zaterdag 30 mei


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., André Roosma;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Bönker, Thema: “Sjavoe’ot”;
Lekkum
Oud-Katholiek, Oud-Katholieke Kerk, 19.00 u., Pastoor Wietse Van der Velde, Thema: in de St. Seciliakerk te Lekkum;

zondag 31 mei


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. T.J. de Heer Oosterzee.; Terptsjerke, 19.00 u., dhr. L. van der Ven Aldeboarn.;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., mw. Trix Bergsma;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: 1e pinksterdag;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. M.Sijtsma-van Oeveren 1e Pinksterdag;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Peter Kitsz;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. J. Bos; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. J. Bos; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. D Visser; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. D Visser;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. G. Visser; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds. K. van Marrum;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A.Heek, Thema: online uitzending Fonteinkerk Buitenpost;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam, Thema: Pinksteren;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., oec dienst Bonifatiuskapel; Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.J.Tanoesetiko.;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. B. de Graaf, Nunspeet, livestream dienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Online kerkdienst via kerkdienstgemist.nl;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet;
PKN, De Schakel, 19.30 u., P.den Hollander Leeuwarden, M.m.v: Reprise in Time Gauw;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.30 u., Nynke en Japie, Thema: Colorkids Online; Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Livedienst; Bethel, 19.30 u., Xx, Thema: Worship Night Online;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. K.H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, Thema: 1e Pinksterdag;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., Ds. A. Krijgsheld, Thema: ivm coronavirus, alleen via internet te volgen;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, M.m.v: www.kerkomroep.nl;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. J. Hania-van der Kooi, M.m.v: Dameskoor Exmorra;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Evangelist D. Wolbers;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., ds. G. van Helden;
Harkema
Vrije Evangelische gemeente, Kerk Harkema, 09.30 u., da. J. Douma-v.d. Molen;
Harlingen
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Online meditatie ds H.H Meerveld via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, Thema: Online meditatie ds H.H Meerveld via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: Online meditatie ds H.H Meerveld via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Anne Nijburg;
Evangelisch, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., Videoboodschap op eghaulerwijk.nl;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Internetdienst Pinksteren;
Heerenveen
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. A. Kruizinga, H.A. ;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., pastor Reijer Pasterkamp, plaatselijke voorganger;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., drs. T.R.A. Simonides;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., br. P. Speelman, Folsgare;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop; J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Joke Van Voorst;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier; Bethelkerk, 17.00 u., drs. M.B. Visser;
Evangelische gemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Braaksma via You -Tube kanaal van gkvmorgenster ; De Morgenster, 17.00 u., ds S.S. Braaksma via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser - Videodienst; Gereformeerde Gemeente, 11.30 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser - Videodienst;
PKN, Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.G. Riemersma, Leeuwarden;
Lemmer
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Aleida Blanken;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente SS-LONGERHOUW-W, 09.30 u., ds. E.K Zwerver, Thema: Pinksteren;
Makkinga/Frieslands End
*, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., Dhr. G. de Kok;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Ds. J.L. de Haan St Annaparochie;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Michiel de Zeeuw;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema, Thema: 1e Pinksterdag, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Noardburgum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. H.J. J. Pomp. Gez met CGK in Noardburgum;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., -;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds. de Haan;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., geen dienst;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. A. Elverdink;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Drs. Th. Simonides uit Burdaard, Thema: Pinkstersnein - Fryske tsjinst;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. L. Weima;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sneek
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. B.J. van Haarlem - Eindhoven;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Geen dienst;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Geen dienst; Rehobothkerk, 14.00 u., Geen dienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 11.00 u., T. Dijkema; De Regenboog, 14.30 u., T. Groenveld;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. G. Timmer. Gez. dienst. Te volgen via kerkomroep.nl of naderhand te bekijken op gktw.nl;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Pinksteren, Ontmoetingsdienst Online dienst;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. J. A. Mol;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. J. Hilverda, M.m.v: Cantorij;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers, Thema: Pinksteren;

Friese diensten

Er zijn aankomende zondag geen Friese diensten

Bijzondere diensten

zondag 31 mei


Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 14.00 u., Fedde Bloemhof, Thema: Bijbels Pinksteren;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., ds. J. Foppen;
Leeuwarden
Evangelische gemeente, Evang. gem. Jesus Victory Celebration Center, 14.00 u., Dhr.Frans Danenberg (Landelijk voorganger GCI), Thema: Pinksteren!!;
Lytsewierrum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Lytsewierrum/Rien, 10.00 u., ds. S. Leene, H.A. ;
Oentsjerk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Jeugdpastor Rene de Vries, Thema: Geestdriftdienst;

Diensten buiten Friesland

zondag 31 mei


Beetsterzwaag/Olterterp
Zorginstelling, Talant Trefpunt, 10.30 u., ds. Annemarie Klomp- Hogeterp, Thema: Pinksteren;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: on line kerkdienst Pinsteren;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. T. Oldenhuis;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;