donderdag 02 februari


Leeuwarden
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal;

vrijdag 03 februari


Drachten
*, Warrenhove, 14.30 u., mw. A. Oppewal;
Leeuwarden
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 04 februari


Blauwhuis
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastoor Peter van der Weide;
Drachten
*, Rispinge, 09.30 u., Dhr. J. van der Meulen;
Heeg
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Leeuwarden
*, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Henk Poot, Thema: "Wanneer Hij Zond";

zondag 05 februari


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. Roepers, Thema: in de kerk van Hitzum, H.A. ;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. G. Martens Bontebok.;
Aldeboarn
*, Doelhoftsjerke, 9.30 u., * *;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. W.J. van Dijk;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 10.00 u., ds. W. Baas;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. A.B. Elbert;
Berltsum
Doopsgezind, Doopsgezind, 19.30 u., * *;
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., mevr. Lammie de Vries - Dronrijp;
Blije
*, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., A Elverdink, H.A. ;
Blije/Holwerd
*, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds J.J. Verweij; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. T. Groenveld;
Boelenslaan
*, Voortgezette Gereformeerden, 10.00 u., ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren;
Bolsward
Christelijke gemeente, Het Keerpunt, 10.00 u., Charles Campbell;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., * *, H.A. ;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds B. Terlouw, Thema: ZWO dienst;
Boornbergum-Kortehemmen
*, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. C.E. Dahmen;
Bozum
*, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 11.00 u., ds. R.E. Nummerdor;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Predikant (nog) niet bekend .;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds A. Veuger; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., Drs.M.B. Visser, H.A. ;
Buitenpost
Evangelisch, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 10.00 u., G. A. Heek in raadzaal gemeentehuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., G. Bruinsma Sneek in kerkje Augsbuurt;
Protestantse gemeente, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Ds.G Timmer;
Burgum
*, Vrije Baptistengemeente Burgum (Glinstra State), 10.00 u., Eredienst;
PKN, De Ikker, 09.30 u., mw. A. vd Kooi, Thema: Zondagskind; Kruiskerk, 19.00 u., ds. H.J. de Groot, M.m.v: Kleine cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers; Kruiskerk, 19.00 u., ds. H.J. de Groot, Thema: Heilig avondmaal, M.m.v: Kleine cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers; Kruiskerk, 19.00 u., ds. H.J. de Groot, Thema: Heilig avondmaal, M.m.v: Kleine cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers;
Burum
PKN, B/M/W., 09.30 u., ds. J. Glas, H.A. ;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.H.Korving; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.H.Korving;
PKN, De Ontmoeting, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., mw. G. v.d. Galiën, Damwoude;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., Ds. Michiel van Blanken;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Jonkman; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Jonkman;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Frank Peters ook via live stream;
Protestantse gemeente, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., dhr.R. de Roos;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., Dhr R Hansma, Thema: evang dienst, M.m.v: Vredewolds Mannenkoor Marum;
Dokkum
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 10.00 u., ds. A.C. van der Wekken, M.m.v: Salvation; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Jongsma;
Evangelisch, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., J.Tanoesetiko ;
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds. B. Haanstra, H.A. ; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. O. Bottenbley, H.A. ;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 11.00 u., ds H. Engelsma;
Drachten
*, Gereformeerde gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde gemeente, 15.00 u., Leesdienst;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Nutma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Nutma;
Christengemeente, Apostolisch Platform Come Alive!, 10.00 u., Mathias Wolthuis, Thema: Kom naar de Raai 200, al wie een wonder nodig heeft, of een doorbraak.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. A. van der Sloot, H.A. ; De Fontein, 14.00 u., ds. S. de Jong; Drachten Zuid/West, De Arke, 10.00 u., Ds. S. de Jong; Drachten Zuid/West, De Arke, 16.30 u., Ds. H.J. Siegers;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. E.J. Terpstra;
Interkerkelijk, Triskentijd in Drachten, 11.30 u., Spreker van Leger des Heils, Thema: Wie ben jij voor mij?;
PKN, De Schakel, 19.30 u., * *, M.m.v: Mannenkoor Manna.; De Schakel, 19.30 u., br. P. van der Bijl, M.m.v: Mannenkoor "Manna" ; Oase, 09.30 u., proponent Loes Jansen ; Zuiderkerk, 10.00 u., ds. P.L. Smilde, Thema: doopdienst;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Avondmaal en BE1; Bethel, 09.30 u., Sjoerd Visser, Thema: Worship Night; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Avondmaal en BE1;
Drachtstercompagnie
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., Pastor AIS de Vries, Thema: kinderdienst;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. E.C. de Waard, H.A. ; Hervormd, 14.00 u., ds. E.C. de Waard;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Ds-W-Veltman;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ???, Thema: alternatieve dienst (werelddiacoaat);
