dinsdag 21 mei


Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;

donderdag 23 mei


Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;

zaterdag 25 mei


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma, Thema: Gebedsviering;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Bert Engelfriet;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Leo Kraak , Thema: "Op de Berg";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., M.S. Broekhuis;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Jacob Keegstra;

zondag 26 mei


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg; Terptsjerke, 19.00 u., ds. P. Rozeboom Aldeboarn., M.m.v: Raad van Kerken.;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom; Doelhôftsjerke, 16.30 u., -, Thema: Bijzondere viering voor jonge kinderen en ouders;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 10.00 u., ds. H. Vlasman;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. A.M. Langhout;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. P. Wattel, Thema: regiozondag dienst in Witmarsum;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. A.B. Elbert;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Bitgum
PKN, PKN BITGUM, 10.00 u., ds. F. Haverschmidt;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., pastor L Foekema, Thema: Eerst Heilige Communnie ;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds B.G. Keizer, H.A. ; Hervormde kerk, 11.00 u., ds. Th. Korteweg;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., ds. A.H. Driest; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A. Mak;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. E.J.Terpstra Urk;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Fré Riepma;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Familiedienst;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., . .;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds. J. Ebbers; vGKN, 13.45 u., ds K.J. Bijleveld;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 11.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 11.00 u., ds. M. Hulzebos in de Feesttent te Britsum, m.m.v. Deksels! Theater;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. H.H. Meerveld; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. G. Timmer;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden, H.A. ;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., Mevr. E. de Vries, Pastor;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds. E.J. Keulen; Kruiskerk, 09.30 u., Mevr. E. de Vries, Pastor, M.m.v: Zangvereniging God is mijn Lied; Kruiskerk, 19.00 u., ds. E.J. Keulen;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. R. Pasterkamp uit Urk;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., mw. H. Stuut;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.P.Roos; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.P.Roos;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Uilwie Hoekstra;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. L. Adema, Metslawier;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds D.J. Steensma;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Aart Langevoort;
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., drs. K. Oosterhuis;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., dhr. A. Overdiep; Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.J.Meinsma.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. W.C. van Slooten; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. W.C. van Slooten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J. Jongsma;
PKN, De Fontein, 9.30 u., * *; De Herberg, 9.30 u., * *; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., * *;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., ds. K. de Gier;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Hans Baas;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Jonkman; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Jonkman;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. G. Brüsewitz;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Willem Boorsma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., Ds. H.H. Meerveld;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., A. Schot; Jeruzalemkerk, 19.00 u., A. Schot;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., kand. A.N.J. Scheer;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds. N.J. v.d. Herik, Thema: Kerk-School-Gezinsdienst; Grote Kerk, 11.00 u., ds.Iemke Epema ; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Ludy Fabriek; Bethel, 11.30 u., Ludy Fabriek; Bethel, 19.30 u., Rik van der Woude, Thema: Radical;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J. Jongsma;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., L. Blees; Gereformeerd, 14.00 u., ds. M. J. Koppe;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. L.J. Joosse; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E. Buitenhuis;
Earnewâld
*, Prot. gem., Agnes kerk, , 09.30 u., Roger Dragstra in de E.H. kerk m.m.v. Fryska; Prot. gem., Ebenhaëzer kerk, , 09.30 u., Roger Dragstra, Thema: in de EH kerk m.m.v. Fryska ensemble;
Easterein
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. Kees de Jong Oosterend Texel;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. E.J. Terpstra Urk;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., ds. C.W. Neef, H.A. ;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. M.E. Buitenhuis; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A.L. Aalderink;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. J. Boonstra;
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ; Swettetsjerke, 11.00 u., ds J.S. Telgenhof;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. D.J. Steensma;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., ds. M. J. Koppe;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma, M.m.v: kinderen van school De Korendrager;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. H. Kamphuis; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Tom Pikker, Wieringerwerf;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., Ds. B. Bloemendal;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 13.45 u., ds. G.Bruinsma;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M.W. Jans;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. F. de Jong;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da. R. Renooy;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R.E. Nummerdor;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Zangdienst o.l.v. de Zangdienstcommissie;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 13.45 u., ds. H.F. de Vries;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. E. van der Sluis, Joure (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 11.00 u., ds. N.J. ten Herik;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Dhr. Frans van Herwijnen samen met ds.Heslinga en zr.Froukje Wesseling;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. R.E. Millenaar;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. A. Mak; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. H.H. Meerveld;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden (dienst in Grote Kerk), H.A. ;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Andre van Wijnbergen;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Peuterkerk/Kinderkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. H. Klein Ikkink Drachten;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. J. Kamerling;
Heerenveen
*, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., R.Tulner;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. P. van den Berg; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J.Th. Rozemuller ;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Zr. A. van Kranenburg-Abbring;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., mw. ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr. B.Fluit Lunteren;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. J. Wielenga;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. G. de Haan;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., mw. Fr. Wesseling-Schilstra;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., mw. I. van der Ploeg;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra, Thema: Bevestiging ambtsdragers;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. J.F. Kroon;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. C. Nijkamp;
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. A. Reitsma, Wezep;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Jelle Waringa;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., Ds Peter Ros;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Dhr. B. Boersma;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., Kand. dhr. M. van Heijningen Dorkwerd; Meckama State, 16.00 u., ds. E.J.M. Peersmann, H.A. ; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Belijdenis en Heilig Avondmaal, H.A. ;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., ds. L. de Ruiter;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Dick van Dijk;
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Ds. J. Fijnvandraat;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman, H.A. ;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds.G. Postma, H.A. ;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., pastor C. Bos; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Martin van den Berg;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., dhr Koos Jorritsma;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Helen Burns; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. S.S. Braaksma, Thema: Bevestiging ambtsdragers; De Morgenster, 16.30 u., Ds. T.P. Nap;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst ;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Mevr. N. Berntsen-Rademaker, Leeuwarden; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 11.30 u., ds. S. Ypma, Franeker, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.D.de Boer Leeuwarden;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Martine Santinge, Thema: Het stil gesprek;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. U. Zwaga, Mantgum;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. H. Anema;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., prop.E Meijer; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., prop. F Pierik; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. S de Jong Oudemirdum;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 10.30 u., Menorahcommissie, Thema: Get Connected, M.m.v: Wouter en Band;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., ds. T. Reichman-Scheffer;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., pastor mevr.H.Kramer-de Jong, Emmeloord;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Mw. H.Plantinga;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., Ds G. van Wieren, M.m.v: Dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., N Stallinga;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. H. Bijl uit Gorinchem;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus, M.m.v: ;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. D.J Steensma, Feanwâlden; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. A.A.Aalderink gez. met CGK in Feanwalden;
PKN, PKN, 09.30 u., ds R. Reitsma;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., mw. S.A. Grit;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. Sijtsma - van Oeveren (Kampen); vGKN, 19.00 u., Ds. K.J. Faber (Wolvega);
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. E. Douma, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., J.S. Kortleve;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Gospelgroep Sjem Bandleden, Thema: Zang eredienst, M.m.v: Gospelgroep Sjem;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Geen voorganger, Thema: Zangdienst;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Gijs Muilwijk;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. J. Schotanus;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds. H.J. de Groot;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 11.00 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. W. Bloemendaal, Thema: Bevestiging van Ambtsdragers;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. C.M. Akkerboom-Hondema, Harlingen, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. J. van der Meer, dienst in It Anker;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., J. Hania-van der Kooi;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Reduzum
Hervormd, Reduzum Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., ds. A. Elverdink slot/kinderdienst;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds J. v.d. Boogaard.;
Rottevalle
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. G. Bies;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. P. Beintema uit Dokkum, Thema: Fryske tsjinst;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. S. Leene;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. J. Koops;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., mw. S. Aardema;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds.D.J.T.Hoogenboom; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds.D.J.T.Hoogenboom;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., ds. S. Boukes;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Allart Dijkstra uit Sneek;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H. Jonkman; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. H. Bos;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. I. Pheifer;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. M.Mink;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., Wim Wanar;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., * *;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 11.00 u., dhr. L. Blees - Driesum;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., R. Soeters; CGKV, 14.00 u., R. Soeters;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Geeske Bies;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk, H.A. ;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., da G Borger;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., H. de Graaf;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., mw A. Creemer;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Martens, Bontebok;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. A J Fraanje Drachten; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., A. Krijgsheld; De Regenboog, 14.00 u., T. Groenveld;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. P. Dekker; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. G. Timmer;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Themadienst en Kinderkerk;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. J. van de Wetering; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., mw ds K. Hagg, Jisp;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. B. J. vd Kamp; Hervormd, 14.00 u., Ds. B. J. vd Kamp;
Warns
PKN, PKN, 11.00 u., ds R. Tuitman;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., dhr. W. Fijnvandraat;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., ds. S. Boukes;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds R. Lafeber;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., Ds. A. Terlouw;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds G. Feddes;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. J.P. Van Olphen;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 11.00 u., ds M.J. Visschers, Thema: 11 uursdienst; Kerk op de Hoogte, 09.30 u., da. Y. Slik;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. Jac. L. de Haan;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds E.P. van der Veen uit Emmeloord;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., ds. R. Bosman-Romkema, H.A. ;
Ysbrechtum
*, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;

