dinsdag 19 maart


Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;

donderdag 21 maart


Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 19.00 u., ds. A.B. Elbert, Thema: Stil-Half-Uur;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;

vrijdag 22 maart


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. H.J. van der Wal;

zaterdag 23 maart


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., pastor N.G. ten Wolde , M.m.v: Cantus Deo;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jan Werkman;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Gerard Janssen , Thema: "Commando";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., ds. Henk Poot;

zondag 24 maart


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. van Twist, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., Ds. R van der Woude; Doelhôftsjerke, 19.30 u., mevr. F. Wesseling, Thema: Rituelen en symbolen uit de Bijbel;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds J. v.d. Boogaard.;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. W. Baas;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert, M.m.v: 3e 40-dagentijd; Dorpskerk, 19.00 u., ds. A.B. Elbert, M.m.v: Cantorij Drachten;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. P. Beintema;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., P. Zuidema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., A.J. Minnema;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. H. de Kok-Mellema Wilsum;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., René Ruitenberg, Thema: 4e wonder van het kruis: genezing ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Dhr. J Waringa;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Herman Haan;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen, Thema: 3e zondag 40 dagen tijd, M.m.v: het Taizee koor;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Joachim;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds J.K. Bolt;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; vGKN, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Nicolaastsjerke te Koarnjum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.J . Verweij (Leeuwarden); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., Ds. J.D, van 't Zand;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., mw. N. Berntsen-Rademaker;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., T.S. Huttinga;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Riemersma uit Dokkum;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., dhr. J. van der Meer;
Cornjum
PKN, Nicolaaskerk Koarnjum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br. A. Dijkstra;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 11.00 u., Ds. J.A. de Waal;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds R. Jansen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Doopsgezind, Doopsgezind, 15.30 u., da. A. Rekker-v.d. Werff, M.m.v: Tjibbe Reitsma;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Aart Langevoort;
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., dhr D Kruyt Leek;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga; Jacobustsjerke, 19.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., ds. J. van Doorn; Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.J.Meinsma.;
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Br. P. Passchier, M.m.v: Gospelgroep Jaïr;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. G.P.M. van der Linden; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. G.P.M. van der Linden;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Jan vd Akker; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst, Thema: Jezus leeft, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. P.K. van de Kamp;
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J. de Gier; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., * *;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. F. Gorter;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., dhr. L. Blees;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 11.00 u., Ds. P. Hulshof;
Drachten
*, Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. D Visser; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. D Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. T. Bergsma-Overdiep;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Wilma Oosterhuis;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Kand. R. Elzinga; De Fontein, 14.00 u., Br. E.J. Tijssen, kerkelijk werker;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 15.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds G. v.d. Berg;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds. N.J. v.d. Herik; De Schakel, 19.30 u., br. Wiersma Scharnegoutum, M.m.v: Good Nys ut St.Annap; Grote Kerk, 11.00 u., ds. Mariska Kloppenburg ; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken ; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. P.L. Smilde;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Henk Bakker; Bethel, 11.30 u., Henk Bakker; Bethel, 19.30 u., Arjen ten Brinke, Thema: Radical - Jongerendienst;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J. Jongsma;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., L. Blees; Gereformeerd, 14.00 u., ds. A. Elverdink;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. M.G.M. Mudde; Hervormd, 09.15 u., ds. M.G.M. Mudde; Hervormd, 14.00 u., ds. M.G.M. Mudde;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., kand. J. Oosterbroek; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds T.P. Nap; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds R. Prins;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds-J-Glas;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, M.m.v: Rypster Tsjerkekoar;
Earnewâld
*, Prot. gem., Ebenhaëzer kerk, , 09.30 u., mw. Koops, Thema: Agneskerk;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. W.M. Stougie;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. W. Veltman Ee;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Postma;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. C.A. de Peuter;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. M.E. Buitenhuis; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., dienst in GKv Noardburgum ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. D.J. Steensma;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
*, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten; Vrije Evangelische Gemeente, 19.00 u., ds. de Groot Burgum, M.m.v: Mannenkoor Laus Deo uit Franeker;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. H. Kamphuis; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Tom Pikker, Wieringerwerf;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Mevr. A. M. Dijkstra - van der Woude (PKN );
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., Ds. H.J.J. Pomp; de Paedwizer, 14.00 u., G. Bruinsma;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal, M.m.v: Shantykoor "t Ljochtbeaken; vGKN , 13.45 u., ds. J.Th. Rozemuller;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., ds. R.P. Wind, Thema: dienst in Ferwoude;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds A. Buijs;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds E. Rooseboom;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. A.P. Oosting (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega), Thema: 3e zondag 40-dagentijd;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. C.W.Neef;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr. Frans van Herwijnen uit Haulerwijk, Thema: 3e Lijdenstijd;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds.L.Fabriek (Dokkum);
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., kand. H.C. Bezemer; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., kand. H.C. Bezemer;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., leden van gespreksgroep;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden (dienst in Grote Kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Wim Jansen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. R.. Telgenhof; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J.E. Kramer;
PKN, Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., Dhr. R. de Roos;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., W. Warnar ;
Heerenveen
*, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., H.Jansen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. J. Kramer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A.A.J. de Boer;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., ds. J.D. van 't Zand;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. W. Bloemendaal, Thema: 3e zondag 40dagentijd; Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: 3e zondag 40dagentijd; Trinitas, 17.00 u., mw ds P.J. v.d. Briel, Thema: Diaconaal Avondgebed;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., pastor Reijer Pasterkamp, plaatselijke voorganger;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. R. Praamsma;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., Mw. A Hoekstra-Rondaan;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. G. Westra, Thema: 3e zondag veertig dagen tijd; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra, Thema: 3e zondag veertig dagen tijd;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., mw. ds. G. Schraa-Offreins;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. G. Kiers, Doornspijk;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., da. J. Boonstra-Duijf;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., ds. C. Ferrari-van Schuppen; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., pastor C. Tigchelaar, M.m.v: cantorij;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Pastor B. Posthumus;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. G.W. van Wingerden, Stedum, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Maartenskerk, 17.00 u., ds. R. Praamsma Easterein, Thema: Vesperdienst; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., ds. P. K. van de Kamp;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gerrit Lolkema;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds J.J. v.d. Sleen;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., Ds. J. Klijnsma; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Peter Mrazik;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., drs. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Oane Dijkstra, M.m.v: Dertigers;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Christophe Pletschet, Thema: Do you care?; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; De Morgenster, 16.30 u., ds. C.A. den Hertog;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., D.W. Tuinier;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 10.30 u., ds. Y. de Groot, Groningen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. T.Korteweg Ferwert;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes- Franciscuskoor;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Veerkracht;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. L. v.d. Ven, Âldeboarn;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. A.J.J. van Vliet;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Joh. Bakker; Oase, 09.30 u., ds. S. Cnossen-Hoekzema;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.N. Noorlander; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.G. Mulder; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds W. Andel;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., da T. Abee;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 19.30 u., * *;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Ds Althuis;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds. L. Adema, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br.I. Pheifer uit IJsbrechtum;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Michiel de Nooijer, M.m.v: Alpha Praise;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. Bloemendal Friesche Palen;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. Langhout (Oldeberkoop);
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Drs. T. R. A. Simonides;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. E. Bodamer;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., J.S. Kortleve;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.E. Heres; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg; Hervormde kerk, 09.30 u., ds. G. Wiersma;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Ds. P. Hulshof;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. J. Schotanus;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 11.00 u., de heer A. Palland;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug, Thema: 3e zondag 40dagentijd;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.J.D. Kraan, Burgum, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. R. van Akker, dienst in Antonius kerk;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. C. Bos;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Elverdink;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., ds. W. L. de Jong;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 11.00 u., Ds. E.C. Rooseboom uit Drachten;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. Lieke Weima;
Scharsterbrug
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. A. Stork uit Berlikum;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T.. de Heer;
Schraard
PKN, Prot.Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., ds C. Glashouwer;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag, Thema: VHA; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. E van der Sluis, Friese Dienst, M.m.v: Klonje; Johannestsjerke, 19.30 u., Zangdienst, Bijzondere Diensten Commissie;
Slappeterp
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., Ds.J.Kamerling;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., Ds. W. Kok te Emmeloord;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds. Erik van Duyl uit Apeldoorn;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., Ds. J. uit de Bosch;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Gerard Wijngaarden;
PKN, Oosterkerk, 10.00 u., ds. E.J. Hefting, M.m.v: Seniorenkoor Friesland;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. P. Weigand;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. J. vd Veen;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., da. D. Scholtens; De Hege Stins, 19.30 u., ds G.R. Rinsma, Thema: Top-2000 dienst, M.m.v: Top-2000 band;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. H. de Vries; CGKV, 14.00 u., ds. H. de Vries;
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds P.J. de Buck; De Flambou, 11.00 u., New Generation (Erwin Kooistra);
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Da G Borger-Koetsier;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.H. Dijk;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden, Thema: schoolkerkdienst;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. R. Tuitman;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., A. Krijgsheld; De Regenboog, 14.00 u., H.A. Speelman;
PKN, De Oerdracht, 11.00 u., ds. J. Stander;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. G. Timmer; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds W. Dekker;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R.A. Wouda;
Tytsjerk
PKN, PKN, 11.00 u., ds. Binne van der Boon;
Tzum
PKN, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., drs. J.L. de Haan;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: T. Greidanus;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. P.K. Meijer; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. de Haan, Beetsterzwaag;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., mw. L. de Vries;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. P. Vermeer; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor A. Adema;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 11.00 u., ds. J.F. Mol;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., Ds. W. Kok;
Wijnaldum
PKN, Andreaskerk, 09.30 u., Meiwurking Kwartettekoar ;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds. H.J. de Groot;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., Ds. S. Leene;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. D Visser;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 11.00 u., ds M.J. Visschers, Thema: 11 uurs dienst; Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds J. Kooistra;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., Vacant;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Ysbrechtum
*, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;

