donderdag 14 november


Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 20.00 u., Evang. Wim Zwitser, Thema: Gods heilsplan van begin tot eind.;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 19.00 u., pastoor B. van der Wal;

zaterdag 16 november


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Teun Dekker;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Leeuwarden
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor B. van der Wal;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 09.30 u., Geen dienst ;

zondag 17 november


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.C. Dondorp, Thema: in de kerk van Achlum, H.A. ;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. A. Kobes Heerenveen.;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. B. v.d. Boon, Thema: doopdienst;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. J. D. de Haan; Dorpskerk, 19.00 u., ..;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., ds J. v.d. Boogaard.;
Bitgum
PKN, Bitgum, 09.30 u., Ds. A.Terlouw;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. P. Beintema, H.A. ;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds B. Visser; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. E.R. de Braak;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. J.Douma-van der Molen;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 10.00 u., dhr. P. van Engen;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Peter Kitsz;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Bert Rietberg;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., Ds. J. van Olffen; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: Gezamenlijke School, Kerk en Gezinsdienst, M.m.v: De basisschool: de Bron;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., da. R. Renooy;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds. K. Snijder; vGKN, 13.45 u., ds. T. Oldenhuis;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 11.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. H. Post-Knol in de Genovevatsjerke te Jelsum;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor C.Tichelaar;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., drs. H. van Eeken; Petrusgemeente, 14.00 u., drs. H. van Eeken;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. D. Schreurs; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds. G. Timmer;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum);
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. M. Stougie - de Wit;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds. H.J. de Groot, M.m.v: Jeugdcombo o.l.v. Dick Rusticus; Kruiskerk, 09.30 u., Ds. D de Jong, Thema: Fryske tjinst;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. J. Schotanus uit Winschoten;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ietsje de Boer, Thema: Avondmaal;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. N. Berntsen, Leeuwarden;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal Vitustsjerke, 09.30 u., ds. de Haan;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. T. Bosma;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Aart Langevoort;
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen, Thema: Gedachtenisdienst;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. P van Veen, Harderwijk;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 10.00 u., ds. K. Roosma - de Vries, H.A. ; Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.F.Kapitein.; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Br. P. Luhof;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. G. Heek;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Charles Campbell;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Drs. Oosterbroek;
PKN, De Fontein, 09.30 u., * *; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 9.30 u., * *; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., * *;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., mw. kw. R. Stevens, Steenwijk;
Drachten
*, Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Jenneke Span;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. C. A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C. A. den Hertog;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Raymond Sluitman;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds J.J. Verweij; De Fontein, 17.00 u., M. Rusken Leesdienst ;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 15.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik, H.A. ;
PKN, De Arke, 09.30 u., * *, Thema: Geestdriftdienst; Grote Kerk, 11.00 u., ds W. Tinga; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken , H.A. ; Oase, 19.30 u., ds. H.J. de Groot; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. A.H. Boschma, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Ludy Fabriek; Bethel, 11.30 u., Ludy Fabriek;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. J.A. v.d. Veen - Bosgra , Thema: doopdienst; Protestantse gemeente, 19.30 u., mevr. Oppewal;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Drs. Oosterbroek CGK Kantens;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. D. Lof, H.A. ; Gereformeerd, 14.00 u., L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. M. Aangeenbrug; Hervormd, 14.00 u., ds. M. Aangeenbrug;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 11.00 u., Ds. H.J.J. Pomp; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. T. Groenveld;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., D.s.J.GLas, H.A. ;
Earnewâld
*, Prot. gem., Ebenhaëzer kerk, , 09.30 u., Renate v. Martini, Thema: Agneskerk;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds H. Strubbe;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds J. Kooistra;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. P.M. v.d. Meulen Apeldoorn;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. de Gier, H.A. ;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. S. de Jong, Thema: Gez. dienst met Gaast/Ferwoude in Ferwoude;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D. J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Zr. B. Bosscha-Stapensea;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw. P. Boonstra;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer, H.A. ; Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 16.00 u., Peuterkerk;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 11.00 u., ds H. de Vries;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. I. Pheifer; Maranatha, 09.30 u., Br. E, Bruinenberg; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harry Pieter de Graaf, Leeuwarden;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. R. Wind Franeker;
Friens
Hervormd, Friens Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. T.Heslinga; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., ds. St de Jong Oudemirdum, M.m.v: dienst in Ferwoude gez Exmorra/Allingawier;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. R. Voogd;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R.E. Nummerdor;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, H.A. ;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. W. Feddema;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Mw. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harkema
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.B.Bloemendal uit Friesepalen, Avondmaal;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. Erik van Duyl (Apeldoorn);
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., viering zonder voorganger ., Thema: Evensong;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden (dienst in Grote Kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Henk Schouten;
Evangelisch, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr Miente Pera;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., * *; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds R. Prins;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel; Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Interkerkelijke Lofprijs/Aanbiddingsdienst in de Baptistenkerk;
Heerenveen
*, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., * *;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.Th. Rozemuller ; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A. de Braak;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Ds. H.J. Zuidhof;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. J. van der Veen; Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck, Thema: KSG-dienst met De Roerganger; Trinitas, 19.00 u., ds. J. van der Veen;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr. T. van der Meulen, Tytsjerk;
