Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt (3)