woensdag 18 oktober


Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.15 u., Geestelijke van de Christengemeenschap;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 19.30 u., Stud M.Blok;

zaterdag 21 oktober


Bolsward
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 19.00 u., Parochianen;
Drachten
Messiaanse gemeente, Mayaan Yeshua, 10.00 u., Hans van der Zwan;
Leeuwarden
Messiaanse gemeente, Messiaanse Gem. Rehoboth, 10.30 u., Jaap Heeringa, Thema: Noach;
Rooms-katholiek, St. Dominicuskerk, 19.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Cantrix;
Zevende Dags Adventisten, Adventkerk , 11.00 u., br. E. Ene;

zondag 22 oktober


Achlum/Hitzum
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. M. Veen, Thema: in de kerk van Achlum;
Akkrum
PKN, Terptsjerke, 09.30 u., ds. R. Wollenberg, H.A. ;
Aldeboarn
PKN, Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 09.30 u., ds. R. Praamsma; Tegearre Fierder Doelhoftsjerke, 19.30 u., Jaco Mulder, Thema: muziek in de bijbel;
Aldtsjerk
PKN, Pauluskerk, 09.30 u., ds. I. Verburg;
Ameland
PKN, Ballum, 10.45 u., ds.S.de Jong; Hollum , 09.30 u., ds.S.de Jong;
Anjum
PKN, Michaelkerk, 09.30 u., ds. T. Engelsma, M.m.v: Chr. muziekveren. Halleluja;
Appelscha
PKN, Kerkelijk Centrum "De Schutse" Vaart ZZ 74, 09.30 u., Ds. J. Schellevis;
Arum
PKN, Lambertuskerk, 09.30 u., ds. T. Hibma;
Balk
PKN, Paadwizer, 09.30 u., Ds. S.T. Bergsma;
Beetsterzwaag/Olterterp
PKN, De Ontmoetingskerk, 09.30 u., Ds. C. v d Woude;
Zorginstelling, Talant Trefpunt, 09.30 u., ds. Annemarie Klomp- Hogeterp;
Berltsum
PKN, Kruiskerk, 09.30 u., A.J. Bouwknegt;
Blije
PKN, Gereformeerde kerk De Haven, 11.00 u., ds. D. Schreurs; Hervormde kerk, 09.30 u., ds J.K. Bolt;
Blije/Holwerd
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. J. . Jongsma ( Driesum); Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Ds. M.K. Boersema;
Boelenslaan
PKN, Prot. Gem. Rottevalle , 09.30 u., Ds. W. J. van Dijk;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 10.00 u., Ds. M.J.M. Sijtsma - van Oeveren;
Boijl/Frieslands End
PKN, PKN streekgemeente Frieslands End i.w. (Boijl), 10.00 u., mw. S.A. Grit;
Bolsward
Christelijke gemeente, Christelijke gemeente Het Keerpunt, 10.00 u., Gerald Troost;
Christengemeente, Petra, 09.30 u., Arno Smedema;
Evangelisch-charismatisch, Gloriehuis, 10.30 u., Sijmen van der Werf;
PKN, Gasthuiskerk, 09.30 u., ds. J.G. van der Windt; Martinikerk, 09.30 u., Ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
Rooms-katholiek, H. Franciscus, 11.00 u., Pastoor A. Bultsma;
Boornbergum-Kortehemmen
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., mw. ds. A. Reichman;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., ds K.J. Bijleveld; Voortgezette Gereformeerden, 13.45 u., Bert Looij, Thema: St ProRomi, Cluj, Roemenië , M.m.v: Zendingscommissie;
Bozum
PKN, Prot. Streekgemeente De Slachsang te Boazum, 11.00 u., ds. J.H. Strubbe;
Britsum
PKN, Prot. Gem. Britsum-Koarnjum-Jelsum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos in de Nicolaastsjerke te Koarnjum;
Broeksterwâld
Christelijk-gereformeerd, Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 09.30 u., ds. G.J. Capellen; Andreasgemeente (Foarwei 19 Damwâld), 14.00 u., ds. G.J. Capellen; Petrusgemeente, 09.30 u., ds. A. Mak; Petrusgemeente, 14.00 u., ds. A. Mak;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., dhr. J. v.d. Kamp; Gereformeerde kerk, 13.45 u., A.J.J. van Vliet;
