woensdag 13 december


Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.15 u., Geestelijke van de Christengemeenschap, H.A. ;

vrijdag 15 december


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., dhr. J. van der Meer;

zaterdag 16 december


Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen, Thema: Vesperdienst, M.m.v: Cantrix;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Gerard J. Wijtsma;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: “Miketz”;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. J. Westein;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;

zondag 17 december


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg, M.m.v: de Cantorij.; Terptsjerke, 19.00 u., ds. P. Rozeboom;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. P. Rozeboom; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 14.30 u., muzikale middag met high tea;
Ameland
PKN, Ballum, 10.00 u., ds. A. Schellevis;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. T. Engelsma;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds.G P den Hollander;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Bakkeveen
PKN, It Keningsfjild, Bakkeveen, 09.30 u., ds E. Rooseboom, Thema: 3e Adventszondag;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. C. Pronk, Thema: 3e advent; Dorpskerk, 19.00 u., Ds. M. Metzlar;
Zorginstelling, Talant Trefpunt, 10.30 u., mw. Hennie Stuut- Vogelzang;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, Thema: 3e advent;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., pastor H. Hansma, Burgum;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., Ds. Joh. Bakker;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. A.C. van der Wekken; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds H.M. Veurink;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. M.J.M. Sijtsma - van Oeveren, H.A. ;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Paul Rullman;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Pieter Romkes;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Rob ten Cate;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. J. Ariesen, Thema: 3e Advent; Martinikerk, 14.45 u., geen dienst, Thema: Volkskerstzangdienst, M.m.v: Martini Cantorij;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Herenkoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. C. Bark-Bakker;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds. K. Snijder, Thema: 3de advent; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., ds. J. Huitema;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds J.K. Bolt, H.A. ;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Genovevatsjerke te Jelsum;
Broek
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. Peter Ros;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. A. van Heteren; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. A. van Heteren; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., drs. T. Simonides; Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., R. Tulner;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H. Venema; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., H. Bondt;
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., Ds. R. van Dam;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., ds. A. Terlouw;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. G Westra;
PKN, De Ikker, 09.30 u., ds J. Paans-Spoelstra, Thema: 3e advent, M.m.v: Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor; Kruiskerk, 09.30 u., Ds G. Wiersma; Kruiskerk, 19.00 u., mw P. Boonstra;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., mw. J.G. Kerkhof-de Vries uit Hantumhuizen;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas, H.A. ; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds. A.A. Egas;
PKN, Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., kand. mw. A. Plantinga, Ee;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De De Lege Geaën Tersoal De Buorren, 09.30 u., dhr. E. v. Halsema;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds C.A. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds C.A. den Hertog;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Gerald Troost zanger/spreker;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., dhr.R de Roos;
De Wilp/Siegerswoude
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J. B. Hoornenborg Opende;
Dearsum
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., Ds. L. Geijlvoet;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra; Jacobustsjerke, 16.30 u., Kinderkerstfeest in de Rank te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.D.Verbeek,Ternaard.;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., Ds. M. K. Boersema; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Harold Kooistra; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws'' dienst , Thema: God is goed voor iedereen., M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Sjoukje Tiesinga;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., dhr.Jent Bijlstra.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. R. de Haan; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Br. H. Erkelens;
PKN, De Fontein, 09.30 u., dhr. J. Wagenaar; De Herberg, 09.30 u., dhr. J. van der Meer; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J.P. Oosterhoff; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. K. Postma;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., pastor I. Sijtsma;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., ds. J.P. Oosterhoff;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., ds. W. Baas;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Erwin Vos; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Piet Kingma;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., drs A. Huijgen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. N. Vennik;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Raymond Sluitman;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. P. Groen; De Fontein, 14.00 u., Ds. L. van ''t Foort;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., leesdienst; Jeruzalemkerk, 15.00 u., leesdienst;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., Dhr. G. van Vulpen Zwolle;
