zaterdag 23 september


Blauwhuis
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "ha ''azinoe";
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Sneek
*, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., drs. Kees de Vreugd, Thema: Ha''azinoe - Luisteren;

zondag 24 september


Aldeboarn
*, Doelhoftsjerke, 9.30 u., * *;
Aldwâld/Westergeast
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Westergeast;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. J. de Haan;
Berltsum
PKN, MFC 'It Stedhûs', 09.30 u., da. A. Buizer-Tchiengang;
Bitgummole
Protestantse gemeente, Bitgummole, 10.00 u., Toneelvoorstelling: ''Ontmoeting met gevolgen'';
Blije
*, Gereformeerde kerk De Haven, 10.00 u., mw A. Hoekstra-Rondaan; Gereformeerde kerk De Haven, 14.00 u., Ds. E.R. de Braak;
Blije/Holwert
*, NGK Blije e.o., de Paadwizer, 09.30 u., ds. G. Heek; NGK Blije e.o., de Paadwizer, 14.00 u., Ds. E.R. de Braak;
Boelenslaan
*, Voortgezette Gereformeerden, 10.00 u., Ds.Douma-van der Molen;
Boksum
*, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet , 09.30 u., Ds. M. Hulzebos;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Hans Heres;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Arno van Dijk;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. M.A.T. van der Kooi - Driebergen;
Boornbergum-Kortehemmen
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. J.G. Arensman; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds. T.G. van der Linden;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. A.D. Fokkema; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. A.D. Fokkema; Petrusgemeente, 11.00 u., OKW. Errit-Sj van der Heide;
Buitenpost
Evangelisch, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., E.R. de Braak in raadzaal gemeentehuis;
Protestantse gemeente, Haersmahiem, 15.30 u., Ds. R. van Dam, H.A. ; Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam, Thema: avondmaalsdienst;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Dhr. Y. Zagema;
Burgum
*, Vrije Baptistengemeente Burgum (Glinstra State), 10.00 u., Eredienst; Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., mw. J. Kerkhof-de Vries uit Hantumhuizen;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter; De Ontmoeting, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds B.H.P. Mussche ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds B.H.P. Mussche ;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Martin Fokkema;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds J B Hoornenborg Opende, Thema: Startzondag;
Dokkum
*, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr. A.v.d.Iest.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., br. G. de Jong; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., br Kl. Sijtsma;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is goed, M.m.v: Lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
PKN, De Herberg, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 10.00 u., br. G. v.d. Hoff;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 11.00 u., ds H. Engelsma, H.A. ;
Drachten
*, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Wilma Oosterhuis;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Christengemeente, Apostolisch Platform Come Alive!, 10.00 u., Apostel Jannie Kloosterman, Thema: God geneest nog steeds!;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik;
NGK, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst; De Fontein, 14.00 u., Ds. T. Waalewijn;
PKN, De Schakel, 19.30 u., da. J. Douma-v.d. Molen, H.A. ; Grote Kerk, 10.30 u., ds. R. Akse, Thema: Vredeszondag ; Grote Kerk, 19.00 u., mw. A. Oppewal, Thema: Taizé-viering; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken ; Zuiderkerk, 10.00 u., ds. P.L. Smilde;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts;
Drachten-Ureterp
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.30 u., ds. R. Akse, Thema: locatie: GroteKerk;
Drachtstercompagnie
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., Ds. AE de Jong-Wiersema, Sneek, H.A. ;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. P.C.H. Kleinbloesem; Hervormd, 14.00 u., ds. P.C.H. Kleinbloesem;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. G. Bruinsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Jongsma;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. J Van der Sleen, H.A. ;
Eanjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. J. Dijkstra;
Earnewâld
*, PKN Earnewâld Eben Haëzer Kerk , 09.30 u., Mevr. E. Stellingwerf;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Nicolette Vlaming, Thema: Startsnein;
Easterlittens
Protestantse gemeente, Protestantse gemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Easternijtsjerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Ds. Geert van Wieren, H.A. ;
Feanwâlden
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., ds R. Reitsma, H.A. ;
Ferwert
*, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 11.00 u., ds. G.J. van Wieren;
Franeker
PKN, Martinikerk, 10.00 u., zr. Flora Visser, Thema: Oecumenische Viering Agrarische Dagen, M.m.v: pastor D. Gies;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. D. van Wijck; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Eredienst, Thema: Startzondag;
Frieschepalen
*, Voortgezette Gereformeerden, 11.00 u., ds. H.de Vries;
Nederlandse Gereformeerde Kerken, De Paedwizer, 09.30 u., ds. H. Zeilstra; De Paedwizer, 14.00 u., ds. N.W. Dijksterhuis;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., ds. J.H. Hamoen, H.A. ;
Goingarijp
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. C Nijkamp;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Hantum
Protestantse gemeente, Prot. Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., dhr. W. Feddema;
Harkema
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. B.P. de Boer;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., br, Fré Riepma (Assen); Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H. Bos, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Evensong, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk , 10.00 u., Startzondag ds. T.G. van der Linden - 11.15 uur oecumenische stadsviering;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., Thijs Veefkind, tienerdienst; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Teun van Ommen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds P Groen.;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., B . Smedes, Surhuisterveen;
Heeg
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, St. Jozefkerk , 11.00 u., Ds. A. Warnar , H.A. ;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Ds. W. Hordijk. Lemmer.;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. H Strubbe;
