dinsdag 27 juli


Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 31 juli


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Herman de Vries , Thema: “Ékev Als gevolg”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

zondag 01 augustus


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. T. Hibma, Thema: In de kerk van Kimswerd;
Appelscha
*, Openluchttheater, 10.00 u., ds. W. Baas;
Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: Gez. Vakantiedienst;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., Ds. D. de Boer, H.A. ;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. M. van der Sluys; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. M. van der Sluys;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.de Bruin; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.J.de Bruin; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds.M.van der Sluys;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. N. Berntsen, Leeuwarden;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Willem Oostra ;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., E van der Hoog ( leesdienst );
Drachten
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. R.W.J. Soeters; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C. A. den Hertog;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.H. Tempelman; De Fontein, 14.00 u., ds. T. Groenveld; GKv Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. T.K. van Eerden;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Bert Noteboom, Thema: Online;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., dhr. G. Stienstra;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. H. de Graaf; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. H. de Graaf;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst, Thema: via www.kerkdienstgemist.nl te volgen ;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., ds-B-G-Keizer;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 19.30 u., ds. E.C. Rooseboom;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 11.00 u., ds. J. de Jong;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. T. Pikker, H.A. ;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., dhr. P.Hollander, M.m.v: Gezamenlijk dienst met VEG in de PKN kerk;
Harlingen
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. E.J. Hempenius, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwijk/Waskemeer
Evangelisch, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr. Frans van Herwijnen;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Net-even-anders-dienst; Kerkelijk Centrum De Bining, 14.00 u., zr. Annie Jansma en br. Willem Schaaij in de Kruiskerk;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. O. Overmars;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. H.Procee, Vledder;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. W. Heeren;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. A. Reitsma, Wezep;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Leeuwarden
*, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Evangelische gemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Victor Guittieres;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds Braaksma , You tube/site/kerkdienstgemist.nl van gkvmorgenster ; De Morgenster, 19.00 u., ds H. Carlier, Bethelkerk ,ook kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. H.J. van den Boogaart; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Ev. H.J. van den Boogaart; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Dhr. P. Knijff, Raard; De Schakel, 09.30 u., ds. R. Reitsma; Grote Kerk, 10.00 u., ds. A.M. Roest; Pelikaankerk, 09.30 u., Dhr.T. Simonides Burdaard;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Joël Boertjens - via inschrijving / livestream zie www.stadskerkdewijngaard.nl;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Riemersma, Dokkum;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.E.J. Terpstra; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.H.J.C.C.J. Wilschut;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. P. Fortuin;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk, 09.30 u., Joke van Voorst;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 11.00 u., ds. J.G. Arensman;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. W.M.M. Moonen;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., geen dienst;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., mw. D. Houtstra - de Vries;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. G.v.d. Groep; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. G.v.d. Groep;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., Dhr. H. L. Rodenhuis Kampen;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. A. ten Napel;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. S. de Jong;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. W. Warnar;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra, M.m.v: Dienst te Rottevalle;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., * *;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. P. Hulshof, Thema: Gezamenlijke dienst in Langezwaag;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds W. Feenstra; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds P. Dijkstra;
PKN, PG de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., Ds. W. Feenstra, gez. dienst in geref. kerk.;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Steinvoort, Cothen;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Br. Tj. van der Vaart; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. P.K.Meijer;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds T. v.d. Linden Harlingen;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., Mw. R. v.d. Wal-van Akker;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds.J.J.A. Geerts; Hervormd, 14.00 u., ds.J.J.A. Geerts;
Warten
PKN, Gereformeerde PKN Kerk, 09.30 u., ds. A. van Harten - Tip;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Ds. A.D. Poortman Veenendaal; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds. A.D. Poortman Veenendaal;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 11.00 u., ds. M. Mook, Sneek;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., * *;

Friese diensten

zondag 01 augustus


Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A Elverdink, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;

Bijzondere diensten

zondag 01 augustus


Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., Ds. R. Lafeber, Thema: omrop Fryslan;

Diensten buiten Friesland

zondag 01 augustus


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. A. Riepma; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.J. Mulderij;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., * *;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., ds. P. de Vries;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. H. Knegt;