vrijdag 20 juli


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. H.J. van der Wal;

zaterdag 21 juli


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Dameskoor;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Leo Kraak;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Siebe de Vos, Thema: "Journeys-bijgewerkt";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. G. Kwayie;

zondag 22 juli


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Jac. L. de Haan, Thema: in de kerk van Hitzum;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 11.00 u., ds. R. E. Nummerdor;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds J.G. Arensman;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Mw.S.A.Grit Smilde;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., mw. M. Gort-Terpstra;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., ds. J. Kok;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, Dorpskerk, 09.30 u., Ds. J. Goorhuis ( Smalle Ee);
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. J.W. v. Dijken; Hervormde kerk, 09.30 u., ds. T. Reichman-Scheffer;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds S. de Vries; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., W.L. de Graaff;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Thijs Jellema;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Tom Korf;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Menno van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Herenkoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds J. Cremer;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., T. van Ommen; vGKN, 13.45 u., ds. K. van Marrum;
Britsum
PKN, Johanneskerk Britsum, 09.30 u., ds. A. Bouman; Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. A. Bouman in de Johannestsjerke te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., Ds. B.L.C. Aarnoudse; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., Ds. B.L.C. Aarnoudse; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. J.H. Koerts;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., R. IJbema;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. A.E. Veerman- van Dijk;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. L. Oost uit Wergea;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.J.van Walsem; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds.J.van Walsem;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ietsje de Boer;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds. W.J. v. Dijk;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds A. Mak;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., ds.Marius Koppe;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., dienst des woords; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., Ds.J.Bos;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., br. J. Dijkstra;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., "Goed nieuws" Dienst, Thema: God is goed voor jou., M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Judith Pen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.J.Meinsma.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Ds. Th. Oosterhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Leesdienst, Thema: dienst in Wouterswoude;
PKN, De Herberg, 09.30 u., ds. J. van Buuren; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds G. Rol;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., * *;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Donkerbroek-Haule
PKN, Dorpskerk, Haule, 09.30 u., ds. W. Baas;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., M van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., dienst in Doopsgezinde Kerk;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., prof. dr. J.W. Maris; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., prof. dr. J.W. Maris;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. P. Brongers;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Raymond Sluitman;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst; De Fontein, 14.00 u., Leesdienst;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., E. Bakker; Jeruzalemkerk, 19.00 u., E. Bakker;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds. J. Bakker;
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., ds. H.W. Vijver; Oase, 09.30 u., ds. A.W. Estié; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. A.H. Boschma;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mevr. Elzinga- Bakker;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr L. Blees;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. T. Groenveld;
PKN, Walburgatsjerke, 09.30 u., Mw-G-Braam;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., mevr.ds. W.J. Keuning;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. L. Veerman-van Dijk;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. W. Veltman Ee;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Leistra, Thema: Gez. dienst met Gaast/Ferwoude in Exmorra, H.A. ;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H. Fahner;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. K. van Marrum ;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. T. Huttenga;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. Th. Korteweg;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. H. J. Delwig Leeuwarden;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., maj. F. v.d. Werf; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jan van der Weg, Heerenveen;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., ds. D.J. van Bochove (PKN );
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., Ds. H.J.J. Pomp;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. J.Huitema; vGKN , 13.45 u., ds. E.J.Terpstra;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.M.Leistra, Thema: Gez. dienst in Exmorra, H.A. ;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. G.J.D. de Haan;
Garyp
PKN, Petrustsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Gerkesklooster-Stroobos
Hervormd, Hervormde kerk, 10.00 u., mevr.Fr. Wesseling-Schilstra, Thema: ''Verleng de touwen!, M.m.v: Gloria Deï ;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 10.00 u., Dhr. J. Visser, Stiens, Thema: Dienst in Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Dhr. L.H. de Vries, Aalten (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 11.00 u., dhr. L.Blees;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.C.van Velzen Christenen voor Israel;
Harlingen
*, Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. E. Douma;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. A.C. van der Wekken;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Lineke Ammerlaan;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden (dienst in Grote Kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ieder doet wat dienst; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br.Dick Wolbers;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Br. P. Staat;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. S. vd Meer;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. van Beveren; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. R.M. Meijer;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Zr. J. Dekker-de Groot;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., Rik Boven, van;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., pastor B. van Brug; Trinitas, 09.30 u., mw ds Anne-Meta Kobes-Gerritsen;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., F. Boterenbrood;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., *pastor Reijer Pasterkamp (plaatselijke voorganger);
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., Drs.P. Dijkstra;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. D. Schreurs;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds.Glas, Twijzel; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds.Glas, Twijzel;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., Ds. T. Huttenga;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Joël van der Kuur;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Ingelum
PKN, PKN Ingelum, 09.30 u., Ds. T. Weidema;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. P. Groen, Echtenerbrug;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Jelle Waringa;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., mw. H. Leeuw;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. B. Smedes - Drachten, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. Stander;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. A. Riepma;
Kollumerzwaag
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Marinus Veldman;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman, Thema: Gez. dienst in Ger. kerk;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., Ds. A. Elverdink;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br.Klaes M. Bandstra;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. R. A. de Jong Tzum;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Denis van der Bijl;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Br. Gerko Last; Bethelkerk, 19.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Arnoud Sturing, Thema: De Klassiekers - Wie het laatst lacht, lacht het best (Sara);
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., br. W. A. Oosterhof, Kampen; De Morgenster, 19.00 u., ds. C.A. den Hertog, Thema: Gezamenlijke dienst CGK in Bethelkerk;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ds. E. Bakker;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., majoors B. Outhuijse;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. le Cointre; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 12.00 u., ds. J.H. Strubbe, Wommels, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.D.de Boer Leeuwarden, H.A. ;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: De namen van God: El Sjadai;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. D. de Boer;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen; Oase, 09.30 u., ds. M.E. Vroonland;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.J. Hoekman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.J.K.M. Gerling; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. R.Klunder-Douma, Echtenerbrug;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Longerhouw
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., ds C. Glashouwer;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 10.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Ds. Peenkamp Sneek;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., mevr. N. Berntsen-Rademaker;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, De Kleastertsjerke, 09.30 u., ds. L. Adema;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Mw. Plantinga;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 11.00 u., ds G. Postma, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Mevr. R. de Vries- Martini Drachten;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. P. Luhoff. uit Sneek;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., student J. Hooiveld, Kampen;
PKN, PKN, 09.30 u., ds. E.C. Rooseboom;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., * *; vGKN, 19.00 u., Dhr. R. Pasterkamp (Urk);
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds W vd Heide;
Oosternijkerk
PKN, Sint-Ceciliakerk, 09.30 u., Ds G. van Wieren;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. P. van Balen;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., mevr. I. Baron Bakkeveen;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. H.W. van Egmond; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds. M.A. Sneep;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit; Hervormde kerk, 09.30 u., D. Vos;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.C. Dondorp;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 11.00 u., ds. W. Baas, M.m.v: in nieuwehorne;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. T. Dorrepaal;
Oudega (S)
PKN, Sint-Agathatsjerke, 09.30 u., Dhr. D.S. de Vries.;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 10.00 u., Ds. W. Roseboom;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.00 u., Ds.A.Schot; Gereformeerde Gemeente, 11.00 u., A. Schot; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., Ds.A.Schot; Gereformeerde Gemeente, 18.30 u., Ds.A.Schot;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds G. Postma, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., mevr. R. van Akker, dienst in Antonius kerk;
Pingjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. R. Soepboer;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds.K. de Gier; PKN, 09.30 u., Ds.K. de Gier;
Ried/Schingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., Mevr.C.Akkerboom, Thema: Dienst in Skingen;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 11.00 u., ds. J. van der Veen;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. J. v/d Mark;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., Dhr.W.F.Warnar;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds P. Drost;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Berend de Meer;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. H. Wiersma;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. R. Praamsma;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. G.M.E. Wildeman;
St. Annaparochie
PKN, Van Harenskerk, 09.30 u., dhr. L. Wijbenga, Thema: BILDTSE DIENST;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., da. R. Renooy;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. F.G. Fink - Burgum;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., dhr Gerrit de Wind; CGKV, 14.00 u., ds H Jonkman Dronten;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr B. Bosscha-Stapensea;
PKN, De Flambou, 09.30 u., ds. H.F. de Vries;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Da G Borger-Koetsier;
Suwâld
PKN, PKN, 10.00 u., ds. B. van der Boon;
Terband
Interkerkelijk, Terbantstertsjerke, 10.00 u., Dhr. J. de Jong, Thema: Johannes de Heer-viering, M.m.v: Mw. S. Bosma;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. P. Lindhout;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., dhr. G. Riemersma;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. H. Klein-Ikkink;
Twijzel
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., J. Hooiveld; De Regenboog, 14.00 u., E.J. Meijer;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., ds. G. Wijnstok;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. Timmer; Hervormde gemeente, 13.45 u., dhr. L. Blees;
Tytsjerk
PKN, PKN, 10.00 u., ds. B. van der Boon, dnst te Suawoude;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Leesdienst; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds. A.A.J. de Boer;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. v.d. Wilden, Hoogeveen ;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. K. H. Bogerd; Hervormd, 14.00 u., Ds. K. H. Bogerd;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma, Thema: gezamenlijke dienst in Molkwerum;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 09.30 u., ds. A Elverdink;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., Kand. W.F. Warnar;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., Ds. H. van Wingerden; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., M. van Heijningen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., Ds. P. Hulshof;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. G. Wijngaarden;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., Da. Y. Slik;
Witmarsum
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., ds. R. Praamsma;
Wiuwert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Wiuwert, 11.00 u., ds. S. Ypma;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., dhr. T. v.d. Meulen;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds H. Post-Knol;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;

