woensdag 21 maart


Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.15 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;

vrijdag 23 maart


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. E.J.M. Peersmann;

zaterdag 24 maart


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., pastor N.G. ten Wolde , M.m.v: Kinder-en Jeugdkoor;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. J.W. Wullschleger, Thema: bevestiging en Intrededienst ds. v.d. Zwaag;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jack van der Tang, Thema: "Tzav - Commando";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, Thema: Palmpasen, M.m.v: Cantores;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. T. de Reus;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;

zondag 25 maart


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg; Terptsjerke, 19.00 u., ds. P. Rozeboom, Aldeboarn.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom, Thema: Kerk/Schooldienst;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 10.30 u., ds. T. Engelsma;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Baaium
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Baaium , 09.30 u., ds. W. v.d. Heide;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., Ds. Jak Verwaal, Thema: Gezamenlijke dienst;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. J. Raatjes ( Beilen ), Thema: Palmzondag;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, Thema: Palmpasen;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. H. de Vries;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. M.K. Boersema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. H.H. Meerveld;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. Douma - van der Molen;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Rene Ruitenberg;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Arno Smedema;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Jan de Haan;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen, Thema: Palmzondag, M.m.v: Martini kinderkoor;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Joachim;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. E. v.d. Sluis;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; vGKN, 19.00 u., ds K.J. Bijleveld, Thema: Stille week - Vesper;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Hoekstien te Britsum, Palmpasen;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. H.H. Klomp; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. H.H. Klomp; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. J.H. Koerts; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Henk Poot;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. D. Noort;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., mevr. N. Berntsen-Rademaker;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., Pastor B. Smedes;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds. G.G.J. Schoonman, Thema: Palmzondag; Kruiskerk, 09.30 u., ds J. Paans-Spoelstra, M.m.v: Zangvereniging God is mijn Lied; Kruiskerk, 19.00 u., mw. P. Boonstra;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. J. Veldhuysen uit Kampen;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds R. Lafeber;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., dhr. P. Fortuin, Deinum;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 09.30 u., ds A. Buijs;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Oosterbroek; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds R. Jansen;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Frank Ouweneel;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D.v.d. Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. D.v.d. Zwaag, Thema: doopdienst;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., drs K Oosterhuis;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A. Mak;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Harold Kooistra; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws'' dienst, Thema: God is een goede God, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., dhr.A.van der Iest.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., ds. K.D. Smit;
PKN, De Fontein, 09.30 u., dhr. L. Blees; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., da. T. Reichman;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., mw. J. Kerkhof;
Donkerbroek-Haule
PKN, Laurenstsjerke, Donkerbroek, 19.30 u., mw. A. Kalteren; Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. H.J.T.H. Velema, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. C. A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H.J.T.H. Velema;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., br. H. Dijkstra;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Marja Krans;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst; De Fontein, 14.00 u., ds. J.D. van 't Zand;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 15.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., prop. T.J. Lucas;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik, Thema: Kerk-School-Gezinsdienst; De Schakel, 19.30 u., ds. J.P. Strietman, M.m.v: meerwaarde oldekerk; Grote Kerk, 11.00 u., Br. Minze Postma; Menorah, 09.30 u., ds J.G. Arensman; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken ; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. P. Lootsma;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 19.30 u., W. Sikkema; Bethel, 9.00 u. en 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Vervuld Leven;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mw. F. Wesseling - Schilstra;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Ds. van der Wiel, Thema: voorbereiding H.A.; Gereformeerd, 14.00 u., Dhr L. Blees, Thema: kerk-school-gezinsdienst;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. L.H. Oosten; Hervormd, 14.00 u., ds. L.H. Oosten;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds. M.J. van Keulen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Jt. Janssen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds K.D . Smit (Dokkum);
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Droogsma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Easterein
PKN, Martinikerk, 11.00 u., ds. R. Praamsma;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., ds. J. Hilverda, Thema: Palmpasen, M.m.v: Cantorij;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., ds W. Veltman;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., da. L.P. Cnossen;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. H. Gilliam, Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. M. E. Buitenhuis; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A. Mak;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds D.J . Steensma (Feanwalden);
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., Ds. Ben van der Meulen uit Delft ; CGKv Franeker, 16.30 u., Ds. H.Siegers;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. L. Oost uit Wergea, M.m.v: na de dienst koffiedrinken en presentatie van Stichting "Present";
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., br. I. Pheifer; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Andre van der Meer, Franeker;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., mevr. A.M.Dijkstra- van der Woude ( PKN );
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal; vGKN , 13.45 u., ds. K.J.Bijleveld;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Ds.C.Glashouwer, Thema: Dienst in Gaast;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Da. Y. Slik;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 09.45 u., mevr.Fr. Wesseling-Schilstra, M.m.v: organist dhr. P.Ozinga;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., ds. J. Glas;
Goingarijp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. Hannesen;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. J. de Heer uit Oosterzee;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Gytsjerk
PKN, Martinuskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich, Thema: Palmpasen;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 11.00 u., Dhr. G.H. Visser;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. A.P. Oosting (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., Pastor B. Smedes;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Th.Heslinga (Avondmaal);
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. Erik van Duyl; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., evangelist E. Prins;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. M.K. Boersema;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., drs. A.T. de Gorter (dienst in Grote kerk), Thema: Palmzondag;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.M v/d Velde; Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.M v/d Velde; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Feike ter Velde;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. I. van Apeldoorn; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. W. Schaaij;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 19.00 u., Interkerkelijke Jeugddienst; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
