dinsdag 07 december


Drachten
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Ds. C.A. van Dieren;

zaterdag 11 december


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Mirjam Obermeyer;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Fêdde Bloemhof, Thema: Wajigasj;

zondag 12 december


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., Da. Tj. Hiemstra Groningen;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. W.J. van Dijk;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., * *;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., dhr. Jaap de Haan - St. Annaparochie;
Blauwhuis
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Liturgiegroep Blauwhuis;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds Veltman;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Roelof Alkema;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. Alfons van Vliet;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds E. Rooseboom;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend .; vGKN, 19.30 u., Dienst wordt gestreamd is alleen online te volgenl, Thema: Kerstvolkszang;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.E. Nummerdor, H.A. ;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 11.00 u., Ds. H. Vlasman;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., Ds. D. van der Zwaag;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., G.A. Heek;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema;
Burgum
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal Westerein, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D.J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., mw. G. van der Galiën;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen;
Dearsum
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., Ds. L. Geijlvoet;
Dokkum
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is trouw, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff, H.A. ; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries, H.A. ;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 11.00 u., ds H. Engelsma, H.A. ;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Ds. Jonkman; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.B. Visser;
Christengemeente, Apostolisch Platform Come Alive!, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend ., Thema: Kom naar de Leerweg 2, al wie een wonder nodig heeft, of een doorbraak.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. T. Groenveld; De Fontein, 14.00 u., ds T.P. Nap; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde gemeente, 15.00 u., Leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal; Kapelgemeente, 15.30 u., ds. J. Bakker;
PKN, De Schakel, 19.30 u., ds. G. den Dikken , M.m.v: Antje de Groot; Grote Kerk, 11.00 u., ds. J.H. Hamoen; Oase, 09.30 u., ds. N.J. v.d. Herik; Oase, 12.00 u., . ., Thema: Oase-Anders ; Zuiderkerk, 10.00 u., ds. J. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 10.00 u., dhr. A.W. Kampen;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen, H.A. ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. J.J. Verwey, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen, H.A. ;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds-J-v d Mark;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, H.A. ;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Nicolette Vlaming, H.A. ;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. W. Andel;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Franeker
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. M.R. Veen;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. R. Schoorstra; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harry Pieter de Graaf, Leeuwarden;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Paedwizer, 09.30 u., ds. Jac. Ophoff, Zwolle; De Paedwizer, 14.00 u., ds. H. Venema, Onnen;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.J. de Lange;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 09.45 u., ds J. v. Buuren, Thema: viering Heilig Avondmaal;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich, Thema: 3e Advent;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. O. Mulder (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. E.A.Gulik;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. R.E. Millenaar;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Wim Jansen;
Evangelisch, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr E. Donker;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., drs. T.A. Dorrepaal, Makkinga; Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Vesper in de Kruiskerk;
Heeg
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck, Thema: 3e Adventszondag;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr. W. Mulder Emmeloord ;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. K. Roosma- de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 10.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 11.00 u., ds. H. Vlasman;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. Trox;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., pastor L. Versluis;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Marinus Veldman;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Pastor Hieke Plantinga ;
Leeuwarden
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Ds. M.B. Visser; Bethelkerk, 17.00 u., Ds. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Marian van Hal; Doopsgezind, 10.00 u., Marian van Hal;
Evangelische gemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds T. Dijkema; De Morgenster, 16.30 u., Advent-psalmproject Youtube.com van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ds. D.W. Tuinier;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. W.H. Munters, Erica; De Schakel, 09.30 u., ds. J.M. Baaij, H.A. ; Grote Kerk, 10.00 u., ds. A.M. Roest; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. A.Bouman, Leeuwarden;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge * 3e Advent / Opdraagdienst;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. U. Zwaga, Mantgum, Thema: 3e Adventszondag;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. P. Hulshof, Jubbega, M.m.v: Pianist Peter van der Zwaag; Oase, 09.30 u., A.H. Boschma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.R.F. Mauritz; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 15.30 u., ds.G.H. Vlijm;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. B. Fransen;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Ds.SJ. Bakker Urk;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., ds. E. Stellingwerf-Vinke, Wâldsein;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds.Joh.Bakker, Stiens;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. C.W. Neef, Thema: 3e advent, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ds. A.G.M. Klomp-Hogeterp, H.A. ;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 11.00 u., ds. W Beekman;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., Ibo Pheifer ;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, Thema: Doopdienst;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. S. van der Kooij (Groningen), Thema: 3e Advent;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Ds G. van Wieren;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Gijs Muilwijk;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 10.00 u., Sybren en Cherelle Haitsma, M.m.v: André, Marianne en Sieger;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. W. Beekman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., B. de Jong, Thema: 3e Adventszondag;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. U.W. Hoekstra-Bolhuis, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., drs. J. G. Kerkhof, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. A. Elverdink, H.A. ;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong, H.A. ;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., mw. S. Aardema;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.G.J.Capellen;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., ds. S. Boukes, H.A. ;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Willem Trip, M.m.v: Desiree Braam;
PKN, Oosterkerk, 10.00 u., Pastor Wia Marinus;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. A. de Raad;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Verwaal, Thema: doopdienst, M.m.v: United;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., kandidaat J. van Limbeek; CGKV, 14.00 u., Albert-Jan Dorst;
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds. P.L. Smilde;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger, Thema: Heilig Avondmaal;
Suwâld
PKN, PKN, 11.00 u., ds. B. van der Boon;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Dijkstra, Thema: 3e Advent in Terwispel;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. H. A. van Mourik; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds B. Terlouw;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds. P.W. Dekker;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. L. G. Boonstra;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 10.00 u., ds. A. Bouman, Thema: Yuong Church Celebration;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., mw A.-M. v.d. Plaat;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., Ds. R Reitsma;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., drs. A.J. Fraanje;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. J. Hoekman; Hervormd, 14.00 u., Ds. J. Hoekman;
Wijckel
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. S. Boukes, H.A. ;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds. F.J.K van Santen Leusden-Zuid; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. L.Schaafsma Nunspeet, Thema: Adventsviering; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. L. Schaafsma Nunspeet, Thema: Adventsviering gebouw De Driehoek;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 11.00 u., da. E. Zwerver;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds A.E. de Jong-Wiersema, Thema: 3e advent;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds T. Deelstra, Thema: 3e advent;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. M.C. Mook;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., * *;

Friese diensten

zondag 12 december


Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds. L. Westra;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Dhr. G.H. Visser, Walterswâld;

Bijzondere diensten

zaterdag 11 december


Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jeugddienst, Thema: "En hij naderde";

zondag 12 december


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 14.00 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Mevr.M.Brouwer., Thema: Ieder heeft iets dienst.;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, H.A. ;
Leeuwarden
PKN, Grote Kerk, 15.30 u., * *, Thema: Choral Evensong;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Medewerking van ‘United in Christ’.;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., Marianne Huisman;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., A Boonstra, M.m.v: mw. T. Greidanus , H.A. ;

Diensten buiten Friesland

zondag 12 december


Harlingen
*, Grote kerk, 9.30 u., ds. T.G. van der Linden, H.A. ;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel ; Ontmoetingskerk, 17.00 u., Zending en Evangelisatie Commissie; Ontmoetingskerk, 19.00 u., Jeugdraad;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.J.A. Mol; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds N. Noorlander;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. A. de Vries;
Sneek
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. A.J. Schalkoort; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. B.M. Meuleman;