zaterdag 24 april


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Leo Kraak;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Alfons van Vliet , Thema: "Acharé mot Na de dood";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal, M.m.v: streaming;

zondag 25 april


Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., Ds. E. Rooseboom;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Lourens du Plessis;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Herman Boon;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda; Martinikerk, 16.00 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: Kliederkerk voor de kleintjes vanaf 1 jaar, M.m.v: Martini kinderkoor;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., dhr. J.J.Wagenaar in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., dhr. G. Visser, Walterswald;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Jan de Jong via livestream;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Ds. D. Hoolwerf; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 09.30 u., Online dienst, ds. H. Offereins;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Ds. Y. Riemersma - Beintema, Heerenveen;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. T. Wijnsma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. T. Wijnsma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., ds-T-Noort;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., mw. ds. A. van Wijngaarden;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. R. Schoorstra;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. L.Blees;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. Pier Meindertsma;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. H. Carlier, Thema: Alleen online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken, M.m.v: Alleen online via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Henk Schouten;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuter- en Kinderkerk in de Baptistenkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 10.30 u., dhr. F. van Herwijnen gezamenlijke dienst in de Oerdracht;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., mw. J.G. Kerkhof-de Vries;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. P. Dijkstra;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Joke Van Voorst;
Leeuwarden
*, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Dirk Grit;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Hoe diep ben je geworteld? (online dienst); Reallife Leeuwarden, 09.30 u., Nathaly Ostiana;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Braaksma via You Tube /kerkdienstgemist.nl van gkvmorgenster ; De Morgenster, 17.00 u., ds S.S. Braaksma via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Christian Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A.J.J. van Vliet, Bolsward; De Schakel, 09.30 u., ds. D. de Boer; Grote Kerk, 10.00 u., ds. C. Waringa, Joure, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.J.G. Arensman, Drachten;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Martin Dol - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., drs. P. Dijkstra;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.N. Noorlander; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.N. Noorlander;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo; Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. E. van der Veer, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. Strubbe, Wommels;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., -;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. M.J. Koppe, dienst in It Anker;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Dhr. C Hoogedoorn, Amersfoort;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. C. J. Harryvan;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J. Glas, Kootstertille;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., * *, Thema: Online viering;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Dr. H. A. Post; Hervormde gemeente, 13.45 u., Dr. H. A. Post;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Themadienst op locatie;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. T. K. van Eerden;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds A van Endhoven;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. J. W. Hooydonk; Hervormd, 14.00 u., Ds. J. W. Hooydonk;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds. G. van den Berg Grafhorst; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. C.G. op ''t Hof Nieuwe Pekela;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: Online dienst;

Friese diensten

zondag 25 april


Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon;

Bijzondere diensten

zondag 25 april


Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., dhr L. Blees;

Diensten buiten Friesland

zondag 25 april


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds F.J.K. van Santen; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;