PKN, De Arke, 10.00 u., * *, Thema: Geestdrift Dienst; Grote Kerk, 11.00 u., ds. H. Jansen; Menorah, 09.30 u., ds. D. Lof; Menorah, 16.00 u., * *, Thema: Kerst Sing In , M.m.v: Regenboogkoor ; Oase, 09.30 u., ds. A.H. Boschma; Zuiderkerk, 09.30 u., da. R. Renooy;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 10.00 u., Jacob Folkerts, Thema: KerstInn; Bethel, 11.45 u., Jacob Folkerts, Thema: KerstInn;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. Huitema;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr G. Visser; Gereformeerd, 19.30 u., L. Blees, Thema: lofprijsdienst;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. A. Beens; Hervormd, 14.00 u., ds. A. Beens;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. P. Roos; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. P. Roos;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. van der Wal; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. J. van der Wal, Thema: Dienst in GKV Twijzel;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds.M.T.P.M.Oomens;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., Ds mevr H. Post-Knol;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Dhr. L. Blees Damwoude;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., da E.P. Muilwijk-Huis;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D.J.K.G. Ruiter; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., dienst in Noardburgum;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. A Elverdink;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Foudgum
PKN, Mariakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., ds. H.M. Veurink; CGKv Franeker, 16.30 u., Ds. H. Meerveld ;
PKN, De Rank, 19.30 u., ds. S. Ypma; Martinikerk, 09.30 u., ds. S. Ypma;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 16.30 u., Liturgie Werkgroep, M.m.v: Liturgie werkgroep. ''s morgens geen dienst;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Dhr. J. de Jong; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jeroen voor ''t Hekke, Franeker;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Mevr. T. Tholen - Haagsma ( D.G.);
Friens
Hervormd, Friens Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Dhr. Ds. D. de Boer;
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. J.J.van der Sleen; vGKN , 13.45 u., ds. E.A.van Gulik;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 11.00 u., Ds.S.Ypma, Thema: Dienst in Gaast;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. S. Zwart;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., dhr. G. Riemersma;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. R. Lafeber, H.A. ; Ontmoetingskerk, 19.30 u., Geen predikant, Thema: Kerstzangdienst, M.m.v: Interkerkelijk Koor Gorredijk;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor, M.m.v: de cantorij;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J. de Gier uit Dokkum, Thema: 3e Advent;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. T.J. de Heer, Oosterzee (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega), Thema: 3e Advent;
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds.A.Vriend;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Fraanje;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. E.van Duyl (Apeldoorn); Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., ev F. Kotadiny;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., Ds. M. K. Boersema;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds W.I. Beuker;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., drs. A.T. de Gorter (dienst in Midlumerlaankerk);
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.K.Stap; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Wim Jansen;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., br. P. Staat; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., br. W. Schaaij;
PKN, Kerkelijk Centrum De Bining, 09.30 u., Tienerkerk; Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., mw. R.C. de Vries-Martini;
Heeg
*, Jozefkerk, 09.30 u., Pastor Lucas Foekema;
PKN, Haghakerk, 09.30 u., Ds. A. Warnar ;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., als appelbloesem in de winter;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., da. G. Meijer;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.J. Verweij; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., prof.dr. G. Kwakkel;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. S. Leene, Thema: 3e Adventszondag; Trinitas, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Thema: 3e Adventszondag;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., dhr. H. Wiersma / gastspreker uit Scharnegoutum;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. M. Hulzebos;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds. E.A. van Gulik;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Da. K. Roosma- de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra; Prot Gem Hurdegaryp, 19.00 u., . .;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. H. Nobbe;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Jelsum
PKN, Genovevakerk Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. A. Reitsma, Wezep; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Br. P. Hartkamp, Wapenveld;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., br. Jelle Waringa, Thema: 3e advent;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander;
PKN, Broekster tsjerke, 09.30 u., Ds Peter Ros; De Oerdracht, 09.30 u., pastor C. Tigchelaar;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Ds. E. v.d. Sluis;
Kollum
PKN, De Kandelaar, 09.30 u., ds. G.J. van den Top; Maartenskerk, 09.30 u., ds. H.M. van den Bosch - Leek; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: 3e adventszondag, M.m.v: de band Pjuk;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., Dhr. A. Dijkstra;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., dhr. J. v.d. Kamp, M.m.v: ; Gereformeerd, 19.00 u., Superclub;
Kootstertille
PKN, Kerkelijk Centrum, 11.00 u., Gerda Bekius;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., br. Klaas Rinkema ;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds B. Fluit;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., ouderling leest preek; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Eddy Douma;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Henk Wieringa;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier, H.A. ; Bethelkerk, 17.00 u., drs. M.B. Visser;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. Geeske Bies;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., dr. Gabriel Anthonio, Thema: Jezus is mijn vrede; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., br. Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma; De Morgenster, 16.30 u., ds. H.M. Veurink;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Dhr. C. Sandner;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. J.A.J. van Doorn, Tytsjerk; Evangelisch-Lutherse Gemeente, 09.30 u., ds P.A. Crom, H.A. ; Grote Kerk, 09.30 u., ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 19.00 u., * *, Thema: Avondgebed; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.J.de Vries Leeuwarden, Thema: 3;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Johannes -Franciscuskoor;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., ds R. Santinge, Thema: 3de Advent - Maria, de moeder van Jezus.;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Mevr. J. Duursma, Epe;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., da. T. Hiemstra; Parkhove, 11.15 u., da. T. Reichman; Parkhove, 11.15 u., da. T. Reichman;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. D.G. Posthuma;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.K.H. Bogerd; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., ds.J.H. van Daalen; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J.S. Helmantel;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R. de Pee; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds. G. Timmer ;