Buitenpost
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. Jt. Janssen; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.30 u., ds. J.D. van ''t Zand;
Burdaard
PKN, Tsjerke oan 'e Ie, 11.00 u., Dhr. G.H. Visser;
Burgum
*, Berchhiem, 16.00 u., ds. J. Glas;
PKN, De Ikker, 09.30 u., drs. T.A. Huttenga; Kruiskerk, 09.30 u., Ds H.J. de Groot, Thema: doopdienst, M.m.v: ensemble o.l.v. Ep Willems; Kruiskerk, 19.00 u., ds. G.G.J. Schoonman, M.m.v: Leendert van der Zeep;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., mw. J.G. Kerkhof-de Vries uit Hantumhuizen;
Burum
PKN, Hofkerk, 09.30 u., ds. A. Langhout;
Cornjum
PKN, Nicolaaskerk Koarnjum, 09.30 u., ds. M. Hulzebos;
Damwâld
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. A.A. Egas; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.A. Egas;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ietsje de Boer, Thema: Dag van de stilte;
PKN, De Ikker, 14.00 u., Dhr. J.Y. van der Wal; Sint Bonifatiuskerk, 09.30 u., ds. W. L. de Jong;
De Westereen
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., A.A.L. Aalderink; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., A.A.L. Aalderink;
Pinkster, Filadelfiagemeente, 09.30 u., Eltjo Prins;
PKN, Rotonde-tsjerke (Skoallestrjitte), 09.30 u., ds B. Terlouw;
De Wilp/Siegerswoude
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds H.de Graaf; Christelijk-gereformeerd, 14.30 u., Ds.H.de Graaf;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. L. de Ruiter;
Delfstrahuizen
PKN, Jacobustsjerke, 09.30 u., Dienst te Sintjohannesga;
Dokkum
*, Doopsgezinde remonstrantse kerk, 09.30 u., mevr. T. Bosma; Vergadering van gelovigen, 09.30 u., Eredienst Heilig Avondmaal; Vergadering van gelovigen, 11.00 u., Woorddienst;
Baptisten Gemeente, De Ontmoeting, 09.30 u., Dhr.A.Fokkens,Hoogeveen.;
Christengemeente, Christengemeente Filadelfia, 09.30 u., A Langevoort; Enjoy Life Church, 10.00 u., ''Goednieuws''dienst, Thema: God is goed voor iedereen., M.m.v: Eigen lofprijsteam olv Hammie Dijkstra.;
Evangelische gemeente, Evangelische Gemeente De Ark, 10.00 u., Dhr.H.Dijkstra.;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.15 u., Br. J.H. Kuiper, Enumatil; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., Br. H. Erkelens;
PKN, De Fontein, 09.30 u., drs. W. Abma; De Herberg, 09.30 u., mw da R. v. Gulik; Grote of St. Martinuskerk, 09.30 u., ds. J. de Gier; St. Catharinakerk Aalsum, 09.30 u., Mw. M. Folbert-van der Heijden;
Vrije Bapt. Gemeente, Nehemia, 09.30 u., br. F. Gorter;
Ziekenhuis, De Sionsberg/De Waadwente, 10.30 u., mw. H. Karssies;
Zorginstelling, Dongeraheem, 11.00 u., mw da R. v. Gulik;
Donkerbroek-Haule
PKN, Sintrumtsjerke, Donkerbroek, 11.00 u., Ds. P. Hulshof;
Dorkwerd
PKN, Hervormd, 09.30 u., prop. T.J. Lucas;
Drachten
*, Beréa Drachten, 10.00 u., Hilbrand A. Henstra; Victory Church, 10.30 u., Oebele en Hella Malawer;
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.15 u., ds. F.W. van der Rhee, rotterdam; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. F. W. van der Rhee, Rotterdam; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds H.P. Brandsma;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr. Ida v.d. Ploeg;