PKN, Ichthuskerk, 10.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. H. KleinNagelvoort;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., J.B. Huisman;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. L. Sollie; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. H.H. Meerveld;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Ds..H.J. Zuidhof; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Ds. J. uit de Bosch;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. K.J. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., . ., Thema: Palmpasen, M.m.v: mevr ds. Idzinga - de Jong; Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck, Thema: Palmpasen; Trinitas, 19.00 u., mw ds P.J. v.d. Briel, Thema: Palmpasen en Kunstvesper;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., J.Gankema;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. Jurjen Hilverda;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. T. Reichman-Scheffer;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. S. Verkerk, Montfoort;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., Ds. C Nijkamp;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., pastor J. Knol;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Ds. van Briel Moerman;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. W. de Wind, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Palmzondag;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. C.W. Neef, H.A. ;
Kollumerzwaag
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gobelien van Harten;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman; Gereformeerd, 19.00 u., Superclub;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 19.30 u., Ds. Harold ten Cate, Thema: Johannes de Heer zangdienst;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Dhr. Sj. Bakker ;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.45 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Stephan Rothuizen;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier, H.A. ; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier, H.A. ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Wat moet ik met de schepping?; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma; De Morgenster, 16.30 u., ds. J.D. van 't Zand;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. A. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; Grote Kerk, 10.00 u., ds. A.M. Roest; Markant in Zuiderburen, 11.30 u., Mw. M. Kroes; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.P. Dijkstra, Grou;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, Thema: Palmpasen, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., ds R. Santinge, Thema: Het wonder van het kruis: Wedergeboorte.;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. H.M. Jager;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., drs. Simonides;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. Joh. Bakker; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.H.J. Catsburg; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.H.J. Catsburg; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. A. de Boer, Utrecht;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Menorah commissie, M.m.v: gospelgroep New Creation;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo; K.C.Het Anker, 19.00 u., plusdienst;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds. L. Adema;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 11.00 u., Wim B. Beekman;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., drs. A. Bouman, Thema: voorbereiding H.A., M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, Thema: Doopdienst;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. G. Venhuizen Nijensleek, Thema: Heilig Avondmaal, H.A. ;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., ds. D. Wolbers uit Franekr;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Henk van den Brink;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds D.J . Steensma (Feanwalden); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds M.E . Buitenhuis;
PKN, PKN, 09.30 u., * *, M.m.v: De Lofstem en Bernlef;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. van Dijke (Buitenpost); vGKN, 19.00 u., Dhr. R. Pasterkamp (Urk);
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Dhr E v Halsema;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 11.00 u., dhr. J. van der Meer;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. G. Wijngaarden;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 10.30 u., dhr. J. Knol Kampen, M.m.v: pianist Andy Dekker;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds. H.G. Gunnink;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 09.30 u., ds E. van 't Slot;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr. P. de Knijff, Thema: School - Kerk - Gezinsdienst;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. S. van der Velde;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk, Thema: Palmzondag; Sint-Agathatsjerke, 19.30 u., Cie. v. Lit, Thema: Vesper;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., leesdienst;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug, Thema: Palmpasen;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Westergeest;
Ouwsterhaule
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A Vriend;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr.. G.J. de Jong -ter Steege, dienst in It Anker;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., ev B. Ottens;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., Dhr. G.H. Visser;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., Gospelgroep de Regenboog verzorgd de zendingsdienst;
Rottevalle
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., ds. R. van der Woude;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., Ds. J.G.Majoor;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v/d/ Mark;
Schraard
PKN, Prot.Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., Ds. E.K. Zwerver;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. J. de Haan;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra, M.m.v: Chr. Basisschool De Trieme;
Slappeterp
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., J.C. Dondorp, H.A. ;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., ds A. Bouwman;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. S. Braaksma; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. P. Rullman;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Dhr. U. Zwaga;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. G.M.E. Wildeman;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Overeem, M.m.v: ds. E. Iszlai (Debrecen);
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., CA den Hertog Leeuwarden; CGKV, 14.00 u., G.Timmermans Groningen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk; De Flambou, 19.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., ds. B. v.d. Boon;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., da. J. Woudstra-van Doorn;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. J. de Gier;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, M.m.v: Mannenkoor "Manna";
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. R. Tuitman, M.m.v: Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. A ten Napel; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. A J Fraanje;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., J. Hooiveld; De Regenboog, 14.00 u., . leesdienst;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., ds. R.H. Veldman;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., Timmer, ds. G.; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. A Elverdink;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Themadienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., da. J Baaij / Burgum;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., mw. M. Gort-Terpstra;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., Mw. H. van Twist , M.m.v: Mw. T. Greidanus;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Kandidaat M.W. v.d. Veen; GKV De Levensbron, 14.00 u., Student P. Zuidema;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. Procee Vledder;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. C. Stelwagen; Hervormd, 14.00 u., Ds. C. Stelwagen;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. W.B. Beekman;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., dhr. W. Fijnvandraat;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., Ds. A. Bouwman;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds G. de Fijter; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., Ds. G. Oberink;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Julia Molenaar;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema, M.m.v: zondagsschool De Macht van het Keline;
Witmarsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., P. Wattel;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds K.J. Faber, Thema: Palmpasen;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds G.J.D. de Haan;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;