Earnewâld
Protestantse gemeente, PKN Earnewâld Agnes kerk, 09.30 u., Dhr. T. Simonides;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. Nicolette Vlaming;
Easterlittens
Protestantse gemeente, Protestantse gemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., Ds. R. Reitsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Dhr. P. de Knijff;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. G. Muilwiijk, Thema: Gez. dienst met Parrega in Exmorra;
Ferwert
*, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. Joh. Bakker;
Franeker
Evangelisch-charismatisch, Levend Woord Gemeente , 10.00 u., Greet van der Werf;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. S. Ypma, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. W. Jansen, H.A. ; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harmen Hilverda, Leeuwarden, H.A. ;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Paedwizer, 09.30 u., J.D. van 't Zand; De Paedwizer, 14.00 u., J.D. van 't Zand;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Mw. J. Bloem-van der Schaaf;
Gerkesklooster-Stroobos
*, Hervormde kerk, 09.45 u., ds. H.J. Wouda, H.A. ;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., Ds. C. Corporaal;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Hantum
*, Prot. Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., dhr. W. Feddema;
Harich-Ruigahuizen
*, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. O.C. Kerssen, Sloten (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega);
Harkema
*, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. R. Lafeber;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., ds. Johan Otten (Meppel), H.A. ;
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., leesdienst, Thema: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: ook online te volgen via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
PKN, Grote Kerk (tot 1 april in Almenum), 09.30 u., ds T.G. van der Linden, M.m.v: ZWO;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Evangelische Gem. Roderesch Haulerwijk, 09.30 u., dhr Fedor Christiaanse; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Rennie Schoorstra;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., F Folkerts;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 10.00 u., Commissie, Thema: Net-even-anders-dienst.;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. N. de Jong;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Goede Herder kerk, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch; Goede Herder kerk, 09.30 u., Ds. R.W.J. van Ommen;
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds. S. Sijtsema;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr.J.J.Hoefnagel. Sneek.;
Hidaard
PKN, Thomas tsjerke, 09.30 u., ds.G.de Haan, Bolsward;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. M.C. Mook;
Holwerd
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds.Karel F.A.W. van Wijngaarden;
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. C.W. Neef;
Hurdegaryp
*, Bennemastate, 15.30 u., ds. A. Elverdink, H.A. ; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., Ds. Wybe Feenstra, H.A. ;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
Ingelum
*, PKN Ingelum, 09.30 u., drs.J.L. de Haan;
It Heidenskip
*, Protestante Gemeente It Heidenskip, 09.30 u., Eigen invulling, Thema: Oars as oars tsjinst, M.m.v: Heidenskipsters;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., Mw. Aeltsje de Groot;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. P. Groen, Echtenerbrug;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., ds. Gerrit Groeneveld, Thema: Oecumenische viering; De Oerdracht, 09.30 u., ds. C. Ferrari-van Schuppen, M.m.v: de Cantorij, H.A. ;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.W. Hulshof, H.A. ;
Kollum
PKN, Oosterkerk, 10.00 u., * *;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. L. Adema, H.A. ;
Kollumerzwaag
*, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Sophie Houtman;
Protestantse gemeente, Prot. Gem. Kollumerzwaag, 09.30 u., Ds. E. van der Veer, H.A. ;
Koudum
*, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., George van der Hoff, H.A. ;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Joke Van Voorst;
Volle Evangelie, V.E.Gemeente - Op Stap, 09.45 u., Jan Wyger Aarts, M.m.v: Zangdienst Tine vander Werk, H.A. ;
Leeuwarden
*, GK Leeuwarden e.o. - wijk GK Assen-Kornhorn, 09.30 u., ds A.H. Driest; GK Leeuwarden e.o. - wijk GK Assen-Kornhorn, 14.00 u., Dienst, Thema: locatie Swettehiem; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Spreker Nog niet bekend, H.A. ;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. Herman Carlier;
Christengemeente, Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Czr Christine SDchlette;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: God zo heilig en toch mijn Vriend?;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 10.00 u., .....; De Morgenster, 16.30 u., ..... / Morgenster;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Leesdienst .;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., kapt. Jeroen Herben;
Pinkster, Familiekerk Ruach, 10.00 u., Hans Agteres;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Dhr. H. Wiersma, Sneek, M.m.v: Gospelkoor Sjammasj; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; De Schakel, 19.30 u., * *; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.-J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. E. Roosenboom, Drachten; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. E. Roosenboom, Drachten;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 11.00 u., pastor G. Kamsma-Kunst, M.m.v: Cantor;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Anne Velema - Inzegeningsdienst;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., Alie G. Brouwer-Meindertsma; Oase, 09.30 u., Da. M. Hulzebos, Britsum;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.E. van den Noort; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.G. Oberink; Protestantse Gemeente Lemmer, 09.30 u., ds. W. Andel;