Evangelische gemeente, Evangelische Open Thuis Gemeente, 10.00 u., Martijn Rienstra, Thema: Gezinsdienst;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Fontein, 09.30 u., ds. H. Venema; De Fontein, 14.00 u., ds. S. Greving;
Gereformeerde Gemeente, Jeruzalemkerk, 09.30 u., K. Boeder; Jeruzalemkerk, 19.00 u., K. Boeder;
Hervormd, Kapelgemeente, 09.30 u., ds G. Bos;
PKN, De Arke, 09.30 u., ds. A.H. Boschma ; De Schakel, 19.30 u., Ds. B. Bloemendal, H.A. ; Grote Kerk, 09.30 u., ds J. van Twist, Thema: Lutherse dienst, H.A. ; Menorah, 09.30 u., ds N.J. v.d. Herik; Oase, 09.30 u., ds. J. de Jong, Thema: Doopdienst; Zuiderkerk, 09.30 u., ds. G. den Dikken;
Vrije Bapt. Gemeente, Bethel, 09.00 u., Jacob Folkerts, Thema: Ochtenddienst – Ik ben de Kerk, deel 5; Bethel, 11.30 u., Jacob Folkerts, Thema: Ochtenddienst – Ik ben de Kerk, deel 5;
Drachtstercompagnie
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., mevr. Oppewal;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 14.00 u., ds vd Togt;
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., prop. C. Budding; Hervormd, 14.00 u., prop. C. Budding;
Drogeham
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. H. Korving; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. H. Korving;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., W.L. de Graaff;
PKN, Jacob Tsjerke, 09.30 u., Ds.J-G-Arensman;
Dronryp
PKN, De Alde Wite, 09.30 u., ds. A. Terlouw, H.A. ;
Easterein
PKN, Martinikerk, 09.30 u., ds J. v.d. Boogaard.;
Eastermar
PKN, De Hege Stins, 09.30 u., ds. J. Paans - Spoelstra;
Engwierum
PKN, PKN, 09.30 u., ds.W. Veltman;
Exmorra/Allingawier
PKN, PKN, 09.30 u., da E.P. Muilwijk-Huis;
Feanwâlden
Christelijk-gereformeerd, Christelijk-gereformeerd, 09.30 u., ds. D. J. Steensma; Christelijk-gereformeerd, 14.00 u., ds. A.C. van der Wekken;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., da G. Laan;
PKN, Swettetsjerke, 09.30 u., Ds. A. Elverdink;
Zorginstelling, Talma huis, 11.00 u., ds. J.P. Strietman;
Ferwert
PKN, Prot. Gem. Ferwert St. Martinustsjerke, 09.30 u., Ds. E. van der Veer;
Zorginstelling, Foswert, 10.00 u., mw A. Hoekstra-Rondaan;
Franeker
Christelijk-gereformeerd/Geref. kerk vrijgemaakt, CGKv Franeker, 09.30 u., ds. H. Ruiter ; CGKv Franeker, 09.30 u., Dr. H. Burger ;
PKN, De Rank, 19.00 u., ds. J.P. Boomsma; Martinikerk, 09.30 u., ds. L.A. Bergstra;
Vrij-Evangelisch, Vrije Evangelische Gemeente, 09.30 u., ds. Fr. J. Daane Leeuwarden;
Vrije Bapt. Gemeente, Philadelphia, Holwardastraat, 10.00 u., Harmen Hilverda, Leeuwarden;
Zorginstelling, Kapel de Stipe, 10.30 u., Mevr. M.T.C. Knaap. R.K.;
Frieschepalen
Voortgezette Gereformeerden, vGKN , 10.00 u., ds. M. Mook; vGKN , 13.45 u., zr. F.Wesseling-Schilstra;
Gaast/Ferwoude
PKN, PKN, 09.30 u., Mevr.ds. M.v.d.Berg - Nieuwpoort., Thema: Dienst in Ferwoude;
Gaastmeer
PKN, PKN, 11.00 u., mevr. L. Andel-van Hoeve;
Garyp
PKN, Andreastsjerke, 10.00 u., De zingende Dominee, M.m.v: Evangelisatie commissie;
Gerkesklooster-Stroobos
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., ds. A. Elverdink;
Goënga
PKN, De Lege Geaën Goënga, 11.00 u., ds. F.H. Welbedacht;
Goingarijp
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. P. Fortuin;
Gorredijk
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., ds R. Lafeber;
Goutum
