vrijdag 14 december


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. C.W. Neef;

zaterdag 15 december


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Liturgiecommissie ., M.m.v: liturgie groep Blauwhuis;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen, M.m.v: Dameskoor;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Peter Nissen;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Hij naderde";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;

zondag 16 december


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Hitzum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., -, Thema: Kerstsamenzang;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds. T. Engelsma, Thema: doopdienst;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. A. B. Elbert, Thema: 3e Advent; Dorpskerk, 19.00 u., Ds. E. Kronemeijer, Thema: Lessons and Carols, M.m.v: Vocalibre o.l.v. Egbert Klazenga;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Mw. A. Stork;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. D. Schreurs;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds S. de Vries; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A. Mak;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. Poot.;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Luis Simão;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Thema: 3e Advent;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Herenkoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., da. C. Nicolay;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds. K. Snijder;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Genovevatsjerke te Jelsum;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Da Christien Ferrari-van Schuppen;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. J.D. van ''t Zand, H.A. ; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. R. Jansen;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 13.45 u., Mw. Joh. Bloem;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Kees van Velzen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., Ds. H.H. Meerveld;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., mevr. G vd Galiën-Dorenbos/ gastspreker uit Damwâld;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., T.S. Huttinga;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Ds H.J. de Groot, Thema: 3e advent, M.m.v: Zangvereniging God is mijn Lied; Kruiskerk, 09.30 u., ds. P. Beintema; Kruiskerk, 19.00 u., da. C. Nicolay;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. P. de Jong uit Elburg;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., G.S. Groeneveld ;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 19.30 u., Ietsje de Boer, Thema: Warme winteravondzangviering;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., Ds. G.J. Otter;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal Westerein, 09.30 u., Ds. E. van Halsema;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds H.D. Rietveld; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds H.D. Rietveld;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da J. Boonstra-Duijf;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Aart Langevoort;
PKN, Ferbiningstsjerke , 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., da M.M. Pranger;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Dokkum
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed Nieuws'' dienst, Thema: Gods liefdewerk.... in ons, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Judith Pen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.A.Postma.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. A.J. Soldaat; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. J. Jongsma;
PKN, De Fontein, 9.30 u., ds. E. Terpstra; De Herberg, 09.30 u., ds. M. J. Koppe; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J. de Gier; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., ds. A.M. Langhout, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. W. Cnossen;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Erwin Vos; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Bert Wijchers;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H.J.T.H. Velema; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.J.T.H. Velema;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Marja Krans;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds J.J. Verweij; De Fontein, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., . leesdienst; Jeruzalemkerk, 15.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., prop.M Krooneman;
PKN, De Arke, 09.30 u., . ., Thema: Geestdriftdienst; Grote Kerk, 11.00 u., Mevr. Ds. H. Hoving; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts; Bethel, 19.30 u., ............., Thema: Volkskerstzang en jongeren Kerst Event 2018;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 11.00 u., ds. J. de Jong;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., br. A. Soldaat; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. Jongsma (dienst in GKv Dokkum);
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr G. Visser; Gereformeerd, 19.30 u., Dienst United Damwoude, Thema: dienst United;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., leesdienst;
PKN, Jacob Tsjerke, 11.00 u., D.s.G.Postma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga, H.A. ;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., ds. J. Hilverda, M.m.v: Cantorij;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit, H.A. ;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Mw. A.C. Plantinga Ee;
Elahuizen
PKN, PKN, 9.30 u., ds J.K. Bolt;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.G. Keizer;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., ds C. Glashouwer, Thema: Gez dienst met Gaast/Ferwoude in Exmorra;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da G. Laan;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., mw P. Boonstra;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., ds. D. Schreurs; Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 19.30 u., Festival of Lessons and Carols;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., Ds. J. Kraan;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. J.C. Dondorp;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. L. Oost uit Wergea, Thema: 3e Advent, M.m.v: uitzending Radio Eenhoorn;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Dhr. J. de Jong; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jeroen voor ''t Hekke, Franeker;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Mevr.A.M. Dijkstra-v.d.Woude ( PKN);
Friens
Hervormd, Friens Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., ds. R. Jansen;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. M.J.M.Sijtsma-van Oeveren;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S. de Jong;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, H.A. ;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., dhr. D. Wassenaar;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. A.P.J. v. Ligten;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers, Thema: 3e Advent;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. E. Jongstra;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. Y. Slik, Balk (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich), Thema: 3e Advent;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds.G.van Helden;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.B.Bloemendal;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. R.Tulner (Zwaagwesteinde); Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. A. Hiemstra;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds.G. Heek;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds W.I. Beuker, Thema: Lessons and Carols, M.m.v: Menno Simons Cantorij;
Haskerdijken
PKN, Kapelle Haskerdijken, 19.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Kerstviering;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds. T. Tolsma; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Wim Jansen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. P. Staat; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds J.H. Soepenberg;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., Dhr. J. Kuperus leesdienst;
Heeg
PKN, Ichthuskerk, 09.30 u., ds. M.C. Mook, H.A. ;
Heerenveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. Flora Visser;
Evangelische gemeente, CG De Weg, 10.00 u., Jan van der Weg ;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. H.M. Smit;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds. J. uit de Bosch; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Ds..H.J. Zuidhof;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. K.J. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. R. Klunder-Douma, Thema: Derde Adventszondag; Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck, Thema: Derde Adventszondag; Trinitas, 19.00 u., pastor B. van Brug;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., J. Strietman;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., * *;
Hidaard
