dinsdag 18 september


Kollum
PKN, Oosterkerk, 19.00 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Vesperdienst begin van de Startweek;

woensdag 19 september


Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jan Werkman;
Goënga
PKN, De Lege Geaën Goënga, 19.30 u., ds. J. Majoor;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Grote verzoendag”;

vrijdag 21 september


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., ds. C.W. Neef;

zaterdag 22 september


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., pastor N.G. ten Wolde ;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Andre Roosma;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Alfons van Vliet, Thema: “Luister”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes -Franciscuskoor;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. J. Westein;

zondag 23 september


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg, Thema: Startzondag.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., ds. P. Rozeboom, Thema: start avonddiensten;
Ameland
PKN, Hollum , 10.45 u., ds.E.Zwerver;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Dhr.J.Koops Oosterwolde ;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. L. Westra;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 10.00 u., Pastor Lucas Foekema, Thema: 150 jarig bestaan kerk;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. R. de Pee; Hervormde kerk, 11.00 u., ds. R. de Pee;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. A.H. Driest;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., ds. Douma- van der Molen ** voorb. H.A.**;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Wilfred Fijnvandraat;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., voorgangers Bolsward, Thema: vredesdienst;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. C.G. Kant uit Katwijk aan Zee; vGKN, 13.45 u., Ds. C.G. Kant uit Katwijk aan Zee;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. D. de Boer in de Nicolaastsjerke te Koarnjum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., Matthias Deleu;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. A.G. Bruijn, Uithuizen;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Ds F. G. Fink;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds W.M. Stougie;
PKN, De Ikker, 09.30 u., Ds H.J. de Groot; Kruiskerk, 09.30 u., ds J. Paans-Spoelstra, Thema: Doopdienst, M.m.v: Leendert van der Zeep en Bernard Bos; Kruiskerk, 19.00 u., Geeske Bies, Thema: Raad van Kerken, vredesvesper, M.m.v: Kleine Cantorij o.l.v. Sebastiaan Schippers;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., dhr. B. van Dijke uit Buitenpost;
Cornjum
PKN, Nicolaaskerk Koarnjum, 09.30 u., ds.D. de Boer;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. G. J. Otter, Thema: Startzondag in Gereformeerde kerk;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De Lege Geaën Tersoal Westerein, 09.30 u., ds. J. Majoor;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Piet Hollander;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. D. van der Zwaag; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds. D. van der Zwaag;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., J.J. van der Sleen, Thema: Startzondag;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., ds. K. Roosma - de Vries; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., br Henry van der Kamp;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. G.P.M. van der Linden; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. G.P.M. van der Linden;
Christengemeente, Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goed Nieuws'' Dienst, Thema: Jezus Leeft !, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., br. H. Erkelens; Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J.J. Verwey, dienst in Wâlterswâld;
PKN, De Fontein, 9.30 u., dhr. J. Wagenaar; De Herberg, 09.30 u., ds. H.F. de Vries; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., mw. drs. J.G. Kerkhof-de Vries;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., * *;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. P. Pit, M.m.v: chr. brassband De Bazuin;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., dhr. M. van Heijningen;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.30 u., kofiiedrinken in de kerk, Thema: vredeszondag;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. J. Jonkman, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. J. Jonkman;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Wilma Oosterhuis;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. J.J. Verwey; De Fontein, 14.00 u., Ds. T.P. Nap;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 19.00 u., leesdienst;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik; De Schakel, 19.30 u., ds. E. Terpstra, M.m.v: Resin uit Hooghalen ; Grote Kerk, 11.00 u., ds. R. Akse, Thema: Vredeszondag; Menorah, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken , M.m.v: Awakened; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. P.L. Smilde;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts; Bethel, 19.30 u., Mark Stoorvogel, Thema: Jongerendienst Radical;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. G. J. Arensman;
Driesum-Wouterswoude
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., br. H. Erkelens (dienst in GKv Dokkum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., ds. J.J. Verweij;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Ds M.Koppe, H.A. ; Gereformeerd, 14.00 u., Ds A. Elverdink;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., J.A. Mol;
Drogeham
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. T. Groenveld; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. G. Meijer;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., D.s.W.v.d.Heide;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. M. Stougie-de Wit;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Ds. W. Veltman Ee ;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., ds. L. Westra, Thema: startzondag;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. J. Sijtsma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., dienst in GKv Noardburgum ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. T. Huttenga;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. J. Bakker;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. s. Ypma, D.Hutten RKK, en, M.m.v: oecumenische dienst Martinikerk (geen dienst VEG);
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., dhr. J. Spaans; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harmen Hilverda, Leeuwarden;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., dhr. H. van Egmond (PKN);
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., ds T. Dijkema; de Paedwizer, 14.00 u., G. Bruinsma;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., Ds. B. Bloemendal, H.A. ; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., ds.A.Althuis, Thema: dienst in Gaast;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., da. R. Renooy, H.A. ;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, Thema: Startweekend;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Harkema
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Zr.Froukje Wesseling;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br.J.J,.Hoefnagel; Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., Dhr. P. Wijngaarden;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., ds. A. Hofland; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. H.H. Meerveld;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. Sj. Stelwagen;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds.T.G. v.d. Linden (dienst in Grote Kerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.A.Schipper; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br Jeep van der Schoot;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., Ds. J. Plug; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Br. F.H. Folkerts;
PKN, Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ; Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. F.R. Fennema;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. A.H.Driest; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. R.M. Meijer;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., Winston Lynch;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. A. R. van der Honing;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., F. Gorter;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., ds. Joh Bakker / gastpredikant uit Stiens;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 10.00 u., ds. J.A. v.d. Velden;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G.J.D. de Haan;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. A Elverdink;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da. J. Boonstra- Duyf;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. G. Westra; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., mw. A. Ginjaar-Rensink;