PKN, Agneskerk , 09.30 u., ds G.R. Rinsma;
Grou/Jirnsum
PKN, Sint Piter kerk, 09.30 u., ds. R. E. Nummerdor;
Hallum
*, Prot. Gem. Mariengaarde Hallum in de Sint Maartenkerk, 09.30 u., Dhr. J.H. Helfferich;
Hantum
PKN, Prot.Gemeente Hantum c.a., 09.30 u., Dhr. G.H. Visser;
Harich-Ruigahuizen
PKN, Protestantse Kerk Harich/ Ruigahuizen, 09.30 u., Ds. N. v.d. Briel-Moerman, Heerenveen (gezamenlijke dienst met Oudega-Kolderwolde in Oudega);
Harkema
PKN, Protestantse gemeente, 09.30 u., ds. H.Vlasman;
Voortgezette Gereformeerden, Voortgezette Gereformeerden, 09.30 u., Ds.Fraanje;
Harlingen
*, Baptistengem. Bethel, 09.30 u., ds. J.van Olffen (Menaldum), Thema: Wie Israël zegent, is gezegend;
CGKV, Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 10.00 u., lees dienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 16.30 u., lees dienst;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., H. Hekkema;
PKN, Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum i.w., 09.30 u., ds. C. Glashouwer (dienst in Grote kerk);
Haskerdijken
PKN, Kapelle Haskerdijken, 19.30 u., ..;
Haskerhorne
PKN, Protestantse gemeente Haskeroord , 10.00 u., mw. da. F.G. Fink;
Haulerwijk/Waskemeer
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., ds. S. Stadens; Onafh. Bapt. Gem. Immanuël, 09.30 u., Br. Feike ter Velde;
PKN, Kerkelijk Centrum De Oerdracht, 09.30 u., ds. C.J. van den Beukel;
Heeg
PKN, Haghakerk, 09.30 u., ds. A.R. v.d. Honing; Haghakerk, 09.30 u., ds. A.R. v.d. Honing; Haghakerk, 09.30 u., ds. A.R. v.d. Honing;
Heerenveen
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 09.30 u., Zr. Grytsje Hovius;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., zr B. Bosscha-Stapensea;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., ds. D.F. Ensing; Gereformeerd-vrijgemaakt, 16.30 u., ds. L.W. de Graaff;
Nederlands-gereformeerd, Nederlands-gereformeerd, 09.30 u., Br. K.J. Hutten; Nederlands-gereformeerd, 17.00 u., Geen dienst;
Pinkster, Filadelfia, 10.00 u., dhr. H. Lodewijk;
PKN, Kerkzaal Huize Anna Schotanus, 10.00 u., ds P.J. de Buck; Trinitas, 09.30 u., ds. S. Sijtsema;
Vrije Bapt. Gemeente, Vrije Baptisten Gemeente Elim, 10.00 u., J.Dekker;
Hemelum
PKN, Nicolaaskerk Hemelum-Bakhuizen-Mirns-Rijs, 09.30 u., br. D. Tamminga;
Hempens
PKN, Martinuskerk, 11.30 u., ds G.R. Rinsma;
Hilaard
PKN, Johannes de Doperkerk, 10.00 u., mw.W. Marinus;
Hindeloopen
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.J. Nicolai;
Holwerd-Blija
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Da. K. Roosma- de Vries;
Hurdegaryp
PKN, Prot Gem Hurdegaryp, 09.30 u., ds. D. Posthuma, Burgum;
Zorginstelling, Bennemastate, 15.30 u., ds. A. Bouman;
IJlst
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Mevr. S. Zwart;
PKN, PGIJ, 09.30 u., ds. D.E. Hofstra;
Joure
*, Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 09.30 u., Br. J. Trox, Buitenpost; Vrije Evangelische Gemeente "De Brug", 19.30 u., Br. B. van Weeghel, Nunspeet;
Doopsgezind, Doopsgezind , 09.30 u., da J. Boonstra-Duijf;
Evangelisch, VEG Nij Libben, 10.00 u., Reinhold Waterlander;
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 19.00 u., Ds Peter Ros, Thema: dienst gebed en zegen;
Jutrijp/Hommerts
PKN, J. de Doperkerk, 09.30 u., ds B.G. Keizer;
Kollum
