donderdag 06 augustus


Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 08 augustus


Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Liturgiecommissie .;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Ekev Als gevolg”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Charlie Lengkeek;

zondag 09 augustus


Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Appelscha
*, Openluchttheater, 10.00 u., ds Meijer;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Mw. L. Versluis;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Liturgiecommissie .;
Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Age Brander;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsuim;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Burgum
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. J.H.N. Veldhuysen uit Kampen;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.A.Hoekman; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.A.Hoekman; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds.A.Hoekman;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Anton Goldberg via livestream ;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.A. van Gulik;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Zie Sintjohannesga;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., M van Heijningen, Thema: openluchtdienst; Hervormd, 19.00 u., ds W. v.d. Wind, Thema: openluchtdienst;
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. D.J. Steensma;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 19.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong, online dienst via kerkdienstgemist.nl;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.30 u., Joepie & Pien; Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, M.m.v: Livedienst;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. A. van Herk; Hervormd, 14.00 u., prop. J.J. van der Meulen;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds J. Westerink, Thema: Wijk 2+4; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds J. Westerink, Thema: Wijk 1+3;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds. J.J. Verwey, Thema: ivm coronavirus, alleen via kerkdienst gemist te volgen;
PKN, Jacob Tsjerke, 10.00 u., ds M.t.P.M.Oomens;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. W. Veltman Ee;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. H. Houwink;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., ds. D. Lof;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., da.E.Rooseboom;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Harkema
Vrije Evangelische gemeente, Kerk Harkema, 09.30 u., ds. A. Langhout, Thema: dienst met PKN in de VEG kerk;
Harlingen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Th. Tholen;
Haulerwijk/Waskemeer
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. O. Overmars;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr. H. Kamphuis. Emmeloord;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. A. Bouman;
Joure
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Theo de Jong ;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Pastor C. Bos;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 09.30 u., Siep Koelmans;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. Hanna Bruin;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Harm Renkema, Thema: Online dienst, M.m.v: clcleeuwarden.online.church; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Margreet Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma via kerkdienstgemist.nl van gkvmorgenster ; De Morgenster, 17.00 u., ds.M.B. Visser via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser - Videodienst; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ev. S. de Visser - Videodienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Nog niet bekend; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl, Thema: En God kwam langszij;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. U. Zwaga, Mantgum;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Mulderij; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.N. Noorlander; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Aleida Blanken;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., mevr.ds.S.Hovestad-de Jong, Baard;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds. H.F. de Vries, M.m.v: dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.L.de Haan;
Noardburgum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., ds. G. Bruinsma Frieschepalen, Thema: wijk 2;
Offingawier
PKN, RCN De Potten, 10.00 u., ds. J. Majoor;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.N. Jurjens;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. W.M.M. Moonen;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Dhr. W. Warnar;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J. van Buuren, Kollum, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. R. van Akker, dienst in It Anker;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Rottevalle
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br. J. Regnerus;
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. G. J. van Wieren in Dorpskerk;
Schettens
PKN, Prot. Gemeente SCHETTENS-SLW, 11.00 u., ds. R. Tuitman;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. H.H. de Haan; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., d. H.H. de Haan;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., ds H. Engelsma;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.45 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds.H.F. de Vries;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Geen dienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 11.00 u., J.J. Verwey;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Gez. dienst. Ds. G. Timmer;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., C. Akkerboom-Hondema, M.m.v: dhr. K. van Hijum;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. J. Tempelman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds T. v.d. Linden, Harlingen;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M.C. Mook;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., Ds. H. Engelsma;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds K.J. Faber;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. J. Hilverda;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. H Wiersma;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. W. v.d. Heide;
Wiuwert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Wiuwert, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Wommels
*, kaatsveld, 09.30 u., Ds. A. de Gorter;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;

Friese diensten

zondag 09 augustus


Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., dr. A. Reitsma;

Bijzondere diensten

zondag 09 augustus


Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 11.00 u., ds. P.W. Hulshof, Thema: Gezamenlijke dient te Langezwaag (online te volgen);

Diensten buiten Friesland

zondag 09 augustus


Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da M.M. Pranger;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Prop. E.C. de Waard; Hervormde gemeente, 19.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. H. Lassche; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. H. Lassche;