Makkum
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Mw. I. de Rouwe;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., ds W. Veltman;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 09.15 u., ds. J.P. Lindeboom;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 11.00 u., Wim B. Beekman;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. M. J. Koppe, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum, 3e advent;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., Ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. J.G. Arensman. Drachten, H.A. ;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 09.30 u., ds. S. de Jong;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., dhr. P. Luhoff uit Sneek; Maranatha, 19.30 u., br. C. Hanemaayer uit Enkhuizen;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., ds. mevr. S. Cnossen;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Tjerk Bosscher, Thema: Bevestiging oudste; Baptisten Gemeente, 19.30 u., , Thema: Kerstpraise, M.m.v: Samengesteld combo;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds M.E . Buitenhuis; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds T. Dijkema;
PKN, PKN, 09.30 u., da I. v.d. Pol;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 10.00 u., A.C. Meesters;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Dhr. Lowijs (Noordscheschut) ;
Oentsjerk
PKN, Heemstra State, 10.00 u., mw. G. van der Galiën; Ontmoetingskerk, 10.00 u., ds. H. Vlasman;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. E. Kronemeijer;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mevr S Aardema;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds G. van Wieren, Thema: Derde Advent;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. W. Boorsma;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Ds. S. de Jong Joure;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.S. de Marie; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. F. de Jong; Hervormde kerk, 09.30 u., Ds. J. Hannessen;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., ds. D.J. Deuzeman;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. E. van den Berg;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., Da Christien Ferrari-van Schuppen;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., ds J.B.Zippro;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., da. C. Nicolay, Thema: 3e Adventszondag;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. Simonides, dienst in It Anker;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., ds. A.Elverdink;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. J.C. Dondorp;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., da L. Cnossen;
Schraard
PKN, Prot.Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 09.30 u., ds. E.K Zwerver;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Dienst te Delfstrahuizen; Johannestsjerke, 16.30 u., Kinderkerstfeest in de Rank;
Sloten
PKN, PKN, 09.15 u., ds. K. van Marrum;
Sneek
*, St. Martinuskerk, 10.30 u., Pastoor Van der Weide, Thema: rechtstreekse tv Mis;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Berend de Meer;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br. H. Houwink;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., Ds. R. Praamsma;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 10.00 u., ds. A.J. van der Wiel;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds. Aafke. J. Nicolai;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Overeem;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., ds. S. Hofstra, H.A. ;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., Ds. J. van Mulligen; CGKV, 09.30 u., T Nap Drachten;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk; De Flambou, 14.00 u., Anne-Willem Hoekstra; De Flambou, 16.00 u., Christmas Carols;
Suwâld
PKN, PKN, 10.00 u., ds. B. van der Boon;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. B. van der Togt;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., ds. D. van der Leij;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., ds. D. van Ruiten; Rehobothkerk, 14.00 u., ds.A J Fraanje;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., . leesdienst; De Regenboog, 14.00 u., J. van der Wal;
PKN, De Oerdracht, 11.00 u., ds. J. Droogsma; Hervormde Petruskerk, 09.30 u., ds. G. Th. Wijnstok, H.A. ;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. G. Timmer ; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds. D. van Ruiten;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. C.W. Neef;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., da. J.Sijtsma uit Epe;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. G. Wessels;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: K.van Hijum;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., Ds. A. Krijgsheld, H.A. ; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. H.H. Meerveld;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Mw. Riemersma, Heerenveen; It Keningsfjild, Ureterp, 09.30 u., ds. J. Goorhuis, Thema: 3e Adventszondag;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., mw J.Boomsma, Vlieland;
Vrouwenparochie
PKN, Bordenakerk, 09.30 u., ds. J.W. v. Dijken;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Prop. M. G. M. Mudde; Hervormd, 14.00 u., Prop. M. G. M. Mudde;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. W.B. Beekman;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 11.00 u., ds. J. Kroon;
Wijckel
PKN, PKN, 10.45 u., ds. K. van Marrum;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds.J. Olie;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds P.J. de Buck;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., ds. Jurjen Hilverda;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., drs. J.L. de Haan;
Witmarsum
PKN, Hoekstien, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., pastor H.G. Koops-Brals;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Wolsum
PKN, Pancratiuskerk Wolsum, 11.00 u., Ds. W. Roseboom;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., ds. D. Wijmenga;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 11.00 u., ds. E.K Zwerver;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., drs.A. Althuis;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., Ds. J. Kamerling;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. E.J. Hefting, H.A. ;

