vrijdag 25 mei


Kollum
PKN, Meckama State, 15.00 u., dhr. J. van der Meer;

zaterdag 26 mei


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Herenkoor;
Drachten
*, Rispinge, 19.00 u., Mw. M. van Bruggen;
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Jaap Bönker;
Heeg
*, Jozefkerk, 19.30 u., Pastoor Van der Weide;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: "Neem op";
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema;
Reahûs
*, St. Martinuskerk, 19.30 u., Pastor Lucas Foekema;

zondag 27 mei


Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg; Terptsjerke, 19.00 u., ds. R. Wollenberg, M.m.v: Raad van Kerken.;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds M.J. Visschers;
Anjum
PKN, Michaëlkerk, 09.30 u., ds J. v.d. Mark;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., ds. K. Hekman;
Balk
PKN, It Breahus, 09.30 u., Mevr. B Posthumus;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. M. Metzlar;
Bitgummole
PKN, PKN Bitgummole, 09.30 u., Ds. P.Beintema;
Blauwhuis
Rooms-katholiek, St. Vitusparochie, 09.30 u., Pastoor Van der Weide;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. W. L. de Jong; Hervormde kerk, 11.00 u., ds. W. L. de Jong;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. L.J. Joosse; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. T.P. Nap;
Boelenslaan
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. den Admirant;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Jeroen Koornstra;
Christengemeente, Petra, 10.00 u., Klaas Boersma;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Greet van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., ds. A. Veldhuizen, M.m.v: Martini-Cantory;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma, M.m.v: Kinder-en Jeugdkoor;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J. Goorhuis;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., ds R.D. van Hornsveld; vGKN, 13.45 u., ds. K. van Marrum; vGKN, 19.00 u., volgt, Thema: Praise dienst, M.m.v: Band " OurOwn";
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 10.00 u., ds. R.J. de Vries;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 11.00 u., Gospelgroep In His Name in de feesttent op de terp te Britsum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.30 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., Ds.A.A.L Aalderink;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., A.J.J. van Vliet; Gereformeerde kerk, 13.45 u., S. de Boer;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., G.A. Heek; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds S.S. Braaksma;
PKN, Mariakerk, 09.30 u., ds G van Helden;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 09.30 u., Dhr. G.H. Visser;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., Mevr. E. de Vries, Pastor;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds. J.H. Karelse uit Apeldoorn;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., mevr.J.Tuma, Winsum;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
PKN, De Ikker, 09.30 u., G.J. Otter, Thema: Doopdienst;
Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. J. Bakker, Stiens;
De Lege Geaën Tersoal
PKN, De De Lege Geaën Tersoal De Buorren, 09.30 u., ds G.P.R. Pennekamp;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds A.C. van der Wekken;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., William Boné, Thema: zondag van de lijdende kerk; Filadelfiagemeente, 19.30 u., Kees Goedhart;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds.M.Visser, Thema: VHA; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., ds.M.Visser;
PKN, Oosterkerk, 11.00 u., da. H.C. Mulderij;
Deinum
PKN, PKN gem. Terpoarte - Sint Jan , 09.30 u., Da. J. Van Dijken;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., pastor I. de Boer; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., br. P. Luhof;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. A.C. van der Wekken; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A. Mak;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., Max Molenski; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws'' dienst, Thema: Mijn verlosser Leeft in mij, M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Judith Pen;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente de Rank, 10.00 u., Dhr.F.Kapitein.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. W. L. Soldaat;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. L. Fabriek ;
Dongjum
PKN, Ried-Skingen, 09.30 u., Mevr.C.Akkerboom;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 09.30 u., dhr. R. de Roos;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., ds.N. Noorlander; Hervormd, 19.00 u., drs. T.J. Oldenhuis;
Drachten
*, Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Piet Kingma;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., prof. dr G.C. den Hertog; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., prof. dr G.C. den Hertog;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds. R. Akse;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Spreker Open Doors;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., Leesdienst; De Fontein, 14.00 u., ds. J.H. Tempelman, Thema: Bevstiging ambtsdragers;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., J.B. Zippro; Jeruzalemkerk, 19.00 u., J.B. Zippro;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds P. Zeedijk;
PKN, Grote Kerk, 11.00 u., ds W. Tinga, H.A. ; Menorah, 09.30 u., ds. J. Paans-Spoelstra; Oase, 09.30 u., ds. G. den Dikken ; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. J.D. de Haan, M.m.v: Dutch Christian Choir;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Miel de Rechter; Bethel, 11.30 u., Miel de Rechter; Bethel, 19.30 u., Radical;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mevr. Baron;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr L. Blees; Gereformeerd, 14.00 u., Dhr. G. Visser;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., ds. J.A. Mol; Hervormd, 14.00 u., ds. J.A. Mol;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., Ds. M.J. van Keulen; Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., M.H. de Boer; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. A. Krijgsheld;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., ds. J. Droogsma;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. J. Wielenga;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds. R. Praamsma, M.m.v: Jeugdraad;
Easterlittens
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., dhr. U. Zwaga, Mantgum; Streekgemeente Lank Meamert (Easterlittens), 09.30 u., dhr. U. Zwaga, Mantgum;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., Ds. W.M. Stougie;
Ee