Hidaard
PKN, Thomas tsjerke, 11.00 u., ds. D. Wijmenga;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., drs. P. Dijkstra, H.A. ; Johannes de Doperkerk, 11.00 u., drs. P. Dijkstra, H.A. ;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., drs. A. Althuis;
Holwerd
*, Willibrorduskerk, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend .;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. J. Bakker;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Joure
*, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. R. Walinga, Leeuwarden, Thema: Dankdienst voor gewas en arbeid;
Doopsgezind, Doopsgezind , 19.30 u., br. Jelle Waringa, H.A. ;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., pastor L. Versluis; De Oerdracht, 09.30 u., ds. J.H. Hamoen;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.W. Hulshof, H.A. ;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal; Maartenskerk, 09.30 u., ds. R. Wollenberg, H.A. ; Meckama State, 16.00 u., ds. C.W. Neef, H.A. ; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, H.A. ;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., Pastor, G.H. Visser;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gert Visscher;
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Ds. J. Fijnvandraat;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds A.J. Fraanje;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds A.J. Fraanje;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Ds. Harold ten Cate; Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 19.30 u., Ds. Harold ten Cate, Thema: Johannes de Heer zangdienst;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., L Roersma;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Stephan Rothuizen;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds Fulco van Hulst;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: -; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. G. Meijer; De Morgenster, 16.30 u., drs. M.B. Visser;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., W. Oostra;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman, Thema: Heilig Avondmaal; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.J.de Vries Leeuwarden;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor B. van der Wal, M.m.v: Johannes- Franciscuskoor;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Martin Koornstra, Thema: Groeien in Geestkracht;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. L. v.d. Ven, Âldeboarn;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. P. Lootsma, Leeuwarden;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.W.G. Hulsman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.A.P. Voets; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J.S. Helmantel, Midwolda, H.A. ;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. C.W. Neef, H.A. ; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds B. Terlouw;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw, H.A. ;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds.J.Bakker uit Stiens. Fryske tsjinst;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 11.00 u., Joke van Voorst;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.C. Overeem, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum, H.A. ;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F. Mol, H.A. ;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A. Wiebenga;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus, M.m.v: Praisecombo;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H. J. J. Pomp Aduard; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Leesdienst;
PKN, PKN, 09.30 u., da. L.P. Cnossen;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., mw. ds T.K. Kwint;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. K. Bijleveld (Boornbergum), H.A. ; vGKN, 19.00 u., Ds. P. Rozeboom (Oldeboorn), H.A. ;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.00 u., Predikant (nog) niet bekend ., M.m.v: vespercommissie;
PKN, Heemstra State, 10.00 u., ds. I. Verburg; Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D.J. Deuzeman;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Dhr H Gilliam;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds L. Adema;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., ds E. van 't Slot, H.A. ;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., dhr. S. de Jong;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Majoor F. van der Werff, M.m.v: CMV Excelsior Oudebildtzijl ;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., ds Siena Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug, Thema: KSG-dienst;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. M.J. Koppe, dienst in It Anker, H.A. ;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., Mw. M. Kroes;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., Ds. L. Geijlvoet;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Helfferich;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 11.00 u., Ds. E. van der Veer; PG Claercamp, 19.30 u., * *;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds.W. Stougie uit Eastermar;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 11.00 u., ds R. Tuitman;
Schettens
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds U. Tjallingii, H.A. ;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Dienst te Delfstrahuizen;
Sloten
PKN, PKN, 10.00 u., ds. O.C. Kerssen, Thema: Bevestigingsdienst;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Joshi van Veen uit Meppel ;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Frank Peters;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. F.H. Welbedacht, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. D.J. Pheifer;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. E. Kuiper;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 10.00 u., Commissie Eredienst, Thema: Er zij licht;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds.R. van Dam; De Hege Stins, 19.30 u., * *, Thema: Sing-in, M.m.v: Gospelkoor "All for One". ;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., dr. J.D.Th. Wassenaar - Hellendoorn, Thema: Bernetsjerke;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., C.C. den Hertog; CGKV, 14.00 u., D.J. Steensma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. P. Post;
PKN, Doarpstsjerke, 14.00 u., Ds. W. J. van Dijk, H.A. ;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 11.00 u., Jan v.d. Meer, Oosternijkerk, Thema: Jeugddienst;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. C. Duinkerken-Visser;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., dhr.D Verbeek, Ternaard.; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., J.H. Kuiper; De Regenboog, 14.00 u., A. Krijgsheld;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., pastor Wesseling, H.A. ;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. G. Timmer; Hervormde gemeente, 13.45 u., prop. J.W. Bassie;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds.G.Schoonman / Luxwoude;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: Mw. T. Greidanus, H.A. ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., student P.Zuidema;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. Huitema, Drachten;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds D. Visser, St Jacobiparochie;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., ds. H. Altelaar;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. P. Vermeer; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., dhr. E. de Jongh uit Rhoon;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastoor B. van der Wal;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., ds. S. Boukes;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Dhr. M. van Heijningen, Thema: Viering HA; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Dhr. M. van Heijningen, Thema: Voort- en Dankzegging HA;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds P. Rozeboom;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 10.00 u., * *, Thema: Eredienst anders, M.m.v: gospelkoor ''sjammasj'' uit Leeuwarden;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Wolsum
PKN, Pancratiuskerk Wolsum, 11.00 u., Ds. W. Roseboom;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, H.A. ;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds M.C.Mook;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., Ds. E. van Halsema;