Friese diensten

zondag 26 mei


Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 19.00 u., Raad van kerken;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. H. Gilliam;
Itens
*, Martinitsjerke, 10.00 u., Ds Jan Kroon, Thema: ''Al hat Hy ús ferlitten'';
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., ds. A. Elverdink;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., da. I. van der Pol, Thema: Fryske Fesper, oargelfesper mei Peter van der Zwaag (oargel) en Nynke de Vries (lêzingen) ;

Bijzondere diensten

zaterdag 25 mei


Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 19.00 u., ds.J.A.Mol, Thema: Mediterend naar de zondag;

zondag 26 mei


Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 10.30 u., * *, Thema: Kladdertsjerke, M.m.v: jeugd;
Broeksterwâld
PKN, Gereformeerde kerk, 13.45 u., Predikant (nog) niet bekend .;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu, Thema: Kidspraise;
De Westereen
Doopsgezind, Doopsgezind, 16.00 u., da. A. Rekker-v.d. Werff, M.m.v: Joh. de Graaf, orgel en piano en Lybrich Visbeek, dwarsfluit.;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 19.30 u., Gospelband Young Spirit, Thema: Altijd Bereikbaar;
Dedgum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Mook;
Deinum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Jan , 09.30 u., Gospelkoor: The Young Christian Singers uit Leeuwarden, Thema: “Glorious Day”., M.m.v: Het gospelkoor staat onder leiding van Wilco Kloosterman. ;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Diverse predikanten, Thema: Regiozondag te Witmarsum;
Franeker
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. S. Ypma, Thema: Kerk School Gezinsdienst in de Martinikerk . V.E.G. Geen dienst, M.m.v: kinderen van C.B.S. De Korendrager;
Gerkesklooster-Stroobos
*, Hervormde kerk, 17.00 u., mw. Fr. Wesseling-Schilstra, M.m.v: organist mevr.Rineke Versteegt;
Heerenveen
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Bevestiging van Ambtsdragers;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Rob van Zon, Thema: ‘The Look’;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Margriet van der Kooi;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 16.30 u., M. van Heijningen;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus;
Twijzel
PKN, De Oerdracht, 11.00 u., J. Glas, Thema: dienst in Simke Boskje;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 16.00 u., Commissieleden. , Thema: Samen staan we sterk. , M.m.v: United uit Stiens;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Bevestiging ambtsdragers;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., * *, Thema: regiozondag;

Diensten buiten Friesland

zondag 26 mei


Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds.P.Hulshof;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks; Ontmoetingskerk, 19.00 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. C. Hoek;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor Wia Marinus;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. D. Visser/Sint Jacobiparochie;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. R. de Pee;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., ds. W. v. Vlastuin;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. H. Knegt;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.P.Hollander;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., dhr. P. Ketting;