Lioessens
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.G. Arensman;
Makkum
PKN, K.C. Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Mantgum
PKN, Mariakerk, 10.00 u., * *;
Marrum
*, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. H.J. Delwig;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 09.30 u., commissie jeugddiensten, Thema: Muziek, dat schept een band, M.m.v: De Waadblazers;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk (Molkwerum), 11.00 u., ds. I. van der Pol;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds Peter Ros;
Nijega/Opeinde/De Tike
*, Geref. kerk, 09.30 u., Renate de Vries- Martini;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. K. Goedhart uit Zwolle; Maranatha, 09.30 u., dhr. F. van Neerbos uit Gorredijk;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, H.A. ;
Noordwolde
*, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., dhr. B. de Boer;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds i de Rouwe;
Oosternijkerk
Protestantse gemeente, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., mw. M. Folbert-van der Heijden;
Oosterwolde
*, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. J. van den Herik;
Oosthem
PKN, Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare, 09.30 u., Jan Finnema, Thema: Dienst in kerk Folsgare; 4Kids in Yn é Lyte;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.E. Heres;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 10.00 u., mevr. ds. N. Pronk, Thema: Open Deurdienst met New Creation uit Joure;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., Invulling door Evangelisatie commissie, Thema: Evangelisatiezondag;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Mw. F. Wesseling-Schilstra;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. Dorette van Houten;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. L.P. Cnossen, Thema: kerk Oudwoude, avondmaal;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 09.30 u., mw. pastor C.M. Bos-Switynk;
Reahûs
*, Sint Antonius van Padua Parochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Ryptsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Koops;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 10.00 u., ds. L. Weima;
Sexbierum/Pietersbierum
*, Prot. Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 10.00 u., Ds Evert Jan Hefting, Thema: Handen heb je om te geven, M.m.v: Zin-op-Zondagdienst mmv college diakenen;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sloten
PKN, PKN, 10.45 u., J.M. Peschar;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. G. Bruinsma; Filadelfia Pinkstergemeente, 10.00 u., Reyer ten Napel, Thema: Avondmaal; VBG de Fontein, 10.00 u., br. H. Jansen;
PKN, Oosterkerk, 10.00 u., ds. Fedde Welbedacht;
Rooms-katholiek, Sint Antonius van Padua Parochie, 11.00 u., Pastoor Peter van der Weide;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., de heer E. Groeneveld;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
St. Jacobiparochie
*, PKN, 10.00 u., ds. J. Bakker;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. W.B. Beekman;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds. J. Verwaal;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra - Leek ;
Surhuisterveen
*, De Lantearne, 09.30 u., Tienerdienst;
CGKV, CGKV, 09.30 u., R.W. Soeters; CGKV, 14.00 u., R.W. Soeters;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. Hans de Jong;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Dhr. Sjouke v.d. Meulen, Kollumerzwaag;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B. van der Boon, H.A. ;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Tijnje/Terwispel
PKN, Tijnje, 09.30 u., zangdienscie;
Twijzelerheide
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. J.F. Mol; Hervormde gemeente, 13.45 u., Ds. F. Pierik;
PKN, de Banier te Twijzelerheide, 09.30 u., ds. G.J. van Wieren;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., mw. N. Berntsen-Rademaker;
Tzum
*, Protestantse Gemeente Tzum, 09.30 u., ds. F. de Hoop;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. W. van der Heide, M.m.v: dhr. K. van Hijum;
Ureterp
*, GKV De Levensbron, 09.00 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. P. Zuidema;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman; It Keningsfjild, St. Piter, Ureterp, 09.30 u., ds. P. Pit, Drachten;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., Anne-Mieke v.d. Plaat;
Wâlterswâld
*, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., dhr R A Bouw; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., dhr R A Bouw;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., pastor G. Kamsma-Kunst;
Wijckel
PKN, PKN, 09.15 u., ds.J.M. Peschar;
Wijnjewoude
*, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Dhr L.J. Blees, Thema: Viering HA; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Dhr L.J. Blees, Thema: Dankzegging HA;
Winsum
PKN, Annatsjerke, 09.30 u., dhr. C. v. Rijn;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. B. Bloemink, Bitgum;
Wjelsryp
*, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., Mw. M. Kroes;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 11.00 u., ds G. de Haan, Bolsward;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Ysbrechtum
*, PKN Ysbrechtum, 09.30 u., ds. M. Mook;