PKN, Maartenskerk, 09.30 u., kandidaat . M. Krooneman, Thema: dienst uitgaande van de Kandelaar; Maartenskerk, 17.00 u., ds. E.J.M. Peersmann, Thema: Vesperdienst; Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J.M. Peersmann;
Kollumerpomp
PKN, PKN, 09.30 u., ds. Neef, H.A. ;
Kollumerzwaag
Baptisten Gemeente, De Thuishaven, 09.30 u., dhr. J. Dijkstra;
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., br. K. Postma;
Hervormd, Hervormd, 09.30 u., ds. J. Glas;
Kootstertille
PKN, Benedictuskerk, 11.00 u., J. Glas;
Koudum
Baptisten Gemeente, Baptisten gemeente Zuid-west Friesland, 10.00 u., Ds. Pier M. Meindertsma;
PKN, Martinikerk, 09.30 u., Ds. J.P. Boomsma;
Leeuwarden
*, De Christengemeenschap, 09.45 u., Geestelijke van de Christengemeenschap; De Christengemeenschap, 10.30 u., Geestelijke van de Christengemeenschap, H.A. ; Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., S. de Visser; Gereformeerde Gemeente, 16.00 u., S. de Visser; Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk, 10.00 u., Henk van Zon;
Baptisten Gemeente, Baptistengemeente Parkkerk, 10.00 u., Br. Jelmer Woudstra;
Christelijk-gereformeerd, Bethelkerk, 09.30 u., Drs H. Carlier; Bethelkerk, 17.00 u., Drs H. Carlier;
Doopsgezind, Doopsgezind, 10.00 u., ds C. Waringa;
Evangelische gemeente, De Salvator, 10.00 u., ds. Nicolas van Amerom, Thema: Een levensstijl van gebed;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Morgenster, 09.30 u., ds. S. Greving; De Morgenster, 16.30 u., ds. S. Greving;
Leger des Heils, Leger des Heils, 10.00 u., Majoor Bert Meijberg;
Pinkster, Elim Leeuwarden, 10.00 u., Dhr. P. Postma;
PKN, De Fontein, 09.30 u., Ds. A.J.J. van Vliet; De Schakel, 09.30 u., Ds. A.M. Roest; Grote Kerk, 09.30 u., Ds. J.J. Stegeman; Grote Kerk, 12.00 u., Ds. R.E. Nummerdor, Grou; Pelikaankerk, 09.30 u., Ds.D. Lof Leeuwarden;
Remonstrants, Remonstrantse Gemeente, 10.30 u., A. Overdiep;
Rooms-katholiek, St. Bonifatiuskerk, 11.00 u., pastoor P.J.J. Stiekema, M.m.v: Bonifatius Cantorij;
Vrije Bapt. Gemeente, De Wijngaard, 10.00 u., br. Martin Dol, Thema: Intiem met God.;
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., ds L. Oost, H.A. ;
Zorginstelling, De Hofwijck, 19.00 u., ds. H. Hiddink; Parkhove, 11.15 u., br. A. Dijkstra;
Leeuwarden/Huizum
PKN, Kurioskerk, 09.30 u., ds. J. van der Veen, Heerenveen; Oase, 09.30 u., ds. S. Cnossen;
Lemmer
PKN, Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 09.30 u., ds.H.A. Samsom; Eben Haezer, Prot. gem. van bijzondere aard op G.G., 16.00 u., prop.H.P, Brendeke; Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds T.J. de Heer;
Lioessens
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Menorahdienst, M.m.v: The Freedomsjongers; Gereformeerde kerk, 14.00 u., ds. J. van Buuren;
Makkum
Doopsgezind, Doopsgezinde Gemeente , 10.00 u., Oudste br. Lieuwe Durksz;
PKN, Doniakerk, 09.30 u., Ds. J.D. Kraan;
Marrum
PKN, Prot. gem. Marrum/Westernijtsjerk, 09.30 u., Ds. M.W. Mazereeuw;
Marsum
PKN, PKN Marsum, 09.30 u., Pastor C. Akkerboom;
Menaam
PKN, PKN, 09.30 u., J.C. Dondorp;
Metslawier/Niawier
PKN, Nij Sion, 09.30 u., Dreamteam;
Minnertsga
PKN, Meinardskerk, 09.15 u., dhr. L. Wijbenga;
Molkwerum
PKN, Lebuinuskerk, 09.30 u., Ds. J. Kok, Balk;
Nijega/Opeinde
Hervormd, Hervormd, 11.00 u., ds. M. Klomp, Marum, Thema: gez. dienst in gereformeerde kerk;
PKN, Geref. kerk, 11.00 u., Gez. Evangelisatiedienst ;