PKN, Ebenhaezer-kerk, 09.30 u., Dhr. J. v.d. Meer Oosternijkerk;
Elsloo
PKN, PKN Streekgemeente Frieslands End i.w. (Elsloo), 10.00 u., Ds. P.M.J.A. van Ool , H.A. ;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 10.00 u., Da. L. Muilwijk, Thema: Tuindienst met Gaast/Ferwoude in Exmorra;
Feanwâlden
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., zr. M. Voorhans;
PKN, Swettetsjerke, 11.00 u., ds. Maat;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., dhr. J. van der Meer;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert Liudgertsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., ds. H.M. Veurink; CGKv Franeker, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand;
PKN, De Rank, 19.00 u., ds. R. Praamsma;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds D.N. van Houten, M.m.v: kinderen van de Korendrager Kerk School Gezinsdienst;
Vrije Bapt. Gemeente, Maranatha, 09.30 u., Dhr. J. de Jong; Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Jan van der Weg, Heerenveen;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., dhr. D. Hutten ( RK );
Frieschepalen
Gereformeerd-vrijgemaakt, de Paedwizer, 09.30 u., G. Bruinsma; de Paedwizer, 14.00 u., Ds. H.H. Meerveld;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 09.30 u., ds. J.Ebbers; vGKN , 13.45 u., Ds. B. Bloemendal;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 10.00 u., Merv.ds.L.Muilwijk, Thema: Gezamenlijke tuindienst in Exmorra;
Gaastmeer
PKN, PKN, 09.30 u., ds A. Buijs;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 09.30 u., Ds. J.F. Kroon; Andreastsjerke, 13.45 u., Jongerendienstcommissie;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Da. C. Aalbersberg, Emmeloord;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., mw ds E. Zwerver;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in De Hoeksteen, 09.30 u., Ds. J.G. v.d. Boogaard-Bongers;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., ds. J. de Gier;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. Y. Slik, Balk (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Harich);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds.G.Timmer;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Kees Postma m.m.v. Gospelgroep Sjem;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., br. F.Gorter(Dokkum); Evangelie Gemeente Harlingen, 09.30 u., dhr. G. Wijngaarden;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., Ds. H.H. Meerveld; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., ds. G. Bruinsma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., gespreksgroep Zoekend geloven;
PKN, Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum, 09.30 u., ds. T.G. v.d. Linden (dienst in Grote kerk), H.A. ;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds.A. de Vries; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Christian Stier;
PKN, Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. H. Klein-Ikkink;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds.Jan Foppen;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds Joh. v.d. Meer;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Pieter Groen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. J.Th. Rozemuller;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. R van Lente;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., br. S. de Boer;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds. J. van der Veen;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., Jan van der Weg;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., Gezinsdienst .;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 11.00 u., ds. R. Praamsma;
Hindeloopen
PKN, PKN, 11.00 u., ds.W.M. Roseboom;
Holwerd
PKN, 't Sintrum, 09.30 u., ds J.G. Arensman;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., ds. R.P. Yetsenga;
Hurdegaryp
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. G. Westra; Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. G. Westra;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., da I. v.d. Pol;
IJlst
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra; PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. B. van Weeghel, Nunspeet;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., Ds. C Nijkamp;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander, H.A. ;
Zorginstelling, De Flecke, 10.15 u., Pastor J. Smit;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds F. de Hoop;
Kimswerd
PKN, Laurentiuskerk, 09.30 u., dhr. de Boer;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., ds. M. van Heijningen - Dorkwerd, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 11.00 u., dhr. J.Y. van der Wal;
Kollumerzwaag
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente Kollumerzwaag, 10.00 u., Gerrit Lolkema;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman, Thema: Gezamenlijk in Geref. kerk, H.A. ;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.P. Strietman, Thema: Gez. dienst in Ger. kerk, H.A. ;
Koudum
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.P. Boomsma;
Leeuwarden
*, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Eddy Douma;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 09.30 u., Ds. Harry Nobbe;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier; Bethelkerk, 17.00 u., drs. M.B. Visser;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Open deuren - Groen licht; Reallife Leeuwarden, 10.30 u., Chris Bernard;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds S.S. Braaksma, Thema: Bevestiging ambtsdragers; De Morgenster, 16.30 u., Ds. T.P. Nap;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg; Leger des Heils, 19.00 u., Remco Hakkert en band;
PKN, De Fontein, 09.30 u., ds. J.G. Kemperman; De Schakel, 09.30 u., ds. D. Posthuma, Leeuwarden; Grote Kerk, 09.30 u., ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 12.00 u., ds. A.P.J. van Ligten, Sneek, Thema: Jacobijner Noen; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds. T.Korteweg Ferwert, H.A. ;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Vrije Bapt. Gemeente, Stadskerk De Wijngaard, 10.00 u., Richard Santinge, Thema: Onder druk (Open Doors zondag);
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., F Wesseling;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. Hekkema;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Oase, 09.30 u., ds. J. Miedema;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., prop.R van der Knijff; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 18.00 u., ds.K.H. Bogerd; Protestantse Gemeente, 09.30 u., Ds. W. Hordijk;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Menorahcommissie, Thema: psalm 150, M.m.v: Advendo;
Makkum