Friese diensten

zondag 17 november


Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma, M.m.v: Kwartettenkoor o.l.v. Hindrik van der Meer;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., br. A. Peterson, M.m.v: Koar De Lofstim út Ie ûlf Jaap Meems en oargelist Erik Keekstra;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. L. Durksz;
Ysbrechtum
*, PKN - Ysbrechtum, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer, M.m.v: na de dienst is er koffie;

Bijzondere diensten

vrijdag 15 november


IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 19.30 u., Jan Zijlstra, Thema: Genezingsdienst;

zondag 17 november


Blije
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., ds. E. Jongstra, M.m.v: Willibrorduskoar;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds. G Postma;
De Westereen
PKN, Ferbiningstsjerke , 19.30 u., joh.de Heer zangdienst; Ferbiningstsjerke , 19.30 u., joh.de Heer zangdienst;
Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. L. de Ruiter, Thema: Doopdienst;
Harlingen
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., . Jeugddienst, Thema: JEUGDDIENST. met als thema "No more slaves", M.m.v: jongerenband “Salvation”;
Doopsgezind, Doopsgezind, 15.30 u., ds. Korneel Roosma, Thema: het verhaal van Lea, M.m.v: Akke Dorenbos met accordeon;
Heeg
PKN, Haghakerk, 10.30 u., Ds. A. Warnar ; Haghakerk, 10.30 u., Ds. A. Warnar ;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Jan Zijlstra, Thema: Genezingsdienst;
Kollumerzwaag
Gereformeerd, Gereformeerd, 19.00 u., dhr. J. van der Meer, M.m.v: Lighthouse;
Hervormd, Hervormd, 19.00 u., dhr. J. van der Meer, M.m.v: Lighthouse;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., thema dienst;
Leeuwarden
Evangelisch, Uitzichtgemeente, Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Prof. dr. Gabriël Anthonio, Thema: En Hij daalde af naar Kafarnaüm (Joh 2:12);
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Comm. Hannelise Tvedt, kommandant van het Leger des Heils in Nederland, M.m.v: Vocaal Ensemble;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., T.Bekkedam, stud. Kampen, Thema: Jeugddienst; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. D. J. Steensma, Thema: Vesperdienst;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., Groep Gemeenteleden, Thema: Ziende blind, M.m.v: Antje de Groot en Jappie Muizelaar;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 19.30 u., Ds. J. Majoor;
Twijzel
PKN, De Oerdracht, 14.00 u., Marcel Zimmer;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.00 u., ds W. de Boer-Romkema;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga, Thema: Kerk, school en gezinsdienst.;
Woudsend
PKN, De Karmel , 19.30 u., Team Top 2000-dienst, M.m.v: Woudsender Band Dear Mister Fantasy;

Diensten buiten Friesland

zondag 17 november


Assen
Voortgezette Gereformeerden, Oase-gemeente, 10.00 u., ds. A. van Harten - Tip, Thema: themazondag, H.A. ;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds J.R. Smit;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: oecumenisch avondmaal, H.A. ;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., mevr. H.Stuut-Vogelzang;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. M. Klomp; Ontmoetingskerk, 19.00 u., mw. G. Hovius-Dijkstra;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop. T.J. Lucas; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, H.A. ;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., Ds. J.L. de Haan;
Surhuisterveen
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk, H.A. ; De Flambou, 11.00 u., New Generation (Anne Willem Hoekstra);
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Dhr. G.H. Visser;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., ds. A. v. Herk;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. H. Knegt;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.M.Veldman;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. J.W. Mout;