Nijemirdum
PKN, De Hoekstien, 11.00 u., ds. G.M.E. Wildeman, H.A. ;
Nijetrijne
Evangelisch, Maranatha, 09.30 u., br. J. v.d. Schoot uit Leeuwarden;
Nijland
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. H. Plantinga-Folkertsma;
Noardburgum
Baptisten Gemeente, Baptisten Gemeente, 10.00 u., da. Joke Verboom-Schotanus, Thema: Seminariumzondag;
Gereformeerd-vrijgemaakt, Gereformeerd-vrijgemaakt, 09.30 u., . leesdienst; Gereformeerd-vrijgemaakt, 14.00 u., ds. C. van der Wekken Dokkum;
Noordwolde
PKN, Prot. gem. Lindestreek, 09.30 u., da. L.P. Cnossen;
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 09.30 u., Ds. P.Rozeboom (Oldeboorn), M.m.v: Doopdienst.;
Oentsjerk
*, Mariakerk, 09.30 u., ds. W. Heeren;
Olde- en Nijeberkoop
PKN, PKN, 09.30 u., ds. A.J. Jonker;
Oosterbierum
PKN, Sint Joris Tsjerke, 09.30 u., ds U. Tjallingii;
Oosternijkerk
PKN, De Bining, 09.30 u., Ds Adema;
Oosterwolde
Evangelische gemeente, Evangelische gemeente, 09.30 u., Dhr. T. van de Vliet;
PKN, Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a., 09.30 u., dhr. R. de Roos Waskemeer;
Opeinde
*, De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 09.30 u., Ds. M.A. . Sneep; De Geref. kerk (hersteld) Opeinde e.o., 14.30 u., Dienst;
Opende (Gr.)
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., Ds. D. van den Bosch-Heij; Hervormde kerk, 09.30 u., B. Smedes;
Oppenhuizen-Uitwellingerga
PKN, Johanneskerk, 09.30 u., Ds P.R. van Commenee;
Oude- en Nieuwebildtdijk/Nij Altoenae
PKN, PKN, 09.30 u., Ds. A.E. De Jong - Wiersema;
Oude- en Nieuwehorne
PKN, De Regenboog, 09.30 u., Pastor K. Dijkshoorn;
Oudebildtzijl
Vrije Evangelische gemeente, Vrije Evangelische gemeente, 09.30 u., Majoor F. van der Werff, M.m.v: koor ''God is mijn Lied'' Reitsum;
Oudega (S)
PKN, It Ljochtbeaken, 09.30 u., ds. L. Veerman-van Dijk; It Ljochtbeaken, 19.30 u., Gabriel Anthonio, Thema: Preek van de leek.;
Oudega (W)
PKN, Ankerstjerke Oudega SWF, 09.30 u., ds. O.C. Kerssen;
Oudemirdum
Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente, 09.30 u., Leesdienst; Gereformeerde Gemeente, 14.30 u., Leesdienst;
Oudeschoot
PKN, Sionskerk, 09.30 u., ds W. Bloemendaal;
Oudwoude/Westergeest
PKN, PKN, 09.30 u., ds. B.P. de Boer, Thema: kerk Oudwoude, H.A. ;
Paesens-Moddergat
PKN, Protestantse gemeente Paesens- Moddergat, 09.30 u., dhr. van der Meer, dienst in Antonius kerk;
Parrega
PKN, PKN, 09.30 u., dhr. H.D. v. Egmond;
Peins
Evangelisch, Evang. Centrum Peins e.o., 19.00 u., Majoor F. v.d.Werff;
Pingjum
PKN, Victoriustsjerke, 09.30 u., dhr. H. Giliam;
Raard
*, Marthakerk Mei-inoar-ien, 09.30 u., ds. M. Stougie - de Wit, H.A. ;
Raerd
PKN, Laurentiuskerk (Prot.Gem. Ingwert), 11.00 u., ds. P. Nijssen;
Reduzum
Hervormd, Reduzum-Idaerd c.a., 09.30 u., Dhr. Ds. A. Bouman;
Reitsum
PKN, PKN, 13.45 u., Ds. L. Adema ;
Rinsumageast
PKN, PG Claercamp, 11.00 u., Dhr. Y. Zagema;
Scharnegoutum
PKN, Martenstsjerke, 09.30 u., ds. S. Leene;
Scherpenzeel
PKN, PKN, 09.30 u., Da. Y. Riemersma-Beintema, H.A. ;
Schettens
PKN, Prot. Gemeente Schettens-Schraard-Longerhouw, 11.00 u., Ds. J.G. van der Windt;
Sexbierum/Pietersbierum
PKN, Protestantse Gemeente Sexbierum- Pietersbierum, 09.30 u., Mevr. Ds. A.J. Wouda, M.m.v: Sixtuscantorij;
Sintjohannesga
PKN, Johannestsjerke, 09.30 u., Ds. Sara de Vries - Terpstra, M.m.v: Mannenkoor Credo;