PKN, K.C.Het Anker, 09.30 u., ds. T. Hibma Arum;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., dhr. T.R.A. Simonides;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J.P. van Olffen;
Metslawier/Niawier
PKN, Rehoboth, 09.30 u., Dreamteam;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 10.45 u., ds. J.P. Lindeboom, H.A. ;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Ds. S.N. Cnossen, Scharnegoutum;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. H. Vlasman, M.m.v: Dienst in de Mariatsjerke te Wierum;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., Ds. J Vlasblom;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J.F. Mol;
PKN, Geref. kerk, 09.30 u., Ds. I. Postma Genemuiden;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. M. Vos uit Kampen;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.A. de Waal;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds.H. J. J. Pomp Aduard; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds.A. Minnema Baflo;
PKN, PKN, 09.30 u., da. L.P. Cnossen;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. Sijtsma-van Oeveren (Kampen);
Oentsjerk
*, Mariakerk, 09.30 u., ds. W. Heeren, H.A. ;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., Mevr G Brouwer;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., ds. C.W. Neef;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. J. Jongsma, H.A. ;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., Ds. R. Reitsma Leeuwarden;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds.E. Heres; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Dhr. B. Smedes, Thema: Dienst in feesttent;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper, Thema: Bevestiging ambtsdragers; Johanneskerk, 19.30 u., mevr. ds. D.M. Hasper, Thema: Avondzangdienst buiten;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., N. Berntsen;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., ds. I. van den Beukel;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Ds. J. Schotanus;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., Past. A. Oppewal;, Drachtem; Sint-Agathatsjerke, 19.30 u., Commissie van Liturgie;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., Ds. W. Roseboom;
Oudehaske
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., da.S. Baayen-Op ''t Land, Echtenerbrug, Thema: Tentdienst Oudehaske, M.m.v: The Band of Brothers;
Oudemirdum
PKN, De Fontein, 11.00 u., Ds. T. Huttinga;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds W. Bloemendaal, Thema: Bevestiging Ambtsdragers;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., mw. H.J. de Boer - Lodewijks, Thema: kerk Oudwoude;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., ds. L. Adema,H.A. dienst in Antonius kerk, H.A. ;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;
Pingjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., P. Wattel;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Mevr. Ds. C. Bos;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., ds.L.Blees;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 09.30 u., ds. W. L. de Jong, H.A. ;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. E.J. Hefting, H.A. ;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr. E.C. Pierik, Steenwijk;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra;
Sloten
PKN, PKN, 10.30 u., Dhr. Sj. Bakker te Urk;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J.D. van 't Zand; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds H.M. Veurink; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., ds. Wouter Bandstra;
Pinkster, Filadelfia Pinkstergemeente, 09.30 u., Piet Bakker;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. J.W. Nieboer, H.A. ;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., E. Baelde;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., ds. J.A. de Waal;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., Ds. T. Huttinga;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk, Thema: bevestiging ambtsdragers;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 09.30 u., ds.W.M. Roseboom;
Steggerda
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., ds. A.C. Meesters;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J.C. Overeem;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 14.00 u., M.B. Visser Leeuwarden;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., br P. Witteveen;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk; Doarpstsjerke, 07.30 u., Ochtendwandeling;
Surhuizum
PKN, Doarpstsjerke, 10.00 u., dhrJ Boersma van stichting Tear, Thema: Slotzondag;
Suwâld
PKN, PKN, 11.00 u., ds. B. van der Boon;
Terkaple
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. J.H. Hamoen;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. G. van Wieren;
Tjerkwerd
PKN, PKN, 11.00 u., Ds. J. v.d. Windt, H.A. ;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., dhr. D Verbeek Ternaard; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., W.L. de Graaff; De Regenboog, 14.00 u., T. Groenveld;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 10.00 u., Ds. G. Timmer; Hervormde gemeente, 14.00 u., Ds. G. Timmer;
PKN, Gereformeerde kerk, 10.00 u., Tentdienst;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Binne van der Boon;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.15 u., J.P. Lindeboom , M.m.v: Mw. T. Greidanus, H.A. ;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds J. v.d. Wetering; GKV De Levensbron, 14.00 u., Ds. G. Bruinsma;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., ds. A. Bouman;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., ds F. H. Weeda;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Ds. G. H. Vlijm; Hervormd, 14.00 u., Ds. G. H. Vlijm; Hervormd, 14.00 u., Dr. P. Vermeer;
Warten
PKN, Gereformeerde Kerk, 11.00 u., ds. J. Kroon, Thema: voorbereiding HA;
Wijckel
PKN, PKN, 09.00 u., dhr. Sj. Bakker;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., dhr. A. Lowijs; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds.G. de Fijter;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., dhr. J.N. Dijkshoorn;
Winsum
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., DS. M.J. Koppe;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., drs. P. Beintema;
Witmarsum
Zorginstelling, Aylva State, 14.30 u., P. Wattel;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., Ds. J.C. Dondorp;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 11.00 u., ds K.J. Faber, Thema: PreeZin dienst; Kerk op de Hoogte, 09.30 u., ds. J. Finnema;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., dsJ.D. Wassenaar;
Woudsend
PKN, De Karmel , 09.30 u., ds. R. Bosman-Romkema, H.A. ;
Ysbrechtum
PKN, PKN - IJsbrechtum, 10.00 u., Mevr. M. Kroes;