Friese diensten

zondag 05 februari


Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. I van der Ploeg;
PKN, Grote Kerk, 10.30 u., ds. O. Reitsma;
Gaastmeer
PKN, PKN, 11.00 u., ds. H. Wagenaar;
Jorwert
*, Radboudkerk, 09.30 u., ds. H. Wagenaar;
Raard
PKN, Marthakerk Mei-inoar Ien, 09.30 u., ds. B.G. Keizer, Eastrum;

Bijzondere diensten

zondag 05 februari


Burgum
*, Vrije Evangelische Gemeente Burgum, 09.30 u., geen, Thema: WZE dienst, M.m.v: gospelduo 2Surrender uit Drachten;
Drachtstercompagnie
*, Protestantse gemeente, 19.30 u., Br. Sietse Wijbenga, Thema: Taize dienst;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. Gerard Rinsma, Thema: odd mix top 2000;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 11.00 u., Ds.Jelle Vonk;
Leeuwarden
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 16.30 u., Bram Hofland;
PKN, Grote Kerk, 19.00 u., ds. A. Veldhuizen, Langweer, Thema: Cantatedienst;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 10.30 u., Fjoer dienst, M.m.v: Gospelgroep God Unlimited;
Rinsumageast
*, PG Claercamp, 09.30 u., Pastor Wia Marinus;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., jeugdouderling;

Diensten buiten Friesland

zondag 05 februari


Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., . ;
Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 19.00 u., * *;
Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. H. Bakhuis Hoogeveen.; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds. M. Krooneman;
Opende (Gr.)
*, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, H.A. ; Herv. gem. Opende-Kornhorn, 09.30 u., ds. H. Wilschut, Bovensmilde;
Visvliet
*, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Dhr. G.H. Visser;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. M. van Sligtenhorst;