Friese diensten

zondag 25 maart


Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Ds. P.Beintema;
Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds. H Strubbe, Thema: Palmsnein;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Hinke Post-Knol, Thema: Hjoed hosanna, moarn oan de peal, M.m.v: Kwartettekoar;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., ds. Doekle de Boer, Thema: Fryske Fesper mei Theo Jellema(oargel), Wietske Zoethout(dwersfluit) en Klaske Straatsma(foardracht);

Bijzondere diensten

vrijdag 23 maart


Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma, Thema: Goede Vrijdag, M.m.v: cantorij;

zaterdag 24 maart

Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma, Thema: Stille Zaterdag, M.m.v: Broer de Witte;

zondag 25 maart


Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Mw. T. Kerssies Beilen;
Burum
PKN, Hofkerk, 11.00 u., ds S.Sluis, Warnsveld;
Dokkum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds.J.J. Verwey;
Drachten
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., rabbijn Tamarah Benima, M.m.v: Ds. Piet Brongers;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma, Thema: Palmpasen;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Johan Otten, Thema: "One way";
Mantgum
PKN, Mariakerk, 09.30 u., mevr.ds. W.J. Keuning;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 14.30 u., Groep Gemeenteleden; Ontmoetingskerk, 19.30 u., Groep Gemeenteleden;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J.B. Hoornenborg, Thema: Palmzondag met kindernevendienst;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Pastor K. Dijkshoorn, M.m.v: palmpasen;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Ds Jan Finnema, Thema: Palmzondag;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A. van der Honing, Thema: Palmzondag;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., Ruurd Walinga;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 19.30 u., Sjouke Bruining dirigent, Thema: Oratorium The Crucifixtion, M.m.v: De Ichtuscantorij Harlingen;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Gezinsdienst .;
Wijnjewoude
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 13.45 u., ds. C.J. van den Beukel;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 24 maart


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 25 maart


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., dhr. P.de Boer ;
Groningen
Rooms-katholiek, Hildegard van Bingenparochie locatie Salvatorkerk, 11.00 u., pastor Arjen Jellema, Thema: Palmzondag, M.m.v: Kinderkoor o.l.v. Cas Straatman;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da. VT Thurkow Wierenga;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp; Ontmoetingskerk, 14.30 u., Groep Gemeenteleden; Ontmoetingskerk, 19.30 u., Groep Gemeenteleden;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds Th. W. H. v.d. Heijden; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. L. Blees;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., ds. J. Bakker;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. J. Droogsma;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Kand. K. den Boer; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. M. van Reenen;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.F.van Neerbos;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., J. Spaans;