Friese diensten

zondag 22 juli


Boksum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Margriet - , 09.30 u., ds. H Strubbe;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., dhr. P. Fortuin, Deinum;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Twijzelerheide
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., drs. T. Simonides;

Bijzondere diensten

zondag 22 juli


Burum
PKN, Hofkerk, 11.00 u., ds. J. Glas;
De Lege Geaën Gauw
PKN, De Lege Geaën Gauw, 11.00 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., dienst wordt verzorgd door gospelgroep The Freedomsingers, Thema: Geloof en een hoop liefde;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., * *;
Haskerhorne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 09.30 u., Commissie Vieringen Zangdienst, Thema: De Woestijn;
Haulerwijk/Waskemeer
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 15.00 u., Interkerkelijke Parkdienst;
Hindeloopen
PKN, PKN, 19.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Nijhuizum
*, Nijhuizumer tsjerkje, 19.30 u., dhr. Witteveen, M.m.v: Concordia Gaastmeer;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 19.00 u., ds. Aafke. J. Nicolai;

Diensten buiten Friesland

zondag 22 juli


Burdaard
PKN, Tsjerke op 'e Terp, 09.30 u., ds. A.J. v.d. Wiel;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. W.Smit, H.A. ;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., evang. J. de Vries; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. L. Blees;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., ds. D Visser;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. L. de Ruiter;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. W.M. van der Linden;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Ds. J. Lambers;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.E.Prins;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Dhr. R. Kuipers;