Holwert
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., da. H.B. Graafland, M.m.v: it Ljochtbeaken ;
Hurdegaryp
*, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G Westra;
IJlst
*, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
It Heidenskip
*, Protestante Gemeente It Heidenskip, 11.15 u., ds. M.C. Mook;
Joure
*, Doopsgezinde Gemeente, 19.00 u., Ds. Cor Nijkamp; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. S. Orsel, Joure, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds. N. van Briel;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. E.J. Terpstra; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. J. Kroon;
Kollumersweach
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Elmer Buwalda;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br.Age Bandstra;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Volle Evangelie, V.E.Gemeente - Op Stap, 09.45 u., Preekbespreking dienst, M.m.v: Jan Wyger Aarts;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Roger Dragstra; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Menuhim Lampe;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Ds.Sape Braaksma; Bethelkerk, 16.30 u., Ds. Sape Braaksma;
Christengemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Jaraima de la Merced;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. Jantine Huisman;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Gods Meesterplan: Verlicht je geestelijke zintuigen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma / Bethelkerk; De Morgenster, 10.00 u., ds H. Carlier;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst .;
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), GK Leeuwarden e.o. - wijk GK Assen-Kornhorn, 09.30 u., Dienst; GK Leeuwarden e.o. - wijk GK Assen-Kornhorn, 14.00 u., Dienst, Thema: locatie Swettehiem;
Pinkster, Familiekerk Ruach, 10.00 u., Gerard Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. Alfons van Vliet, Thema: Startzondag; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.-J. Stegeman; Grote Kerk, 12.00 u., ds. H. Hoving, Leeuwarden, Thema: Jacobijner Noen; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Stephan Muurling;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. H.M. Jager, Purmerend;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Peter Elzinga; Oase, 09.30 u., ds. A.H. Boschma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.F.J.K. van Santen; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.G.H. Molenaar; Protestantse Gemeente Lemmer, 09.30 u., ds. Aleida Blanken;
Ljussens
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. E. Fokkema;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., ds. Muilwijk;
Marrum
*, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., da. Y. Slik;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 09.30 u., mw. A.M. Dijkstra-van der Woude;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk (Molkwerum), 09.30 u., ds. Joke van Voorst - Gezamenlijk in Molkwerum;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v. Buuren, Thema: voorbereiding H.A., M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. D.S. De Vries, Thema: startzondag;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 11.00 u., ds. A. Bouman;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. K. Remmelink uit Nijverdal;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. H. Dijkstra, Koudum ;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mvr T Bloem ; Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mvr T Bloem ;
Oosterwolde
*, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. J.S. Kortleve;
Oosthem
PKN, Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare, 09.30 u., Jur Majoor, Thema: Dienst in Oosthem; Koffiedrinken na de dienst;;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
*, Hervormde kerk, 09.30 u., Ds. H. Poot;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Mevr. I. Feenstra;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. S. van der Velde;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., de heer E. Groeneveld;
Oudeschoot
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Ritske Tulner;
Raard
PKN, Marthakerk Mei-inoar Ien, 09.30 u., mw. A. Plantinga, Ie;
Rottevalle
*, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Dhr. P. Foruin; Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Dhr. P. Foruin;
Ryptsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., drs. J.L. de Haan;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. Marije Mazereeuw;
Sneek
*, Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Piet Bakker; VBG de Fontein, 10.00 u., br. L. Fabriek;
CGKV, Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk , 09.30 u., ds. J. Jongsma; Nederlandse Christelijke Gereformeerde Kerk , 17.00 u., ds. G. Bruinsma;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Aukje Westra, H.A. ;
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Steggerda
*, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Verwaal;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., Froukje Wesseling;
Surhuisterveen
*, De Lantearne, 10.00 u., Anne-Willem Hoekstra;
CGKV, CGKV, 09.30 u., Albert-Jan Dorst; CGKV, 14.00 u., Br B. Jongsma;
PKN, De Flambou, 10.00 u., Ds. Hans de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. Guda Borger, Thema: Heilig Avondmaal;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. L van der Ven;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 13.45 u., dhr. J. v.d. Kamp;
PKN, de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds. J. Bakker, H.A. ;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 10.00 u., ds. A. Bouman, Thema: YCC;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., Anne-Mieke v.d. Plaat;
Wâlterswâld
*, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Ds. E. van der Veer, H.A. ; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., ds. J.F. Mol; Hervormd, 09.15 u., ds.J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., ds.J.A. Mol;
Wijnjewoude
*, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., dhr. E. v. Halsema;
Winsum
PKN, Annatsjerke, 09.30 u., dhr. H Wiersma; Annatsjerke, 16.00 u., Joh de Heer Sjongtjinst;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. Mirjam Hulzebos, Britsum, H.A. ;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds. A.R. van der Honing , Thema: Startzondag ;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Doopdienst;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Ysbrechtum
*, PKN Ysbrechtum, 09.30 u., ds. Vijko Top, H.A. ;