Sloten
PKN, PKN, 09.00 u., Ds. M. van Beusichem;
Sneek
*, Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 09.30 u., ds. H. de Vries Ureterp; Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, 17.00 u., ds. D.J. Steensma; St. Martinuskerk, 11.00 u., Pastoor Van der Weide;
PKN, Oosterkerk, 09.30 u., ds. E.J. Hefting;
Vrije Bapt. Gemeente, VBG de Fontein, 10.00 u., br,.J. de Jong; VBG de Fontein, 10.00 u., br, J, de Jong;
Zorginstelling, Kapel Ielanen, 11.00 u., drs. K.J. te Nijenhuis;
Sondel
PKN, De Haven, 09.30 u., ds. G.M.E. Wildeman, H.A. ;
St. Annaparochie
PKN, Gideonkerk, 09.30 u., Ds. Gijs Muilwijk;
St. Jacobiparochie
PKN, PKN, 09.30 u., ds. F. de Jong;
Stiens
PKN, St. Vitus, 09.30 u., mw. ds. H. Post-Knol, Dronrijp;
Sumar
PKN, Dorpskerk Sumar, 09.30 u., mw. E. de Vries - Oudega;
Surhuisterveen
CGKV, CGKV, 09.30 u., kandidaat A van de Os Harderwijk , Thema: Voorbereiding HA; CGKV, 09.30 u., Th J Havinga Zuidlaren;
Doopsgezind, Doopsgezind, 09.30 u., Ds. W. Tiemersma-Veenstra, Thema: Jubileumdienst, H.A. ;
PKN, De Flambou, 09.30 u., Anne-Willem Hoekstra;
Suwâld
PKN, PKN, 09.30 u., da. J. Woudstra-van Doorn;
Ternaard
PKN, Grutte Tsjerke, 09.30 u., ds. B. van der Togt;
Tijnje/Terwispel
PKN, PKN, 09.30 u., Commissie morgen en avonddiensten, Thema: Maarten Luther;
Twijzel
*, Rehobothkerk, 09.15 u., Leesdienst br. K de Jong; Rehobothkerk, 14.00 u., ds. D. van Ruiten;
Gereformeerd-vrijgemaakt, De Regenboog, 09.30 u., . leesdienst; De Regenboog, 14.00 u., W.L. de Graaff;
PKN, De Oerdracht, 09.30 u., Mevr. F. Wesseling-Schilstra; Hervormde Petruskerk, 17.00 u., ds. Thijs Oomens;
Twijzelerheide
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., ds. G. Timmer ; Hervormde gemeente, 13.45 u., ds.W.M. Roseboom;
PKN, Gereformeerde kerk, 09.30 u., ds. R. de Pee;
Tytsjerk
PKN, PKN, 09.30 u., mevr. Elly Stellingwerf - Vinke / Woudsend;
Tzum
PKN, PKN, 09.30 u., ds J. Ariesen;
Tzummarum-Firdgum
PKN, St. Martinustsjerke, 10.45 u., L.T. Wijbenga, M.m.v: Mw. T. Greidanus;
Ureterp
Gereformeerd-vrijgemaakt, GKV De Levensbron, 09.30 u., ds S. de Vries; GKV De Levensbron, 14.00 u., ds S. de Vries;
PKN, "Ontmoetingskerk" Mounestrjitte, 09.30 u., Ds. P.K. Pit, Drachten;
Vlieland
PKN, PKN, 10.00 u., mw ds Corry Nicolay, Heerenveen;
Wâlterswâld
Hervormd, Hervormd, 09.15 u., Dr. M. Visser; Hervormd, 14.00 u., Dr. M. Visser;
Warns
PKN, PKN, 09.30 u., ds. J. v.d. Heiden;
Wijckel
PKN, PKN, 10.30 u., ds. M.R.H. van Beusichem;
Wijnjewoude
Hervormd, Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 09.30 u., ds. Jan Noordam; Hervormde gemeente Wijnjewoude (Duurswoude), 13.45 u., ds N. Noorlander;
PKN, Gereformeerde Kerk Wijnjewoude-Hemrik, 09.30 u., ds. G.J. van Wieren;
Winsum
Hervormd, Streekgemeente Lank Meamert (Winsum), 09.30 u., dhr. U. Zwaga;
Wirdum
PKN, St. Martinustsjerke, 09.30 u., ds. P. Beintema;
Wjelsryp
PKN, Ned. Herv. gemeente, kerk Wjelsryp, 09.30 u., dhr. P. Speelman;
Wolvega
PKN, Ichtuskerk, 09.30 u., da. S. Bouma;
Wommels
PKN, Jacobikerk, 09.30 u., Ruurd Walinga;
Wons
PKN, Protestantse Gemeente, 09.30 u., ds. J.H. Strubbe;
Workum
*, Gertrudiskerk Prot. gem. Workum, 09.30 u., ds Teye Osinga;
Woudsend
PKN, De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema; De Karmel , 10.00 u., ds. R. Bosman-Romkema;
Ysbrechtum
PKN, PKN, 09.30 u., ds. F.H. Welbedacht;