PKN, Thomas tsjerke, 11.00 u., ds. D. Wijmenga, H.A. ;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. B. de Boer;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., D.C Groenendijk;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. K. Roosma- de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra, H.A. ;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. S. Boukes;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Anno en/of Jeannet Dotinga;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. D. Wolbers, Franeker;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Theo de Jong;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., De heer O. v.d.Veen;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., Ds. C. Ferrari-Schuppen; De Oerdracht, 09.30 u., pastor C. Tigchelaar, M.m.v: cantorij;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Ds. Martin Jans;
Kimswerd
PKN, Laurentiuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. W.G. Hulsman; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: 3e adventszondag;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. C.W. Neef;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., dhr. J. Dijkstra, Thema: Doopdienst;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gobelien van Harten;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., drs. T.J. Oldenhuis; Gereformeerd, 19.00 u., Interkerkelijke Adventszangdienst;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. J. v.d. Kamp; Hervormd, 19.00 u., Interkerkelijke Adventszangdienst;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br. D. Tamminga;
Leeuwarden
*, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Gerard Wijngaarden;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., drs. M.B. Visser, H.A. ; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier, H.A. ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Evangelische gemeente, City Life Church Leeuwarden, 10.00 u., dr. Gabriel Anthonio, Thema: De diversiteit van gebed, het gebed van Petrus, van armoede naar overvloed; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Margreet Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma, H.A. ; De Morgenster, 16.30 u., ds. J.D. van 't Zand, H.A. ;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., Bijbeluurtje Ev. S. De Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., leesdienst;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
PKN, De Fontein, 09.30 u., mevr. N. Berntsen-Rademakers, Leeuwarden; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. Le Cointre, Thema: Heilig Avondmaal; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 10.00 u., ds P.A. Crom, H.A. ; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest, Thema: Heilig Avondmaal; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed, M.m.v: Jacobijner Cantorij; Pelikaankerk, 09.30 u., Da.A. Groenendijk-Meindersma, Klundert;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes Franciscuskoor; St. Bonifatiuskerk, 17.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, Thema: Vesper, M.m.v: Cantores;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Voetlicht;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. L. v.d. Ven, Âldeboarn;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. A.M. Roest, Thema: Heilig Avondmaal;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Joh. Bakker; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J.J.A. Geerts; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.G. Mulder; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J.vd Veen, Heerenveen;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds. A. Elverdink, Thema: Fryske tsjinst;
Makkinga/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., mw L. Dijkshoorn;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 10.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., ds. F. Haverschmidt;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen; PKN, 19.00 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. L. Adema;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 11.00 u., Ds. Aardema;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds J.G. Arensman, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Dhr. L. Blees Damwald;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. K den Hartog;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. T. Pikker uit Wieringerwerf; Maranatha, 19.30 u., br. Fr. van Neerbos uit Gorredijk;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H. H. J. Pomp Aduard; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E . Buitenhuis (gez.CGK in Noardburgum);
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., ds. A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. Bijleveld (Boornbergum); vGKN, 19.00 u., Ds. P. Rozeboom (Oldeboorn);
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 10.00 u., ds. W. Heeren; Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. H. Vlasman;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren, Thema: Derde Advent;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. P. van Balen;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. L. de Ruiter Drachten;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. H.W. van Egmond; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.E. Heres;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. v.d. Sleen; Hervormde kerk, 09.30 u., ds. J. Hannessen;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., dhr A de Jong;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H. Kamphuis;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., ds. S. Cnossen-Hoekzema;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 11.00 u., de heer A. Palland;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug, Thema: Derde Adventszondag;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. B.G. Keizer, Thema: kerk Westergeest;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. R. van Akker, dienst in Antonius kerk;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., Liturgiecommissie .;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., Ds. L. Geijlvoet;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Reitsum
PKN, PKN, 11.15 u., Ds Bouman;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 11.00 u., ds F. de Hoop;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Da Y. Riemersma-Beintema;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. Bertus Nijendijk, H.A. ;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Dienst te Delfstrahuizen;
Skingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., Dhr.Peter Vermaat;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., ds.G.J. Krol;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds A. Mak; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. S. Braaksma; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Hans Ottens uit Veenendaal;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Peter Wijngaarden;
PKN, Martinikerk, 10.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. C. Hanemaayer;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. S. Sterk, Thema: 3de Advent;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds G.P.R. Pennekamp;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. S. de Jong; De Hege Stins, 19.30 u., * *, Thema: Kerstconcert, M.m.v: "Joy for People";
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra, Thema: Kinderoppas, H.A. ;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., H. Bondt Leek; CGKV, 14.00 u., van t Spijker Hoogeveen;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., viering zonder voorganger .;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Da G Borger-Koetsier;
Suwâld
PKN, PKN, 11.00 u., ds. B. van der Boon;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., J.J. Douma- vd Molen;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, Thema: kerk in Terwispel;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., ds. M. Veen;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 11.00 u., J. Jongsma; De Regenboog, 14.30 u., R. Prins;
PKN, De Oerdracht, 11.00 u., ds. A Elverdink;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. Timmer; Hervormde gemeente, 13.45 u., Bassie, dhr. J.W.;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds G. Postma;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: K.van Hijum;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. H. Venema;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman; It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., ds. A.J. Jonker;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., prof.dr. J.F. Goud, Den Haag;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 11.00 u., ds. J. Kroon;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., nog niet bekend;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds. F. Verboom; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 19.00 u., M. van Heijningen, Thema: Multifunctioneel Centrum ''de Swingel'', M.m.v: Meestergeertswei 4 Wijnjewoude;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., Renate de Vries - Martini;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Huitema;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., P. Wattel;
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., P. Wattel;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, M.m.v: Mannenensemble onder leiding van Margje Nagel-Dijkstra;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., Ds. D.J. Deuzeman;
Wytgaard
Rooms-katholiek, Maria Tenhemelopneming, 09.30 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;