Friese diensten

zondag 24 september


Bolsward
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds Hinne Wagenaar;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, Thema: Startzondag;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds W. Feenstra;
Holwert
*, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Y. van der Ploeg;
Itens
*, Martinitsjerke, 10.00 u., wurkgroep, Thema: frede, M.m.v: Itenser Sjongers;
Menaam
PKN, Protestantse Gemeente Menaam, 09.30 u., Ds. T.T. Osinga uit Franeker;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds. L. Westra;

Bijzondere diensten

zondag 24 september


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 10.00 u., ds. M. Roepers, Thema: in de kerk van Achlum;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, De Mande, Bakkeveen, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai;
Boornbergum-Kortehemmen
*, Protestantse Gemeente, 10.00 u., Ds. C.E. Dahmen, Thema: Startzondag in Bakkeveen, Nieuw Allardsoog;
Burum
PKN, B/M/W., 11.00 u., startsamenkomst;
Drachten
Nederlandse Gereformeerde Kerken, NGK Drachten - de Arke, 10.00 u., José Korsaan;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor H. Plantinga-Folkertsma/Ds. G. Muilwijk, Thema: Gez. startzondag met Parrega/Tjerkwerd in Tjerkwerd;
Gerkesklooster-Stroobos
*, Hervormde kerk, 17.00 u., zangduo Peter en Engbert Braam., Thema: "Natuurlijk";
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.45 u., da. Marije Hage;
Harich-Ruigahuizen
*, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 10.00 u., Gospelkoor Sjammasj, Leeuwarden (gezamenlijke themadienst met Oudega-Kolderwolde in Harich), Thema: Out of the box;
Ie
PKN, Tsjerke op 'e terp, 10.00 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard Hallum, Thema: Ga Mee. "Sluit aan bij onze fietskaravaan";
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., Ds. Joh. Bakker uit Stiens;
Kollumersweach
*, Prot. Gem. Kollumerzwaag, 10.30 u., All for One;
Leeuwarden
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt Jeroen Herben, Thema: Afscheidsdienst kapt Jeroen Herben, M.m.v: Muziekkorps en Vocaal Ensemble;
PKN, De Schakel, 08.15 u., ds. W. de Boer, Thema: Samenschakelstartzondag, M.m.v: Vertrek vanaf 8.15 uur (De Schakel). Dienst in Boshuis, Appelscha; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. P'' Dijkstra, Grou;
Noordwolde
*, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Noordwolde Zingt, M.m.v: Eigen huisband ;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 10.00 u., mevr. R. Vries de - Martini;
Rinsumageast
*, PG Claercamp, 10.00 u., Pastor Wia Marinus, M.m.v: Meiïnoar Ien;
Sloten
PKN, PKN, 10.00 u., J.M. Peschar, Thema: Startdienst gez. met Wijckel;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 10.00 u., . gemeenteleden;
Tijnje/Terwispel
PKN, Tijnje, 09.30 u., Ds. F. W. Verbaas, M.m.v: bazuin;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. N.M. van Ommeren, H.A. ;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon, Thema: Ga je mee!? Startzondag, M.m.v: Ruth Hanemaayer;
Tzum
*, Protestantse Gemeente Tzum, 09.00 u., ds. F. de Hoop;
Wijckel
PKN, PKN, 19.30 u., ds.J.M. Peschar;
Wjelsryp
*, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. J.C. Overeem, Thema: Startzondag;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 10.00 u., ds. M. Dijkstra, M.m.v: kinderkoor Ûnder de toer ;

Diensten buiten Friesland

zondag 24 september


Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. C. J. van den Beukel ;
Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., . .;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. Herwig Hooge Hexel; Hervormde gemeente, 19.00 u., Ds. A. J. Mensink Elburg;
Opende (Gr.)
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Jan van der Meer; Herv. gem. Opende-Kornhorn, 09.30 u., ds. H. Poot;
Visvliet
*, Gereformeerde kerk, 11.00 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., kand. J.K. Abbink; Eben Haezer, 19.15 u., kand. J.K. Abbink;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., J. dhr. Wiersma;