IJlst
Evangelisch, Welcome Home Church, 10.00 u., Steve Kasyanenko;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. M. Zeldenrust, Almere;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds Peter Ros, Thema: vrededienst; Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., ds.C. Ferrari-van Schuppen, M.m.v: cantorij, H.A. ;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., zr B. Bosscha-Stapensea;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop, Thema: Startzondag;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. C. Hoek - Bedum, H.A. ; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Startzondag;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. S.J. v.d. Meulen;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., dhr. H.B. Tieleman;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Dick van Dijk;
Gereformeerd, Gereformeerd, 10.30 u., ds. J.P. Strietman;
Hervormd, Hervormd, 10.30 u., ds. J.P. Strietman;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., J. Glas, H.A. ;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Ds. Harold ten Cate;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Dhr. Sj. Bakker ;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa, M.m.v: Le Groupe Evangélique;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier, H.A. ; Bethelkerk, 17.00 u., Ds. S.S. Braaksma, H.A. ;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., mw. ds. T. Hiemstra;
Evangelisch-charismatisch, Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Peter Sleebos;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., Jelmer Woudstra, Thema: Prime time - Time of your life; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Margreet Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma, H.A. ; De Morgenster, 16.30 u., Drs H. Carlier, H.A. ;
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Ev. S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., Ev. S. de Visser;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. W.M. Le Cointre; Grote Kerk, 09.30 u., * *; Grote Kerk, 12.00 u., ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum, Thema: Jacobijner Noen; Markant in Zuiderburen, 11.30 u., ds G.R. Rinsma; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.D. Lof Leeuwarden;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: De apathie voorbij;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. G. Riemersma, Wetzens;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. C. den Hertog;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen; Oase, 09.30 u., ds. A. Terlouw;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds. J. Harteman; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.W.G. Hulsman; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds W. Andel;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. T. van der Velde, Thema: Een sportief begin;
Makkinga/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Makkinga), 10.00 u., da. L.P. Cnossen;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., Anneke Cluistra-Boschloo;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., Ds. T. Abee;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Th. Korteweg, M.m.v: Dienst in de Johannestsjerke te Nes;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. J. de Vries uit Urk;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal, H.A. ;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds.H.J.J.Pomp Aduard; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., dds. A. Krijgsheld Gez. met CGK in Noardburgum;
PKN, PKN, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. S. van der Kooi(Groningen), Thema: Startzondag.;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 09.30 u., ds. H. Vlasman;
PKN, Heemstra State, 10.00 u., mw. G. van der Galiën;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Ds U Tjallingii;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. R. Klein;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Dienst; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Ds.E. Heres;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Glas; Hervormde kerk, 11.00 u., ds. D. Schreurs;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., ds K. Visbeek;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., ds P.J. de Buck, M.m.v: in O.H;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. H. Poot;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Ds. A.E. Veerman-van Dijk;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., ds. Wim Hordijk, ''s Gravendeel;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., leesdienst;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., pastor B. van Brug, Thema: Startzondag;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. Schouten, dienst in Antonius kerk;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., mw. R. van der Wal-van Akker;
Reitsum
PKN, PKN, 09.30 u., Dhr,Y,Zagema;
Ried/Schingen
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., ds.E.Rooseboom, Thema: Dienst in Boer;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. J. Kamerling;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. v/d/ Mark;
Schraard
PKN, Prot.Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 10.30 u., ds. E.K Zwerver;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, H.A. ;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. J Hannessen, Heerenveen;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., T. Hoekstra, leesdienst; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds P. Drost;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., br. Herman Haan uit Toldijk;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Wouter Struijs;
PKN, Martinikerk, 19.00 u., ds. J.W. Nieboer, M.m.v: Martini Jongenskoor; Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. J. Nugter;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Mw. J.J. Smit, Thema: Oecumenische viering, M.m.v: Chr. gemengd koor Harlingen;
Sondel
PKN, De Haven, 11.00 u., ds. A. Bouman;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. D. Visser, Thema: Israëlzondag;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. E.P. Muilwijk-Huis - St. Annaparochie;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., ds. C.A. den Hertog; CGKV, 14.00 u., ds. C.A. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., * *, Thema: Dienst te Rottevalle;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Gemeentezondag;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., da G Borger Koetsier, Thema: Startzondag;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. J. Brandsma;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 11.00 u., zr. F. Fink;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij, Thema: Kerk in Tijnje;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten, Thema: Voorbereiding H.A.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., R.T. te Velde; De Regenboog, 14.00 u., E.J. Meijer;
PKN, De Oerdracht, 11.00 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., Ds. G. Timmer; Hervormde gemeente, 13.45 u., Ds. G. Timmer;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R.A. Wouda;
Tytsjerk
PKN, PKN, 11.00 u., ds. Binne van der Boon;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., ds C. Glashouwer, M.m.v: Dhr. F. Zwart;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld; GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. P.K. Meijer;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. P. Vermeer; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Warns
PKN, PKN, 19.30 u., pastor P. Huiting, Thema: vredeszondag Raad van Kerken in St.Janskapel;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 10.30 u., ds. Oost uit Wergea, Thema: Startzondag ;
Wijckel
PKN, PKN, 10.00 u., Kand. W.F. Warnar;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds G. v.d. Berg; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., M. van Heijningen;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds H. Engelsma;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. J. Hilverda;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds W. de Boer-Romkema;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., P. Wattel;
Wolvega
PKN, Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds J. Kooistra;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds. A. Vriend;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., DS. H. van Ligten;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 09.30 u., mevrouw M. Kroes;