Friese diensten

zondag 16 december


Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 16.00 u., viering zonder voorganger ., M.m.v: Kwartettekoor;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., ds. E. Jongstra;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Jorwert
*, Radboudkerk, 09.30 u., ds. H. Wagenaar;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. L. Westra;
Sloten
*, Fr. Oek. tsjerke, 10.00 u., Obe Bruinsma, M.m.v: sjonggroep Cantare;

Bijzondere diensten

zaterdag 15 december


Leeuwarden
PKN, De Fontein, 19.30 u., * *, Thema: Advent/Kerst Sing In bij kaarslicht, M.m.v: Vocaal Ensemble Kavoca uit Kampen, Hendrie Westra Marima, Gerk Venema Orgel;

zondag 16 december


Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 10.00 u., ds. J. Miedema;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 11.00 u., ds. C. Nijkamp, M.m.v: liturgiecommissie;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., Gerlof Wiersma;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 19.00 u., ds. J.F. Kroon, Garijp, Thema: Johannes de Heer-zangdienstnes, M.m.v: Koren van Klaske Deinum;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.00 u., . ., M.m.v: vespercommissie;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 19.30 u., mevr. W. Wijbenga-Stoer, Thema: Festival of Lessons and Carols, M.m.v: Sixtuscantorij;
Sloten
*, Fr. Oek. tsjerke, 10.00 u., Obe Bruinsma, M.m.v: sjonggroep Cantare;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 15.00 u., ds. E.J. Hefting, Thema: Belevingsdienst;
Wergea
Rooms-katholiek, Martinuskerk, 09.30 u., zr. J. Huizinga, Thema: Adventsviering;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 15 december


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 17.30 u., * *;

zondag 16 december


Beetsterzwaag/Olterterp
Zorginstelling, Talant Trefpunt, 10.30 u., mw. Hennie Stuut- Vogelzang;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. B.Trouwborst; Kapel Leggeloo-Eemster, 19.30 u., ds. Wim Smit;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., ds. E. v. Wieren;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mevr. H.J. de Boer - Lodewijks; Ontmoetingskerk, 17.00 u., Zending en Evangelisatie Commissie;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. G.H. Frederikze; Hervormde gemeente, 19.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 15.00 u., ds. E.J. Hefting, Thema: Belevingsdienst;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., ds. D Visser;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., dhr. G.H. Visser;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. J.D. Heikamp; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. W.M. van der Linden;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.F.van Neerbos;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. G. Leuvenink;