Friese diensten

zondag 17 december


Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. B.G. Keizer;
Hantumhuizen
PKN, Frysk Oekumenysk Wurkferbân Dongeradiel, 09.30 u., ds B.G. Keizer;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., mw. S. Sterk-de Boer;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds. T.T. Osinga;
Kollumerzwaag
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., dhr. G. Visser;
Weidum
PKN, Kerkelijke gemeente Westerwert, 09.30 u., ds. H. Wagenaar; Kerkelijke gemeente Westerwert, 09.30 u., ds. H. Wagenaar;

Bijzondere diensten

zondag 17 december


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Hitzum;
De Westereen
Doopsgezind, Doopsgezind, 15.30 u., ds. K. Visbeek, M.m.v: Wiepie v.d. Veen en combo;
Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 19.30 u., ds J.R. Smit;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Koor "Ta Gods Eare", Thema: Kerstoratorium;
Haskerdijken
PKN, Kapelle Haskerdijken, 16.00 u., ds. J. van der Veen, Thema: Kerstwandeling vanaf Dorpshuis Haskerdijken;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 11.00 u., ds. C. Nijkamp, M.m.v: liturgiecommissie;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. van Buuren;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 12.00 u., S. de Visser;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., Young Christian Singers / Themadienst, Thema: Het mysterie van Kerst, M.m.v: Young Christian Singers;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 17.00 u., Zending en Evangelisatie Commissie;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt... bekende Kerstliederen, M.m.v: Gelegenheidskoor PKN Wolvega;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 19.00 u., mw. G. van der Galiën, M.m.v: vespercommissie;
Ouwsterhaule
PKN, PKN, 19.30 u., ds. A Vriend, Thema: Kwetsbaar als een kind, M.m.v: Anna Schotanus en Esther de Jong;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, H.A. ; Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 19.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, M.m.v: Sixtuscantorij A Festival of Lessons and Carrols, H.A. ;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 15.00 u., ds. A. Wiebenga;
Surhuisterveen
Doopsgezind, Doopsgezind, 19.30 u., Gezinsdienst ., Thema: Avond voor Kerst;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 09.30 u., Dhr J vd Wal;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 16 december


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 17 december


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., Ds.A.van Harten; Kapel Leggeloo-Eemster, 19.30 u., ds J.R. Smit;
Groningen
Rooms-katholiek, Hildegard van Bingenparochie locatie Salvatorkerk, 11.00 u., pastor Arjen Jellema, Thema: 3e Advent, M.m.v: Koor Vocare o.l.v. Chris Fictoor.;
Grootegast
PKN, PKN, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds. M. Klomp; Ontmoetingskerk, 17.00 u., Zending en Evangelisatie Commissie;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., prop.M Krooneman; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.H.J.C.C.J. Wilschut;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 15.00 u., ds. A. Wiebenga;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. H.F. de Vries;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. H. Lassche; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. H. Lassche;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.M.Veldman;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., dhr. F. Kuiper;