Friese diensten

zondag 24 maart


Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Mevr. F. Wesseling- Schilstra;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., drs. Geeske Bies, Thema: Fryske Fesper mei Theo Jellema, Theo Boelens (dwersfluit) en Meindert Reitsma (foardracht);
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., Ds. P. Dijkstra;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. L. Durksz;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds. L. Westra;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 11.00 u., mw. F. Wesseling - De Tike, Thema: Fryske tsjinst;

Bijzondere diensten

vrijdag 22 maart


IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 19.30 u., Jan Zijlstra, Thema: Genezingsdienst;

zaterdag 23 maart


Harlingen
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 19.30 u., Passie Avondgebed Nicolaaskerk te Midlum;
Leeuwarden
PKN, De Fontein, 10.00 u., Joke Kant, Thema: Expositie Passie en Pasen, M.m.v: Joke Kant;

zondag 24 maart


Broeksterwâld
PKN, Gereformeerde kerk, 13.45 u., Predikant (nog) niet bekend .;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 19.30 u., Gospelband Sinjael, Thema: Woorden die raken;
Dokkum
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 19.30 u., Br. W. Zwitser, Thema: De ontwikkelingen in het Midden-Oosten, M.m.v: Het Zoeklicht;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Jan Zijlstra, Thema: Onderwijs en Genezingsdienst;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Jongeren 20+ groep, Thema: "Break the chain"….;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, Thema: Doopdienst;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., M.m.v: m.m.v. gelegenheidskoor PKN Wolvega ;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 20.00 u., Annet Wassenaar, M.m.v: Muziek door de jongeren;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema, Thema: Jeugddienst;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 15.00 u., ds. E.J. Hefting, Thema: Belevingsdienst;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.30 u., * *, Thema: Dopers Lunchcafé;

Diensten buiten Friesland

zondag 24 maart


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. Wim Smit;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da. H.C. Mulderij, Thema: doop/belijdenis;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp; Ontmoetingskerk, 19.00 u., ds. M. Klomp;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 15.00 u., ds. E.J. Hefting, Thema: Belevingsdienst;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. P. Glas;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Ds. T. Huttenga;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. J.D. Heikamp; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. J.D. Heikamp;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.H.Agteres;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Dhr. H. Koning;