agathatsjerke, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Suwâld
PKN, PKN, 10.00 u., ds. B. van der Boon, M.m.v: brassband ''Speelt Wel'';
Tzum
PKN, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., ds. F. de Hoop;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. V. Top;

zondag 29 mei


Britsum
PKN, Johanneskerk Britsum, 11.00 u., Werkgroep Erediensten, M.m.v: m.m.v. de Gospelgroep Sjammasj;
De Westereen
Protestantse gemeente, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
Itens
*, Martinitsjerke, 10.00 u., Ellert Jongstra, Thema: Underweis, M.m.v: Itenser Sjongers;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.W. Hulshof;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 15.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt… bekende liederen uit verschillende bundels.;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 19.30 u., Leiding Werkgroep;
Ureterp
PKN, It Keningsfjild, St. Piter, Ureterp, 09.30 u., liedboekdienst;

Diensten buiten Friesland

donderdag 26 mei


Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. C.J. van den Beukel ;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman;
Sneek
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., ds. Joh. Post;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;

zondag 29 mei


Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. H.J. Delwig;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Commissie Erediensten;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.H Westerhout; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. van Dam;
Sneek
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. R. Wollenberg;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. H. de Greef; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. H. de Greef;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Ds. W. Smit ;