Friese diensten

zondag 22 oktober


Dantumawoude
Hervormd, Benedictuskerk, 09.30 u., ds. K. Visbeek;
Driezum
Gereformeerd, Gereformeerd, 09.30 u., Dhr J.Y. van der Wal;
Ee
PKN, Tsjerke op 'e terp, 09.30 u., Ds. P. Beintema Dokkum;
Herbaijum
*, Fr. Oek. Wurkferban Hjelbeam, 09.30 u., mevr. J. Mulder;
Joure
PKN, Hobbe van Baerdttsjerke, 09.30 u., Ds. T. van der Schaaf;
Leeuwarden
Interkerkelijk, Waalske Tsjerke, 19.00 u., ds. G. Rinsma, Thema: Fryske Fesper mei Miriam de Groot (dwersfluit), Theo Jellema (oargel), Lena Sikma (foardracht);
Noardburgum
PKN, PKN, 09.30 u., da I. v.d. Pol;

Bijzondere diensten

zondag 22 oktober


Buitenpost
Christengemeente, Christengemeente , 10.00 u., N.v.t.;
Drachten
Baptisten Gemeente, Elim, 10.00 u., Ds. Piet Brongers, M.m.v: Ds. Bert Wijchers;
Nes/Wierum
PKN, PKN, 09.30 u., . ., M.m.v: Dienst in de Hoekstien te Nes;
Nij Beets
PKN, De Doarpstsjerke, 09.30 u., ., Thema: Praisedienst, M.m.v: Praisegroep;
Noordwolde
Voortgezette Gereformeerden, vGKN, 19.00 u., Noordwolde zingt..., M.m.v: m.m.v. shantykoor It Ljochtbeaken;
Stavoren
PKN, Nicolaaskerk, 11.00 u., ds. Aafke. J. Nicolai;

Diensten buiten Friesland

zaterdag 21 oktober


Nes Ammim
*, House of Prayer and Study, 18.30 u., * *; House of Prayer and Study, 18.30 u., * *;

zondag 22 oktober


Dwingeloo
PKN, Kapel Leggeloo-Eemster, 10.00 u., ds J.R. Smit;
Grootegast
PKN, PKN, 09.30 u., da. H.C. Mulderij;
Marum (Gr.)
PKN, Ontmoetingskerk, 09.30 u., Joy Singers;
Noordhorn
Hervormd, Hervormde gemeente, 09.30 u., dhr. M. van Heijningen; Hervormde gemeente, 19.00 u., dhr. M. van Heijningen;
Visvliet
PKN, Gereformeerde kerk, 11.00 u., Dhr. D. Kruyt;
Vledderveen (Dr.)
Hersteld Hervormd, Eben Haezer, 10.00 u., Ds. J.D. Heikamp; Eben Haezer, 19.00 u., Ds. J.D. Heikamp;
Zorgvlied
PKN, Obadja-Kapel, 10.00 u., dhr. E. A. Knoeff;
Zuidhorn
Christengemeente, Christengemeente, 10.00 u., br.D.Verbeek;
Evangelisch, Maranatha, 10.00 u., ds. D. van Ruiten;