Friese diensten

zondag 27 mei


Drachten
PKN, De Arke, 09.30 u., jongerenwerker: mevr. Rudie Koetje;
Heerenveen
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 19.00 u., dienst Raad van Kerken dienst Raad van kerken;
Itens
*, Frysk Oek. Wurkferbân, 10.00 u., Ds Hinne Wagenaar, M.m.v: ''Greidelûd'' fan Philippus Hingst;
Leeuwarden
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Hindrik van der Meer, Thema: Afscheid, M.m.v: Kwartettenkoor;
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., dr. J.D.Wassenaar, Thema: Fryske Fesper (oargelfesper) mei Theo Jellema en Jant van der Weg (foardracht);

Bijzondere diensten

zondag 27 mei


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra, Thema: in de kerk van Achlum;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 10.00 u., ds. I. Verburg;
Berltsum
PKN, Koepelkerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt, Thema: Bevestiging ambtsdragers;
Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., n.v.t, Thema: Kinderdienst;
De Westereen
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
Dokkum
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 13.45 u., Ds. J. Jongsma;
Heeg
PKN, Haghakerk, 10.30 u., * *;
Heerenveen
PKN, Trinitas, 09.30 u., ds P.J. de Buck, Thema: Bevestiging Ambtsdragers;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Spreker van Open Doors, Thema: Zondag van de Lijdende Kerk;
Leeuwarden
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., Hindrik van der Meer, Thema: Afscheid, M.m.v: Kwartettenkoor;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., mw. ds. H.M. Jansen, M.m.v: Groot Evangelisatiekoor, Leeuwarden; Kurioskerk, 19.00 u., mw. ds. H.M. Jansen, Thema: Zingen in de Kurioskerk;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., Thema: over Pinksteren.;
Opende (Gr.)
PKN, Hervormde kerk, 11.00 u., B. Smedes, M.m.v: Gospelkoor Rejoice (Zuidhorn);
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor W. Marinus-Zijlstra;
Stiens
PKN, De Hege Stins, 19.30 u., ds G.R. Rinsma, Thema: Top 2000 dienst "Welcome to the hotel". , M.m.v: Gospelrockband "Grace";
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 10.00 u., ds. S. Hofstra, Thema: In Café De Harste, M.m.v: gospelgroep Sinjael;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 26 mei


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 27 mei


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds. D.Wolters;
Groningen
Rooms-katholiek, Hildegard van Bingenparochie locatie Salvatorkerk, 11.00 u., pastor Arjen Jellema, Thema: Drie-Eenheid Zondag, M.m.v: Trinitati Cathedral Singers o.l.v. Trevor Mooijman;
Grootegast
PKN, Goede Herderkerk, 09.30 u., ds. C. de Poel - v/d Berg;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., mw. C.G. Spijker; Ontmoetingskerk, 19.00 u., Wesley Vlieg, M.m.v: Praiseband GraceHouse;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. M. Visser; Hervormde gemeente, 19.00 u., ds.W.C. Polinder;
Sneek
PKN, Zuiderkerk, 11.00 u., Pastor W. Marinus-Zijlstra;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, dienst in de Groate Kerk, 09.30 u., ds. T. van der Meulen;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds mw A. Westra;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. G. de Greef; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. N.A. Donselaar;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., Ds. H. Procee;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.F.van Neerbos;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., Ds. J.W. Mout;