donderdag 04 maart


Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 06 maart


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jaap Bönker;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Wim Hoogendijk, Thema: "Ki Tiessa Wanneer gij heft";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zondag 07 maart


Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., Ds. P. Rozeboom ;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 10.00 u., ds. W. Baas;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Charles Campbell, Thema: tienerdienst;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen, Thema: 3e zondag 40 dagentijd.;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.30 u., ds. G.J. Capellen;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., Leesdienst;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. G. v.d. Galiën, Akkerwoude;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Aart Langevoort via livestream, H.A. ;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God houdt van jou, M.m.v: olv lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Ds. H. de Graaf;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Online dienst, ds. S. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Online; Bethel, 19.00 u., Orlando Bottenbley, Thema: X-Streamdienst, M.m.v: Online;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Mw-Drs-Janneke-Kerkhof-de-Vries;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. I. Pfeifer;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: jeugddienst;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: De naakten kleden. 3e zondag 40-dagentijd;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. R.E. Millenaar;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Tom Pikker;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk in de Baptistenkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. G. Sander, Assen; Kerkelijk Centrum De Bining, 14.00 u., dhr. W. van der Ploeg, Drachten in de Kruiskerk;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch, H.A. ;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. R. B. Workel;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., mw. ds. G. Schraa-Offreins;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Leeuwarden
*, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Stephan Rothuizen, H.A. ;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: De weeën van de laatste dagen (online dienst); Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Jaraima de la Merced;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds C.A den Hertog via Youtube/kerkdienstgemist van gkvmorgenster; De Morgenster, 17.00 u., ds G.A. Heek via kerkdienstgemist van CGK Leeuwarden/ crosspoint;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Mw. P.A. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden; De Schakel, 09.30 u., ds. E. Asscher; Grote Kerk, 10.00 u., ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 19.00 u., ds. A.M. Roest, Thema: Cantatedienst; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.E. Rooseboom, Drachten;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl, Thema: Christelijke politeik;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. J. van der Veen;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds. J. Harteman;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Ds G. van Wieren;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. W.M.M. Moonen, H.A. ;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. Folbert, dienst in It Anker;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Renske Klunder-Douma;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 11.00 u., Ds. Guda Borger-Koetsier/Steven Akker, Thema: Fullchurch(gezinsdienst), M.m.v: Froukje en Marijke Brandsma+combo Foar Jo;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. L. de Ruiter, Thema: 3e zondag 40dagentijd;
Twijzelerheide
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Online dienst, ds. A. Elverdink;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. S. de Vries; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds A van Endhoven;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., drs. A.J. Fraanje; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. E. C. de Waard; Hervormd, 14.00 u., Prop. E. C. de Waard;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Dhr F. Verkade Amsterdam; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. H.C. Marchand Groningen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., mw. F. Wesseling;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: 3e zondag 40 dagen tijd;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;

Friese diensten

Er zijn aankomende zondag geen Friese diensten

Bijzondere diensten

zondag 07 maart


Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Leiding zangdienstcommissie, M.m.v: Zangdienst;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., wereldgebedsdagcommissie, Thema: Wereldgebedsdag;

Diensten buiten Friesland

zondag 07 maart


Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., viering zonder voorganger ., M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. J.F. Tanghë; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. L. Blees;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., ds. Joh. Post; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. S. T. Lagendijk;