Friese diensten

zondag 23 september


Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.J. Poutsma;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., L. Ven van der;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., Ds. Hinke Post-Knol, Thema: Fryske Fesper, M.m.v: Elske Roorda-Posthuma (klarinet)Theo Jellema(oargel) Alex Riemersma(lêzingen);
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Dhr. H Wiersma;

Bijzondere diensten

zondag 23 september


Anjum
PKN, MFA De Dobbe, 09.30 u., ds. T. Engelsma, Thema: Startzondag ;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 14.30 u., Ds. M. Metzlar, Thema: Verbintenisdienst ds. B. Elbert, M.m.v: Cantorij;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 10.30 u., ds. J. Goorhuis, Thema: Startzondag, Nieuw Allardsoog Bakkeveen;
Britswert
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Britswert, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Buitenpost
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., ds. G.van Helden en ds. R.van Dam, Thema: Startzondag;
Burum
PKN, Hofkerk, 11.00 u., ds. Boersma-Prins;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Miedema;
De Westereen
Doopsgezind, Doopsgezind, 15.30 u., da. A. Rekker-v.d. Werff, Thema: Invloed van het Jodendom, M.m.v: Tjibbe Reitsma;
PKN, nieuwe kerk (Toerstrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
Deinum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Jan , 09.30 u., ds. H Strubbe, Thema: Startzondag - Ionadienst, M.m.v: op creatieve wijze een inkijkje gen in ons activiteiten programma;
Dokkum
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Fam.Grant.;
Drachten
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., kand. H.J. v.d. Wal;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga/ mw. A. Stork, Thema: startzondag;
Franeker
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon, Thema: Startzondag;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 13.45 u., Dhr. G.H. Visser, Thema: Wie zeggen de mensen dat ik ben?, M.m.v: Life Note;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen, 09.30 u., Diverse predikanten Raad van Kerken in de Paadwizer te Balk, Thema: Vredesdienst;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. E.Fokkema, Thema: Startzondag;
Heerenveen
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: Startzondag;
Leeuwarden
Evangelisch, Uitzichtgemeente, Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Rudi Hakvoort, Thema: profetie van Zacharia;
Leger des Heils, Leger des Heils, 11.00 u., ds. W.M. le Cointre, Thema: Oecumenische dienst Bonifatius;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, Thema: Oecumenische dienst, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 19.00 u., mw. ds. H.M. Jansen, Thema: Johannes de Heer-zangdienst, M.m.v: Chr. Mannenkoor Cantate Cum Gaudio, Joure;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 19.00 u., ds. M. Koppe;
Metslawier/Niawier
PKN, Rehoboth, 09.30 u., ds. L. Adema;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Ds. A. Althuis;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom, Thema: Startzondag Een huis voor iedereen;
Nijega/Opeinde
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. G. Venhuizen. en Ds. J. Mol, Thema: Startzondag;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 10.00 u., Ds G. van Wieren, Thema: Startzondag;
Oosterwolde
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., ds. B. Haanstra Steenwijk;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., Mw.A.E. Folbert-vdHeijden, Ternaard, Thema: kerk Westergeest, M.m.v: startzondag;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Ds. L. Geijlvoet;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 10.00 u., ds. W. L. de Jong, M.m.v: Celebration Time;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai, Thema: Kletspraat of een goed gesprek;
Ureterp
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman, Thema: Startzondag;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. J. Hilverda, Thema: Startzondag;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., mevr. S.Aardema en ds. D.Wijmenga;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 22 september


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 23 september


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 09.30 u., ds J.R. Smit;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp; Ontmoetingskerk, 19.00 u., ds. M. Koppe;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds.R.F. Mauritz; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds N. Noorlander;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., Ds. A. Mak;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. L. de Ruiter;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. B.M. Meuleman; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. J. den Boer;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.H.v.d.Naald;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. G. Leuvenink;