donderdag 26 november


Jirnsum
Rooms-katholiek, Marcuskerk, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal;

zaterdag 28 november


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 17.00 u., Pastoor A. Bultsma, Thema: Vesperdienst;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Fedde Bloemhof;
Leeuwarden
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor L.R. van der Wal, Thema: 1e zondag v.d. Advent;
Lekkum
Oud-Katholiek, Oud-Katholieke Kerk, 19.00 u., Pastoor Wietse Van der Velde, Thema: in de St Seciliakerk te Lekkum;
Sneek
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gemeenschap MaKor Chajiem, 10.00 u., Bert Engelfriet;

zondag 29 november


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., da. C. Nicolay, Thema: in de kerk van Hitzum;
Aldeboarn
PKN, Doelhôftsjerke, 09.30 u., dhr. L. v.d. Ven, Thema: Alternatiene dienst;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. W. Baas;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., ds A. Bouwman;
Bolsward
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Ybelle Damsma;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: 1 e Advent;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. S. Leene;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., liturgiegroep in de Hoekstien te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.30 u., ds. G.J. Capellen;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel; Gereformeerde kerk, 13.45 u., ds. B. v.d. Boon;
Burgum
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. H. Kamphuis uit Emmeloord;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 16.30 u., ds. A.A. Egas;
De Westereen
Pinkster, Filadelfiagemeente, 10.00 u., Ritske Tulner (via livestream);
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed nieuws'' dienst , Thema: God is liefde, M.m.v: lofprijsleidster Hammie Dijkstra;
Drachten
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. T. Weidema;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. K.J. Bijleveld; De Fontein, 14.00 u., ds. J.H. Tempelman;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Ds. F. Pierik, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, M.m.v: Livestream;
Driezum
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., ds. F. Pierik;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A.L Aalderink;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. Jongsma, Thema: online dienst, via "kerkdienst gemist" te volgen ;
PKN, Jacob Tsjerke, 11.00 u., D.s.G.Postma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., dhr. ds. A. Terlouw;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds A. Landman; De Hege Stins, 09.30 u., ds A. Landman;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Br. S. Both;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., mw. F. Wesseling-Schilstra;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., dhr. H.D. v. Egmond; Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. J. Kraan;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: Op weg naar de stal -1e Advent. Uitdelen geboortesteentjes;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 10.00 u., br. Jeep van der Schoot (Leeuwarden);
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Martijn Dekker, Thema: Ook online te volgen via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/, M.m.v: 1ste Advent; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Evensong/avondgebed, Thema: Alleen online te volgen via: https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/;
Haulerwijk/Waskemeer
*, Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Luut Lise;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. Uit de Bosch;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Dhr. P. Luhoff. Sneek.;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. R. B. Workel, H.A. ;
Hurdegaryp
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. G. Westra, H.A. ;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno Dotinga;
Joure
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., da. J. Boonstra-Duijf;
Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P.W. Hulshof;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. Michiel de Zeeuw;
Leeuwarden
*, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Eddy Douma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., Rik Bennink, Thema: Gerechtigheid en genade ongecompliceerd maken; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. J.J. Verwey, Thema: ook via You-Tube kanaal van gkvmorgenster; De Morgenster, 17.00 u., Drs H. Carlier, Thema: via kerkdienstgemist.nl van CGK Leeuwarden;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ds. D.W. Tuinier;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. H. Procee, Vledder; De Schakel, 09.30 u., ds. L. Geijlvoet; Grote Kerk, 10.00 u., ds. J.J. Stegeman; Pelikaankerk, 09.30 u., Da.S. Bergsma, Oentsjerk, M.m.v: 1e Advent;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor L.R. van der Wal;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge - via Live Stream zie www.stadskerkdewijngaard.nl, Thema: Advent 1;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., Drs.P. Dijkstra;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Hoekman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.M.G.M. Mudde;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente SS-LONGERHOUW-W, 09.30 u., ds. E.K Zwerver;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Molkwerum
PKN, Lebuïnuskerk, 11.00 u., Joke van Voorst;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. A. Plantinga, Thema: 1e advent, M.m.v: dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., ds. D. Wolbers uit Franekr;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, Thema: 1e Advent;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Ds G. van Wieren, Thema: Eerste Advent;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. J. Schotanus;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., mw. ds. M.R. Ariesen;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema, Thema: 1ste Advent;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. D. Schreurs, dienst in It Anker;
Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.L C Boot; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sneek
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H Jonkman;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. J. Majoor;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. A. Elverdink, Eastermar, Thema: Eerste Advent;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Brandsma;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., da. H.B. Graafland;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: 1e Advent;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Geen dienst; Rehobothkerk, 14.00 u., Geen dienst;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. C. Bark-Bakker;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., Mw. H. van Twist, Harlingen., M.m.v: mw. G. Wijbenga ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds. A. van der Sloot; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: 1e Advent;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds J.J.Th. Meijer;
Wâlterswâld
Gereformeerd, Gereformeerde Kerk Driesum ca, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal; Gereformeerde Kerk Driesum ca, 14.00 u., dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. Joke Van Voorst;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 11.00 u., ds. A Elverdink;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., Ds. G.J. Krol;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 09.30 u., Ds H.J.C.C.J. Wilschut Bovensmilde; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Weinterp), 13.45 u., Ds. G.J. Otter Damwoude;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma, H.A. ;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. T.T. Osinga, H.A. ;
Wolsum
PKN, Pancratiuskerk Wolsum, 11.00 u., ds. Ariessen;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., Mv. H. Hornstra, Thema: online dienst;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor L.R. van der Wal, Thema: 1e zondag v.d. Advent;

Friese diensten

Er zijn aankomende zondag geen Friese diensten

Bijzondere diensten

zondag 29 november


Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 10.00 u., Jelmer Bijlstra, Damwoude, Thema: Escape the gebedsroom;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: 1e advent;
Leeuwarden
PKN, Grote Kerk, 12.00 u., ds. Y. Hiemstra, Thema: Jacobijner Noen;
Lemmer
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., Aleida Blanken, Thema: fusiedienst;

Diensten buiten Friesland

zondag 29 november


Noordhorn
*, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr.J.D. Scherphof; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.J.J.A. Geerts;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. J. den Boer;